Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Дејан Бошковић

наставник биологије

Дејан Бошковић
49 years old
Београд, Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
Resume created on DoYouBuzz

професор за биологију и хемију - VII-1

Биолошки факултет у Београду

1991 to 2000
• 1991. Педагошка академија за образовање наставника разредне наставе, образовни профил сарадник у настави, а матурирао са оценом 5 на биолошку тему „Тврдокрилци“
• 2000. Биолошки факултет у Београду, смер дипломирани професор биологије и хемије са просеком 8,38, а дипломирао са оценом 10 на тему „Активне методе у настави биологије“
• 2002. положен стручни испит са оценом 5 у V београдској гимназији
• 2013. стекао звање педагошког саветника
• 2014. положен испит на студијама за иновацију - специјализацију знања из области „Еколошко право“ на Правном факултету Универзитета у Београду
• 2018. стекао звање самосталног педагошког саветника