Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Дејан Бошковић

наставник биологије

Дејан Бошковић
49 years old
Београд, Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
Resume created on DoYouBuzz

магистар хемијских наука - VII-2

Хемијски факултет у Београду

2000 to 2010
• 2010. магистратура на тему „Интердисциплинарни приступ обради садржаја из области екологије и биолошки важних органских једињења у основној школи“, Хемијски факултет у Београду, катедра за методику хемије

професор за биологију и хемију - VII-1

Биолошки факултет у Београду

1991 to 2000
• 1991. Педагошка академија за образовање наставника разредне наставе, образовни профил сарадник у настави, а матурирао са оценом 5 на биолошку тему „Тврдокрилци“
• 2000. Биолошки факултет у Београду, смер дипломирани професор биологије и хемије са просеком 8,38, а дипломирао са оценом 10 на тему „Активне методе у настави биологије“
• 2002. положен стручни испит са оценом 5 у V београдској гимназији
• 2013. стекао звање педагошког саветника
• 2014. положен испит на студијама за иновацију - специјализацију знања из области „Еколошко право“ на Правном факултету Универзитета у Београду
• 2018. стекао звање самосталног педагошког саветника

стручно усавршавање

реализатор

Since 2001
• 2003. сарадник водитеља семинара са циљем подршке школама у изради школског програма и раду на првом разреду основне школе под покровитељством Министарства просвете
• 2008. сарадник и водитељ семинара „Добробит животиња и ми“, организације ORCA у ОШ „Иво Андрић“
• 2011. водитељ семинара за наставнике биологије у Србији, „Обука запослених у образовању за остваривање завршног испита и примену образовних стандарда за крај обавезног образовања у процесу вредновања“ под покровитељством Министарства просвете
• 2013. водитељ семинара за наставнике, „Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за основно образовање одраслих“ под покровитељством ЗВКОВ-а
• 2013. модератор на онлајн курсу за наставнике, „Комуникација и интеракција у савременој школи“, Друштво школских библиотекара Србије
• 2015. модератор семинара за наставнике, „Развионица“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, под покровитељством Европске уније, а пројекат спроводи конзорцијум који води Hulla & Co, Human Dynamics K.G.
• 2018. и 2019. водитељ семинара за наставнике биологије у Београду, „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане на исходима учења“ под покровитељством Министарства просвете
• 2020. водитељ семинара за наставнике „Обука запослених у образовању за примену праксе самовредновања у циљу унапређења квалитета наставе и учења“ под покровитељством Министарства просвете

стручно усавршавање

полазник

Since 2000
Семинари:
• 2000, 2001. & 2002. „Активно учење“, Институт за психологију, UNICEF & Министарство просвете
• 2001. „Биодиверзитет“ у Аранђеловцу, Министарство просвете
• 2001. „Савремена истраживања у молекуларној биологији“, Истраживачка станица Петница
• 2002. „Савремена истраживања у биологији“, Истраживачка станица Петница
• 2005. „Израда предлога стандарда образовних постигнућа за крај обавезног образовања I & II“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
• 2007. „Добробит животиња и ми“, организација ORCA
• 2008. „Training the trainers: Maximizing effective performance“, Royal society for the prevention of cruelty to animals (RSPCA) & ORCA
• 2009. „Како мислити другачије и интердисциплинарно“, Институт за педагошка истраживања, Београд
• 2009. „Теорија еволуције у школама“, Истраживачка станица Петница
• 2009. и 2010. еколошки семинари у организацији WWF
• 2010. „Електронско учење – инструкциони дизајн“, Електронски факултет у Нишу
• 2010. „Зелени пакет“, тренинг за тренере, Регионални центар за животну средину
• 2011. „Е-комуникација и е-сарадња у оквиру школског е-система за подршку настави и школским процесима“, Електронски факултет у Нишу
• 2011. „Блог, Твитер и Фејсбук у настави“, УГПСШ „Доситеј“ у Кули
• 2011. „Мотивација за учење и психолошки принципи учења“, ДИЛС
• 2011. „Биологија микроорганизама“, Биолошки факултет Универзитета у Београду
• 2011. „Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном образовању“, ЗВКОВ
• 2012. „Осигурање квалитетне комуникације – ОК2“, БИГЗ школство у Београду
• 2012. „Индивидуални образовни корак ка инклузивном образовању“, Ресурсни центар „Знање“ из Београда
• 2012. „Матерњи језик и лингвистичка екологија“, ОШ „Свети Сава“ у Бачкој Паланци
• 2012. „Обука наставника за примену Зеленог пакета“, Савез учитеља РС у Београду
• 2012. „Писање радне биографије – веб-алати за си-ви и ефектно представљање на мрежи“, Друштво школских библиотекара Србије
• 2012. „Добра припрема за час – успешан час“, Образовно креативни центар Бор
• 2012. „Настава у облаку“, Образовно креативни центар Бор
• 2014. „Ефикасним учењем до бољих резултата“, Центар за стручно усавршавање Крушевац
• 2015. „Развој самопоуздања и вештина комуникације“, Пета београдска гимназија Београд
• 2015. „Примена онлајн вики енциклопедије на српском језику у настави и учењу“, Викимедија Србије Београд
• 2015. „Школа игара - увод у спорт“, Основна школа „Младост“ Нови Београд
• 2016. „Методе, поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања“, Универзитет Сингидунум Београд
• 2016. „Ефикасан наставник у одговору на насиље у образовно-васпитним установама“, Центар за стручно усавршавање Кикинда
• 2016. Петнички семинар из еволуционе биологије, популационе генетике, синтетичке биологије и основа имунологије и вакцинације, European Society for Evolutionary Biology
• 2017. „Веб-алати у настави биологије“, Образовно креативни центар из Бора
• 2017. „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“, Филозофски факултет у Нишу
• 2017. „Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави“, Центар за образовање и професионални развој у Београду
• 2018. „Школско законодавство - основа развоја образовања и васпитања“, Гимназија „Свети Сава“ у Београду
• 2018. „Развијање активизма и волонтеризма код ученика“, „Образовање плус“ из Београда
• 2018. „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане на исходима учења“, ЗУОВ
• 2019. „Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације“, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице
• 2019. „Управљање тимовима“, Образовно креативни центар Бор
• 2019. „Развијање предузетничких компетенција ученика кроз различите облике наставе“, Четврта гимназија у Београду
• 2019. „Активности за подршку свим ученицима - диференцијација наставе“, Филозофски факултет Ниш
• 2021. „Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији“, Образовно креативни центар Бор
Details and Extracurriculars
 • Курсеви и обуке:
  • 2001. основни курс рада на рачунару, Компјутерски центар Master Class
  • 2009. English Intermediate, Центар за менаџмент и маркетинг - Линк пословне школе
  • 2009. „Тимски рад“, Центар за менаџмент и маркетинг - Линк пословне школе
  • 2011. „Конфликти на раду“, Центар за менаџмент и маркетинг - Линк пословне школе
  • 2011. „Стрес на раду“, Центар за менаџмент и маркетинг - Линк пословне школе
  • 2013. „Astrobiology and the Search for Extraterrestrial Life“, University of Edinburgh (Coursera)
  • 2013. „Programmed cell death“, Ludwig-Maximilians-Universität München (Coursera)
  • 2014. „Fantasy and Science Fiction: The Human Mind, Our Modern World“, University of Michigan (Coursera)
  • 2016. Обука запослених у образовању за примену хоризонталног учења и јачање капацитета саветника-спољних сарадника, МПНТРРС и ЗВКОВ
  • 2017. Основна обука прве помоћи, Црвени крст Раковице
 • Стручни скупови:
  • 2012. „Квалитет уџбеника и његово коришћење“, Klett друштво за развој образовања (трибина)
  • 2013. „Искуства и могући правци унапређивања система сталног стручног усавршавања запослених у образовању и конкурса Сазнали на семинару применили у пракси“, ЗУОВ (конференција)
  • 2014. „Вебциклопедија 1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настави“, Заједница која учи „Сазнање“ (летња школа)
  • 2014. „Народи су стари колико и њихова знамења“, Заједница која учи „Сазнање“ (студијско путовање)
  • 2014. „Нове технологије у образовању“, Британски савет (конференција)
  • 2015. „Creativity inspires both teachers and students“, Британски савет (конференција)
  • 2015. „ODS Coordination and 7th cluster meeting“, у Португалији (конференција)
  • 2016. „ИКТ у образовању - стуб развоја друштва заснованог на знању“, Средња школа за економију, право и администрацију, Београд (конференција)
  • 2018. „Академија Филиповић у служби модерног образовања“, Академија Филиповић доо, Јагодина (конференција)