Votre navigateur est obsolète !

Pour une expériencenet et une sécurité optimale, mettez à jour votre navigateur. Mettre à jour maintenant

×

Contact

E-mail

Professional Status

Employed
Available

About Me

Учинити образовање бољим, за све.

Experience

наставник физике

Алексиначка гимназија
Since November 2012

наставник физике

ОШ Иван Вушовић
Since March 2004

Education

факултет други

ПМФ Ниш
September 2002 to June 2004

професор физике и техничког и информатичког образовања

факултет први

Филозофски факултет Ниш
October 1984 to June 1991

дипломирани физичар

Лиценца за рад у просвети

Испит за лиценцу 7. фебруар 2007. Београд
February 2007

положен испит/лиценца за рад у образовању

Гимназија матура 1983

Гимназија Прокупље
June 1983

лабораторијски техничар за физику

Skills

  • семинар
  • БЛОГ, TWITTER И FACEBOOK У НАСТАВИ
  • КРЕИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКЕСЕРВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
  • Савремена писменост-паметна употреба интернета у образовању, комуникацији и грађанском активизму
  • Савремене методе наставе физике - обавезни, 16 сати . 21.06.2011 Подружница Друштва физичара Србије Ниш