Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Олга Васић

Олга Васић

Радна биографија

Belgrade
Employed Available
одговорни оптимиста, толерантни ентузијаста
Resume created on DoYouBuzz
 • за обављање послова библиотечке делатности (Народна библиотека Србије, 1997)
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
 • Портфолио – колекција одговорности, онлајн, мај.2016.,24 бода К2, П2
 • Улога школског библиотекара од плана набавке до расхода библиотечке грађе, БГБ, 2013. године, 6 сати
 • Лични план професионалног развоја и портфолио – конференција, ДШБС, 2013.
 • "Школски библиотекар – спона различитих активности у школи ", трибина, Друштво школских библиотекара Србије, Београд, 2012. године,
 • "Матерњи језик и лингвистичка екологија", ОШ"Свети Сава", Бачка Паланка, изборни, 2010. године, 5 едукативних сати.
 • "Школска библиотека пред изазовима информационог друштва", Друштво школских библиотекара Србије, 2010. године, електронски семинар, 24 едукативна сата.
 • "Школски супербиблиотекар – вештине за понети", Библиотека града Београда, Београд, 2009. године, 15 едукативних сати
 • "Библиотечко пословање – напредни семинар за школске библиотекаре", Библиотека града Београда, Београд, 2008. године, 12 едукативних сати
 • "Библиотечко пословање – почетни семинар за школске библиотекаре", Библиотека града Београда, Београд, 2007. године, 30 едукативних сати
 • „Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превенције вршњачког насиља“,Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Београд, 2019. године, 8 едукативних сати, К3, П4
 • "Школске библиотеке Србије у XXI веку", Министарство просвете и спорта Републике Србије, Београд, 2006. године, 6 сати обуке
 • "Маркетинг у школским библиотекама", Библиотека града Београда, Београд, 14. јун 2006. године
 • "Организација мултимедија центра школе и рад у њему", ЕДУКА, Београд, 2004. године, 25 едукативних сати
 • "Нове технологије у школским библиотекама", Истраживачка станица Петница, 2003. године, 28 ефективних радних сати
 • Стручни семинар о библиотечком пословању за школске библиотекаре, Библиотека града Београда, април 2002.
 • Обука и рад у програму Винајсис-библио за аутоматизацију фонда библиотеке у НБС и ажурирање базе (од 1997. године)
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
 • "Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика“, Друштво школских библиотекара Србије, Београд, 2014. године, 16 едукативних сати
 • "Комуникација и интеракција у саврменој школи електронски, ДШБС Београд, септембар-децембар 2012, 24 едукативна сата
 • "Интегрисани тематски приступ настави и подучавању – вертикална и хоризонтална перспектива", Агенција за едукацију и маркетинг „DUGA-CO“у Београду, 2011. године, 16 едукативних сати
 • "Школски библиотекар – сарадник у настави",Филолошки факултет у Београду, Београд, 2008. године, 24 едукативна сата
 • "Умеће комуникације", Тим Психокод, Београд, 2003. године, 14 едукативних сати
 • Родослов родне равноправности, основна едукација за наставнике/це основних и средњих школа у Србији, 2002
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ
 • Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, обавезни, онлајн семинар, април 2021. године, ЗУОВ, К2, 19,5 едукативних сати
 • Стручни скуп “Вебциклопедија1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настави (летња школа)“, ЗУС, Београд, 2014. године, 7 дана
 • "Гугл апликације за Гугл генерације", ОШ "Жарко Зрењанин", Нови Сад, 2013. године, електронски семинар, 24 сата
 • Основе мајкрософт мултипоинт оперативног система", изборни, Електронски факултет у Нишу, 2012. године, електронски семинар, 16 едукативних сати
 • Радионица "Информациона писменост – едукација едукатора", Библиотека Плус, Београд, 2013. године
 • "Е-комуникација и Е-сарадња у оквиру школског е-система за подршку настави и школским процесима", обавезни, Електронски факултет у Нишу, 2011. године, електронски семинар, 20 едукативних сати
 • “Модуларни програм перманентне рачунске обуке“, Агенција за информатички инжењеринг Персонал Сyстем, Београд, 2005. године, 30 сати
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
 • "Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља", Београд, новембар 2019. године; К3, П4, 16 сати
 • Тешкоће у учењу и понашању у школи – дисхармонични развој код деце, Београд, април 2018., 16 сати, K2, P1.
 • „НТЦ – систем учења – развој креативног и функционалног размишљања“, Београд, април 2017., 20 бодова К2, П1
 • „Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења и интеграција у образовни систем“, Београд, децембар. 2016.,16 бодова К2, П1
 • "Филозофија с децом-базични програм", Група "Мост"Београд, 2011. године, 24 едукативна сата
 • "Увод у филозофско истраживање", први ниво SEPARE курса, Група 484, Београд, 2004. године, 20 едукативних сати
 • "Буквар толеранције - едукација и примена", Група "Хајде да...", Београд, фебруар – јун 2003. године, 80 едукативних сати
 • "Повратак у регион", Учионица добре вољ – Школски програм за конструктивно решавање проблема, Група Мост, Београд, 15. и 16. децембар 2000. године
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
 • „Акционо истраживање самовредновања рада образовно васпитне установе“, Београд, јануар. 2017.,16 бодова К4, П2
 • "Ми и они други", изборни, Група 484, Београд, 2012. године, 21 сат
 • "Инклузивно образовање и индивидуални образовни план", обавезни, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 2010. године, 18 едукативних сати
 • "Животне вредности у образовању", Образовање Плус, Београд, 2003. године, 15 едукативних сати, K2 P1
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
 • Настава орјентисана ка исходима учења - онлине, ЗУОВ, јун 2020. године
 • „Школско законодавство – основе развоја образовања и васпитања“, теме: 2 и 4, Гимназија „Свети Сава“, Београд, децембарм 2018., 8 сати К1, П4
 • „Школско законодавство – основе развоја образовања и васпитања“, теме: 5 и 6, Гимназија „Свети Сава“, Београд, октобар 2018., 8 сати К1, П4
 • „Школско законодавство – основе развоја образовања и васпитања“, теме: 1 и 3, Гимназија „Свети Сава“, Београд, септембарм 2018., 8 сати К1, П4
 • „За чистоту српског језика" - изложбе карикатура и ликовних радова Бојана Јокановића „Сизиф у борби за праопис и чистоту српског језика“, Заједница која учи „СаЗнање“, 2019.
 • Пројекат „Школски календар сећања“, Министарство за унутрашњу и спољну трговину и телекомуникација, 2014. године
 • "ИН експеримент у настави" школски пројекат у оквиру школског развојног планирања, 2002/03. година, подршка реализацији пројекта
 • „Школски библиотекар и одељењски старешина“ као партнери у образовном раду – пример из праксе“, ДШБС, Смотра стваралаштва школских библиотекара, 2011. године
 • Друштво школских библиотекара Србије доделило је награду „Мина Караџић“ библиотеци ОШ „Ђорђе Крсти“ за најуређенију школску библиотеку у категорији библиотека основних школа, 2007. године
 • Похвалница за развој школског библиотекарства, Смотра стваралаштва школских библиотекара, ДШБС, 2011. година
 • “Тимски рад“, Буквар толеранције “Сад знам да је различито исто вредно“, Београд, Група “Хајде да...“, 2003. година, стр.93-94
 • Члан Комисије за акредитацију семинара из области библиотекарства за шк. 2018/2021. при ЗУОВ-у.
 • Члан Комисије за акредитацију семинара из области библиотекарства за шк. 2016/2017. при ЗУОВ-у.
 • Члан Заједнице која учи „Сазнање“ (Матични број 28104766, ПИБ 107944131, датум оснивања 8.12.2012.)
 • Члан Друштва школских библиотекара Србије од 2007. године
 • Енглески језик (12 година), Б2
 • рад у свим Мајкрософтовим Офис-понудама (Office); канцеларијским Адоб-документима
 • рад у различитим алатима за креирање мултимедијалних садржаја
 • коришћење алата и сервиса за он-лајн сарадњу
 • рад у библиотечком софтверу Винајсис (Vinisis)