Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Дејан Бошковић

наставник биологије

Дејан Бошковић
49 years old
Београд, Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
Resume created on DoYouBuzz
 • Наставник биологије од V до VIII разреда у ОШ „Иво Андрић“ (од јануара 2000) и у ОШ „Франце Прешерн“ (од јануара 2000. до септембра 2007)
  Помоћник директора у ОШ „Иво Андрић“ (од септембра 2012 до фебруара 2020)

послови у школи и ван ње

ОШ „Иво Андрић“
Since 2000
ОШ „Франце Прешерн“
Serbia and Montenegro
 • • Одељенски старешина од V до VIII разреда
  • Руководилац Стручног већа природних наука, технике и информатике у ОШ „Иво Андрић“ 2006-2009.
  • Члан конкурсне комисије за избор директора 2006, 2009. и 2011.
  • Председник комисије за јавну набавку услуга организовања екскурзија и наставе у природи 2006/2007.
  • Члан (2006), а потом и координатор (2008) Стручног актива за школско развојно планирање
  • Руководилац Већа осмог разреда 2007/2008.
  • Члан школског тима за самоевалуацију 2007/2008. и 2011/2012.
  • Члан (2008), а потом и координатор (2016) Стручног актива за развој школског програма
  • Ментор: за пет наставника биологије, четири наставника хемије, члан комисије за четири наставника приправника у школи и петоро стручних сарадника, и наставник-ментор студенту биолошког факултета
  • Члан Српског биолошког друштва од 2008.
  • Записничар на Стручном активу наставника биологије Београда 2007-2014.
  • Супервизор на полагању завршног испита 2012.
  • Члан комисије за попис књига у школској библиотеци 2012. и вишегодишњи члан тима за набавку књига
  • Координатор радне групе за израду плана интегритета 2012.
  • Записничар и члан комисије за набавку уџбеника за школу 2013.
  • Помоћ у организацији НИС олимпијаде из руског језика 2013. и вишегодишња организација општинских такмичења у школи (биологија, физика, хемија, техничко образовање итд)
  • Потпредседник Стручног актива наставника биологије Београда 2013-2016.
  • Организатор Сајма делатности у школи 2015. и многих других манифестација
  • Члан комисије за спровођење завршног испита у школи од 2015.
  • Члан комисије за избор ђака генерације у школи од 2015.
  • Члан Тима за заштиту деце од насиља од 2018.
  • Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 2018/2019.
  • Члан жирија на школском такмичењу V економске школе „Пословни изазов“ 2020.
  • Одржао 80 часова на РТС-у у току пандемије проузроковане ковид-19 вирусом (награђен као херој, наградила ЕУ делегација у Србији) 2020.
  • Члан и записничар Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“ 2020.
  • Координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 2021.

рад у институцијама

Министарство просвете
Since 2002
невладине организације
Serbia and Montenegro
 • • 2002/2003. члан Обласне комисије ПРИМАТЕХ и Предметне комисије за биологију, а у вези са израдом циљева и исхода за ниже школство, Министарство просвете
  • 2004. рад на пројекту „Мрежа“, под покровитељством невладине организације „Реформски образовни кругови“
  • 2005. рад на стандардима за основношколско образовање под покровитељством Министарства просвете
  • 2012. рад на пројекту „Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2012. рад на пројекту „Развој банке задатака за остваривање завршног испита у основном образовању“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2012. рад на пројекту „Космос, Земља, живот“ за невладину организацију „Сфера“, под покровитељством Центра за промоцију науке и уз подршку Географског факултета Универзитета у Београду
  • 2012-2015. и 2018. рад на пројекту „Припрема ученика за полагање завршног испита - припрема композитног теста знања из природних и друштвених наука“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (члан тима за биологију)
  • 2014. члан радне групе за израду стручног упутства о начину израде школске документације, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2016-2017. и 2019. рад на пројекту „Припрема ученика за полагање завршног испита - припрема композитног теста знања из природних и друштвених наука“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (члан тима за хемију)
  • 2016. члан комисије за полагање приправника за лиценцу наставника из биологије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2016. члан одбора за популаризацију науке при Српском биолошком друштву и званични блогер СБД
  • 2016. и 2018/2019. члан радне групе за израду Предлога плана и програма за други циклус основног образовања, ЗУОВ
  • 2017. саветник - спољни сарадник за предмете, групе и области предмета, активности и стручне послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2017. члан радне групе за научну писменост при Националном савету за праћење реализације Међународног пројекта ПИСА Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2017. члан радне групе за израду предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2017. спољни сарадник ЗУОВ-а - Центар за развој програма и уџбеника
  • 2018. испитивач на Националном испитивању ученика у Електротехничкој школи Стари град у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2018. школски сарадник (прегледач) у оквиру ПИСА тестирања у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) са седиштем у Француској
  • 2018. спољни сарадник ЗВКОВ-а
  • 2018. рад на пројекту „Припремање програма, инструмената и реализације завршног испита у основном образовању“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (контрола квалитета и члан тима за композитни тест)
  • 2019. члан радне групе за развој различитих модела једносменске организације рада установе са циљем пружања додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју ученика при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2019-2021. рад на пријемном испиту за посебна одељења при гимназијама, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (координатор тима за биологију и хемију)
  • 2019. рад на пројекту „Подршка школи након спољашњег вредновања“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2019. координатор за преглед и кодирање задатака за научну писменост „ПИСА 2021“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2019. координатор радне групе за унапређење образовних стандарда из биологије за други циклус, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2019. координатор за национално тестирање ученика основних и средњих школа из предмета биологија и хемија, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2019. члан радне групе за развој програма обуке тренера за примену нових програма Грађанско васпитање у оквиру пројекта „Подршка реформе Грађанског васпитања у средњој школи“, ЗУОВ и УНИЦЕФ
  • 2019. тренер за радне групе (пре свих биологију) за израду испитних материјала за државну матуру на крају средњошколског образовања, МПНТРРС и конзорцијум ЕУ
  • 2020. рад на пројекту „Ревизија образовних стандарда за крај основног образовања и васпитања“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (члан тима за биологију)
  • 2020. рад на пројекту „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“, под покровитељством Европске уније, а пројекат спроводи конзорцијум који води Hulla & Co, Human Dynamics K.G. (координатор тима за биологију)
  • 2021. рад на пројекту „Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (координатор тима за хемију)
  • 2021. аутор за седми разред и супервизор за све разреде основне школе за израду питања за потребе квиза „Научи се човече“, Завод за унапређење образовања и васпитања
  • 2021. члан радне групе за израду Предлога плана и програма за слободне наставне активности „Моја животна средина“ за други циклус основног образовања, ЗУОВ

наставно-научне активности

(пројекти, смотре, конкурси...)
Since 2001
међународни и локални
Serbia and Montenegro
 • Учешће на међународним пројектима:
  • 2007. „Every drop counts!“, пројекат који је покренула школа из Румуније, а учествовале су школе из Бугарске, Италије, Индије и Шри Ланке, под покровитељством Британског савета и у оквиру глобалног пројекта Global Gateway (координатор за школу)
  • 2008. „Climate“ – пројекат који је покренула школа из Аргентине, а учествовале су школе из Аустрије и Румуније, под покровитељством Британског савета и у оквиру глобалног пројекта Global Gateway (координатор за своју школу)
  • 2009. „My school and my neighborhood“ – пројекат у коме су учествовале школе из Аустрије, Аргентине, Румуније, Велике Британије, Турске и Индије, под покровитељством Британског савета и у оквиру глобалног пројекта Global Gateway (координатор)
  • 2009. „Ecological footprint: Miljakovac forest“ – пројекат који је организовала WWF и у коме је учествовало десет земаља кроз које протиче Дунав (координатор за школу, пројекат процењен међу првих пет, школа добила 200 евра)
  • 2011. eTwinning: „Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art“, The community for schools in Europe – у коме је учествовало 33 земаља и који је добио бројне награде (координатор за школу)
  • 2011. и 2012. „Microglobalscope“, The Science House Foundation, САД – учествовало тек десетак школа из целог света (координатор за школу, школа добила микроскопе и опрему у вредности од преко 700 евра, видео-бим, платно, микроскопске препарате)
  • 2011. и 2012. „Greenwave“, Xwer for Discover Science & Engineering, Француска (координатор за школу)
  • 2012. Пројекат о олимпијским и параолимпијским играма, са школом из Велике Британије, под покровитељством Британског савета и у оквиру глобалног пројекта Global Gateway (координатор)
  • 2012. „ENO Tree Planting Day“, Environment Online – ENO, Финска (координатор за школу)
  • 2012. Project Earth: „The Alphabet of Nature“, Ecology and Environment, Inc. (E & E), САД (координатор за школу; пројекат је један од победничких, те представљен на конференцији УН у Рио де Жанеиру)
  • 2012. eTwinning: „National traditions, songs and dances“, The community for schools in Europe (координатор за школу)
  • 2012. Time project, UNESCO associated schools project network, Канада (координатор за школу)
  • 2012. eTwinning: „European Great Figures“, The community for schools in Europe (координатор за школу)
  • 2012. „Planet check up“, Carnegie Mellon University, Питсбург, Пенсилванија (координатор за школу)
  • 2012. и 2014. „Сат за нашу планету“, организација WWF, испостава у Србији (координатор за школу)
  • 2013. „Open Discovery space“, европски пројекат 52 организације из 25 држава (члан тима за координацију у Србији)
  • 2013. „World Teacher's Day: My message to teachers“, по позиву од UNESCO (учешће)
  • 2014. „The Olympic bridge“, Олимпијски комитет Србије и Народна амбасада Републике Кине (учесник)
  • 2015/2016. „Dream do: The Red book of Miljakovac forest“, Национални одбор за образовање у Финској (координатор за школу)
  • 2018. „Другачији или исти - заједно чинимо целину“, Еразмус - пројекат ЕУ (учесник и сарадник школе из Малте)
 • Учешће у школским пројектима:
  • 2004/2005. „Хербаријум мога краја“ – пројекат у ОШ „Франце Прешерн“ рађен у сарадњи са три истоимене школе из Словеније и словеначком амбасадом (координатор, пројекат добио награду општине Раковица)
  • 2006/2007. „Лепо понашање за школарце“ – пројекат у ОШ „Франце Прешерн“ (координатор)
  • 2006-2016. „И ми смо предавачи“ – пројекат у ОШ „Иво Андрић“ (учесник)
  • 2007. „Велика деца за мале људе“ – пројекат у ОШ „Иво Андрић“ са још четири школе у Раковици и УПО „Прима“, а који је подразумевао прикупљање новогодишњих пакетића деци са посебним потребама у Сремчици (координатор за школу)
  • 2007. „Еко-јелка“ – пројекат у ОШ „Иво Андрић“ и ОШ „Франце Прешерн“ (координатор, пројекат представљен као пример добре праксе у „Просветном прегледу“)
  • 2012. „Сат за нашу планету“ – пројекат у ОШ „Иво Андрић“, а под покровитељством WWF за Србију (координатор за школу)
  • 2012. „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ ДИЛС – пројекат под покровитељством Министарстава здравља и просвете (учесник - реализатор часова)
  • 2014. „Школски календар сећања“ Заједница која учи „Сазнање“ из Програма за развој информационог друштва, под покровитељством Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација РС (учесник - референт за организацију студијског путовања)
  • 2016. „Угледни парови“ – пројекат у ОШ „Иво Андрић“, публикован на сајту Klett - Друштво за развој образовања (координатор за школу)
  • 2016. „Заједно против е-насиља“ – пројекат у ОШ „Иво Андрић“, а под покровитељством Одељења за образовање ГО Раковица (координатор за школу)
  • 2018. „Genius Rock“, пројекат „RocHoir“-а, а под покровитељством Министарства омладине и спорта и других институција (гостујући предавач)
  • 2019. „Креативна припремна настава“ – пројекат у ОШ „Иво Андрић“ (помоћник координатора, пројекат представљен као пример добре праксе на предавању у Институту за модерно образовање)
 • Учешће на међународним такмичењима, конкурсима и смотрама:
  • 2007-2011. конкурс из области маринске биологије који је организовала фондација „Stellwagen Bank National Marine Sanctuary“ из америчке државе Масачусетс (један ученик освојио друго место, неколико њих били финалисти, добили почасне награде)
  • 2009. конкурс „Play the role of a Creative Figure“ на сајту Springday for Europe (објављен дечји рад – документарни филм о Јосифу Панчићу)
  • 2008. и 2009. конкурс у вези са климом United Nations Environment Programme који организује фондација са базом у Јапану (две ученице биле међу првих 120 и добиле специјалне награде)
  • 2012. међународни фестивал еколошког филма „Green Screen Fest“ (најбољи у категорији до 18 година)
  • 2013. међународни фестивал позоришта на енглеском језику „Fairy island“, League of pedagogical support, Санкт Петербург (најбољи у категорији фолклорних прича)
  • 2013. међународни конкурс за најбољи есеј о одрживом развоју „School essay competition & debate“, организације The living rainforest, Велика Британија (четири почасне награде)
 • Учешће на такмичењима, конкурсима и смотрама у нашој земљи:
  • 2001. и даље; учешће на такмичењима из биологије које организује Министарство просвете (општинске, градске и републичка награда)
  • 2005. „Креативна школа“ коју организује Министарство просвете (кретаивни час из хемије „Вода“ је ушао у Базу знања)
  • 2006. и даље; конкурс за летњу научну школу за ученике седмог разреда, који организује Петница, (сваке године одабран макар по један ученик из школе „Иво Андрић“ и један из „Франце Прешерн“)
  • 2006. „Сајам слободног времена“, који организује Дечји културни центар (ученици су у Кнез Михајловој улици презентовали и продавали своје радове)
  • 2007. „Мој пећински цртеж“, који организује Природњачки музеј у Београду (похвала школи као првој по броју награђених ликовних радова)
  • 2007. учешће у рециклажи коју организује компанија RECAN (награда за труд, односно најбољу школу-дебитанта)
  • 2007. конкурс за ликовне радове на теме у вези са здравом храном и животном средином, који организује Градски завод за јавно здравље (један ученик је освојио прво место)
  • 2007. конкурс „Енергија и природа-моји пријатељи“, који организује ЕПС (једна ученица освојила награду)
  • 2007-2011. смотра научно-истраживачких радова коју организују Асоцијација за напредна истраживања, Пријатељи деце Звездаре и Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“ у Београду (неколико првих, других и трећих места)
  • 2010. конкурс „Драгстор науке, екологије и уметничког стваралаштва“, Центар за развој креативности „Цезар“ из Бора (похваљен рад двојице ученика)
  • 2010. „Дигитални час“, Министарство за телекомуникације и информационо друштво (час из биологије и информатике „Загађивање и заштита ваздуха“ освојио друго место у области природних наука)
  • 2011. конкурс гљиварског друштва из Ваљева (ученица била међу првих десет)
  • 2011. „Дигитални час“, Министарство за телекомуникације и информационо друштво (час из биологије и физичког васпитања „Биовежбање“ освојио друго место у области друштвених наука и спорта)
  • 2012. „Дигитални час“, Министарство за телекомуникације и информационо друштво (час из биологије „Полни систем човека“ освојио треће место у области природних наука)
  • 2012. конкурс за најбољу компјутерску презентацију у организацији SIEMENS-a, на тему „Открића која су променила свет“ (прво место и школа добила 1200 евра)
  • 2012. смотра кратког ђачког филма „Филмић“, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике из Новог Сада (похвала жирија)
  • 2012. смотра истраживачких радова Образовног система „Руђер Бошковић“ из Београда, „Не веруј на реч, увери се сам!“ (прво место, ученик добио лаптоп)
  • 2012 конкурс/пројекат „Траг“ еколошке организације „Одговорност“ из Београда (ученица освојила друго место)
  • 2012. „Креативна школа“ коју организује Министарство просвете (кретаивни час из биологије, математике и ликовне културе „Лист у биологији, математици и уметности“ је ушао у Базу знања)
  • 2012. конкурс „Нема теорије да научна јелка не заблиста“ који организује Фестивал науке (рад ученице изложен на Фестивалу)
  • 2012. конкурс „Сазнали на семинару, применили у пракси“, ЗУОВ (рад „Блог, Твитер и Фејсбук у настави - једна прича о два блога“ освојио друго место)
  • 2013. „Креативна школа“ коју организује Министарство просвете (кретаивни час из биологије „Изокренута учионица - Опрашивање и оплођење“ је ушао у Базу знања, а био је у ужем избору)
  • 2013. конкурс „Енергију штедим, ја више вредим 3“ који организује Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“ из Јагодине (друго место)
  • 2015. „Дигитални час“, Министарство за телекомуникације и информационо друштво (интердисциплинарни час „Знам за завршни испит“ у бази знања у области друштвених наука, спорта и уметности)
  • 2018. признање за менторски рад ГО Раковице
  • 2018. конкурс „Мост математике“ који организује Удружење младих математичара (друго место на промотивном такмичењу на нивоу Београда и друго место на републичком нивоу)
  • 2019. конкурс „Сат“ који организује Удружење младих математичара (друго место на регионалном нивоу)
  • 2020. најбољи едукатор Србије према одлуци Удружења за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“ из Београда
 • Учешће на научно-наставним скуповима и активностима:
  • 2001. научни скуп поводом 40-годишњице Института за педагошка истраживања; тема: Активне методе у настави биологије
  • 2003. стручна трибина Савеза учитеља „На путу до остваривања успеха“
  • 2004. члан комисије на дипломском раду Јелене Дробњаковић: „Значај активне наставе/учења у усвајању наставних садржаја ученика шестог разреда основне школе“, Биолошки факултет (уједно и наставник-ментор)
  • 2007-2012. Међународни симпозијум у Лугошу, Румунија, на тему „Комуникација“
  • 2011. учешће на Фестивалу науке „Падам на памет“
  • 2012. објављена анализа о ПИСА задатку у „Политици“
  • 2012. учешће на Фестивалу науке „Нема теорије“
  • 2012. предавач на интернационалној конференцији Learning 2.0
  • 2012. предавач на вебинару „Одјеци онлајн конференције Learning 2.0“, Друштво школских библиотекара Србије
  • 2013. предавач на вебинару „Школски календар сећања - представљање пројекта“, Друштво школских библиотекара Србије
  • 2013. предавач на конференцији за наставнике, „Open Discovery Space“, Универзитет Метрополитан
  • 2013. учешће на Фестивалу науке „Суперхероји науке“
  • 2013. члан уредничког тима образовног часописа „Просветни магазин“, Образовно креативног центра из Бора
  • 2013-2015. званични члан српског тима финске еколошке организације ENO
  • 2014. помоћ водитељима радионице „Уређивање Википедије на српском језику“ на конференцији „Отворено образовање и дигиталне компетенције наставника“ под покровитељством Стручног тима за реформу високог образовања МПНТРРС и Фондације Темпус-Еразмус
  • 2015. чланак у часопису „Форум београдских гимназија“, број 8: Професори су осам пута мање плаћени од бебиситера.
  • 2016. рад на тестовима за окружно такмичење из биологије за потребе Српског биолошког друштва
  • 2016-2018. званични блогер Британског савета на конференцији „Нове технологије у образовању“
  • 2016. сарадник на радионици при конференцији „The Standing International Conference of Inspectorates“, коју организује ЗВКОВ
  • 2016. организатор Стручног саветовања - размене искустава и добре праксе наставника у школама ГО Раковица
  • 2017, 2019. и 2020. предавања наставницима у Нишу, по позиву Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Ниш
  • 2017. организатор и учесник на Стручном саветовању - размени искустава и добре праксе наставника у школама ГО Раковица и града Зрењанина
  • 2019. предавања у Центру за стручно усавршавање, по позиву Института за модерно образовање, Београд
  • 2019. члан Организационог одбора и модератор на конференцији „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“, коју је одобрио ЗУОВ и која је најављена као eTwinning догађај
  • 2019. предавач на конференцији у Кикинди „Заједно учимо боље“
  • 2020. предавање наставницима у Крушевцу, по позиву Удружења биолога Крушевац и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Крушевац
  • 2020. чланак у часопису „Пољопривредников пољопривредни календар“: Радо виђени „гости“ агроекосистема
  • 2020. предавач на обуци за наставнике „Тренинг за тренере/це (други део) за програме Грађанског васпитања (III и IV разред)“ у организацији Националне асоцијације наставника/-ца Грађанског васпитања и сарадника/-ца
  • 2021. чланак у часопису „Пољопривредников пољопривредни календар“: Биљне ваши - распрострањене штеточине
  • 2021. гостујући водитељ у подкасту „Знање да не багује“ нишке Организације „Научи ме“ и модератор панела на конференцији „За боље образовање“ исте организације
  • 2021. предавач на вебинару „Исходи у онлајн настави биологије“, Бигз
  • 2021. предавач у Великој Плани на тему „Еволуција птица“, Центар Рестарт, под покровитељством Министарства културе и информисања РС
  • 2021. предавач на међународној смотри читалаштва „Читалићи“, УГ Читалићи
  • 2021. панелиста на тему „Шта је добро образовање у Србији“, Институт за филозофију и друштвену теорију, сектор ЕдуЛаб и Удружење „Живојин Мишић“
 • Стручни радови:
  • 2005. D. Sisovic, D. Boskovic: Interdisciplinary instructional approach to the theme “Air, water, soil and food pollution and its prevention”. Journal of Science Education.
  • 2014. D. Boskovic, D. Milicic: The Bio blog and other online resources in Serbian language intended for biology teacher. The International Conference: Multi-dimensional aspects of learning and teaching in science and mathematics education (MALT’14). Faculty of Education in Sombor University of Novi Sad.
  • 2015. Д. Бошковић: „Правни оквир заштите инсеката у Србији.“ Заштита животне средине у законодавству и пракси. Мисија ОЕБС-а у Србији. Београд.
  • 2017. Д. Бошковић, Д. Миличић: „Стручне информације – Био-блог: Дигитални ресурс у настави биологије и других предмета са биолошким садржајима.“ Иновације у настави. Темат: Образовање за одрживи развој / Special Issue Education for Sustainable Development. Vol.29 No.4. Учитељски факултет. Београд.
 • Рад на уџбеницима и другој дидактичкој литератури:
  • 2007. рецензија „Природа и друштво за четврти разред основне школе“ & „Радни листови за природу и друштво за четврти разред основне школе“ издавачке куће „Драганић“
  • 2010. коаутор приручника за наставнике „Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет биологија“, МПНТРРС и ЗВКОВ
  • 2011. рецензија приручника за наставнике биологије за пети, шести, седми и осми разред издавачке куће „Нови Логос“
  • 2012-2015. и 2018. коаутор збирке задатака из биологије за завршни испит у основном образовању издавачке куће „Просветни преглед“
  • 2016. евалуатор уџбеника из биологије за седми разред издавачке куће „Герундијум“
  • 2016-2017. коаутор збирке задатака из хемије за завршни испит у основном образовању издавачке куће „Просветни преглед“
  • 2018. коаутор приручника за наставнике „Научна писменост“, МПНТРРС и ЗВКОВ
  • 2018. аутор уџбеника и контролних задатака и коаутор радне свеске из биологије за 5. разред издавачке куће „Бигз“
  • 2019. аутор уџбеника и коаутор радне свеске из биологије за 6. разред издавачке куће „Бигз“
  • 2019. коаутор приручника за наставнике „Грађанско васпитање“ за први и други циклус основног образовања и за гимназију, ОЕБС и ЗУОВ
  • 2020. аутор уџбеника и коаутор радне свеске из биологије за 7. разред издавачке куће „Бигз“
  • 2020. рецензент материјала - огледа за дидактичку кутију из биологије од 5. до 8. разреда издавачке куће „Бигз“