Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Дејан Бошковић

наставник биологије

Дејан Бошковић
51 years old
Београд, Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
Resume created on DoYouBuzz
 • Наставник биологије од V до VIII разреда у ОШ „Иво Андрић“ (од јануара 2000) и у ОШ „Франце Прешерн“ (од јануара 2000. до септембра 2007)
  Помоћник директора у ОШ „Иво Андрић“ (од септембра 2012 до фебруара 2020)

рад у институцијама

Министарство просвете
Since 2002
невладине организације
Serbia and Montenegro
 • • 2002/2003. члан Обласне комисије ПРИМАТЕХ и Предметне комисије за биологију, а у вези са израдом циљева и исхода за ниже школство, Министарство просвете
  • 2004. рад на пројекту „Мрежа“, под покровитељством невладине организације „Реформски образовни кругови“
  • 2005. рад на стандардима за основношколско образовање под покровитељством Министарства просвете
  • 2012. рад на пројекту „Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2012. рад на пројекту „Развој банке задатака за остваривање завршног испита у основном образовању“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2012. рад на пројекту „Космос, Земља, живот“ за невладину организацију „Сфера“, под покровитељством Центра за промоцију науке и уз подршку Географског факултета Универзитета у Београду
  • 2012-2015. и 2018. рад на пројекту „Припрема ученика за полагање завршног испита - припрема композитног теста знања из природних и друштвених наука“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (члан тима за биологију)
  • 2014. члан радне групе за израду стручног упутства о начину израде школске документације, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2016-2017. и 2019. рад на пројекту „Припрема ученика за полагање завршног испита - припрема композитног теста знања из природних и друштвених наука“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (члан тима за хемију)
  • 2016. члан комисије за полагање приправника за лиценцу наставника из биологије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2016. члан одбора за популаризацију науке при Српском биолошком друштву и званични блогер СБД
  • 2016. и 2018/2019. члан радне групе за израду Предлога плана и програма за други циклус основног образовања, ЗУОВ
  • 2017. саветник - спољни сарадник за предмете, групе и области предмета, активности и стручне послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2017. члан радне групе за научну писменост при Националном савету за праћење реализације Међународног пројекта ПИСА Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2017. члан радне групе за израду предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2017. спољни сарадник ЗУОВ-а - Центар за развој програма и уџбеника
  • 2018. испитивач на Националном испитивању ученика у Електротехничкој школи Стари град у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2018. школски сарадник (прегледач) у оквиру ПИСА тестирања у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) са седиштем у Француској
  • 2018. спољни сарадник ЗВКОВ-а
  • 2018. рад на пројекту „Припремање програма, инструмената и реализације завршног испита у основном образовању“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (контрола квалитета и члан тима за композитни тест)
  • 2019. члан радне групе за развој различитих модела једносменске организације рада установе са циљем пружања додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју ученика при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2019-2021. рад на пријемном испиту за посебна одељења при гимназијама, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (координатор тима за биологију и хемију)
  • 2019. рад на пројекту „Подршка школи након спољашњег вредновања“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2019. координатор за преглед и кодирање задатака за научну писменост „ПИСА 2021“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2019. координатор радне групе за унапређење образовних стандарда из биологије за други циклус, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2019. координатор за национално тестирање ученика основних и средњих школа из предмета биологија и хемија, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • 2019. члан радне групе за развој програма обуке тренера за примену нових програма Грађанско васпитање у оквиру пројекта „Подршка реформе Грађанског васпитања у средњој школи“, ЗУОВ и УНИЦЕФ
  • 2019. тренер за радне групе (пре свих биологију) за израду испитних материјала за државну матуру на крају средњошколског образовања, МПНТРРС и конзорцијум ЕУ
  • 2020. рад на пројекту „Ревизија образовних стандарда за крај основног образовања и васпитања“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (члан тима за биологију)
  • 2020. рад на пројекту „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“, под покровитељством Европске уније, а пројекат спроводи конзорцијум који води Hulla & Co, Human Dynamics K.G. (координатор тима за биологију)
  • 2021. рад на пројекту „Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (координатор тима за хемију)
  • 2021. аутор за седми разред и супервизор за све разреде основне школе за израду питања за потребе квиза „Научи се човече“, Завод за унапређење образовања и васпитања
  • 2021. члан радне групе за израду Предлога плана и програма за слободне наставне активности „Моја животна средина“ за други циклус основног образовања, ЗУОВ

магистар хемијских наука - VII-2

Хемијски факултет у Београду

2000 to 2010
• 2010. магистратура на тему „Интердисциплинарни приступ обради садржаја из области екологије и биолошки важних органских једињења у основној школи“, Хемијски факултет у Београду, катедра за методику хемије

професор за биологију и хемију - VII-1

Биолошки факултет у Београду

1991 to 2000
• 1991. Педагошка академија за образовање наставника разредне наставе, образовни профил сарадник у настави, а матурирао са оценом 5 на биолошку тему „Тврдокрилци“
• 2000. Биолошки факултет у Београду, смер дипломирани професор биологије и хемије са просеком 8,38, а дипломирао са оценом 10 на тему „Активне методе у настави биологије“
• 2002. положен стручни испит са оценом 5 у V београдској гимназији
• 2013. стекао звање педагошког саветника
• 2014. положен испит на студијама за иновацију - специјализацију знања из области „Еколошко право“ на Правном факултету Универзитета у Београду
• 2018. стекао звање самосталног педагошког саветника