Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Олга Васић

Олга Васић

Радна биографија

Belgrade
Employed Available
одговорни оптимиста, толерантни ентузијаста
Resume created on DoYouBuzz

Професор оријенталне филологије

Филолошки факултет у Београду

1979 to 1985

Средње образовање

XIII београдска гимназија, Београд

Стручни сарадник - школски библиотекар

ОШ "Раде Драинац"
Since 2015
Београд, Борча
Serbia and Montenegro

Стручни сарадник - школски библиотекар

ОШ "Ђорђе Крстић"
September 1994 to 2015
Београд
Serbia and Montenegro

Наставник енглеског језика

ОШ "Аца Милосављевић"
September 1992 to 1994
Београд, Рушањ
Serbia and Montenegro

Преводилац за енглески језик

КМГ Трудбеник
1989 to 1990
Београд
Serbia and Montenegro
 • за обављање послова библиотечке делатности (Народна библиотека Србије, 1997)
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
 • Портфолио – колекција одговорности, онлајн, мај.2016.,24 бода К2, П2
 • Улога школског библиотекара од плана набавке до расхода библиотечке грађе, БГБ, 2013. године, 6 сати
 • Лични план професионалног развоја и портфолио – конференција, ДШБС, 2013.
 • "Школски библиотекар – спона различитих активности у школи ", трибина, Друштво школских библиотекара Србије, Београд, 2012. године,
 • "Матерњи језик и лингвистичка екологија", ОШ"Свети Сава", Бачка Паланка, изборни, 2010. године, 5 едукативних сати.
 • "Школска библиотека пред изазовима информационог друштва", Друштво школских библиотекара Србије, 2010. године, електронски семинар, 24 едукативна сата.
 • "Школски супербиблиотекар – вештине за понети", Библиотека града Београда, Београд, 2009. године, 15 едукативних сати
 • "Библиотечко пословање – напредни семинар за школске библиотекаре", Библиотека града Београда, Београд, 2008. године, 12 едукативних сати
 • "Библиотечко пословање – почетни семинар за школске библиотекаре", Библиотека града Београда, Београд, 2007. године, 30 едукативних сати
 • „Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превенције вршњачког насиља“,Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Београд, 2019. године, 8 едукативних сати, К3, П4
 • "Школске библиотеке Србије у XXI веку", Министарство просвете и спорта Републике Србије, Београд, 2006. године, 6 сати обуке
 • "Маркетинг у школским библиотекама", Библиотека града Београда, Београд, 14. јун 2006. године
 • "Организација мултимедија центра школе и рад у њему", ЕДУКА, Београд, 2004. године, 25 едукативних сати
 • "Нове технологије у школским библиотекама", Истраживачка станица Петница, 2003. године, 28 ефективних радних сати
 • Стручни семинар о библиотечком пословању за школске библиотекаре, Библиотека града Београда, април 2002.
 • Обука и рад у програму Винајсис-библио за аутоматизацију фонда библиотеке у НБС и ажурирање базе (од 1997. године)
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
 • "Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика“, Друштво школских библиотекара Србије, Београд, 2014. године, 16 едукативних сати
 • "Комуникација и интеракција у саврменој школи електронски, ДШБС Београд, септембар-децембар 2012, 24 едукативна сата
 • "Интегрисани тематски приступ настави и подучавању – вертикална и хоризонтална перспектива", Агенција за едукацију и маркетинг „DUGA-CO“у Београду, 2011. године, 16 едукативних сати
 • "Школски библиотекар – сарадник у настави",Филолошки факултет у Београду, Београд, 2008. године, 24 едукативна сата
 • "Умеће комуникације", Тим Психокод, Београд, 2003. године, 14 едукативних сати
 • Родослов родне равноправности, основна едукација за наставнике/це основних и средњих школа у Србији, 2002
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ
 • Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, обавезни, онлајн семинар, април 2021. године, ЗУОВ, К2, 19,5 едукативних сати
 • Стручни скуп “Вебциклопедија1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настави (летња школа)“, ЗУС, Београд, 2014. године, 7 дана
 • "Гугл апликације за Гугл генерације", ОШ "Жарко Зрењанин", Нови Сад, 2013. године, електронски семинар, 24 сата
 • Основе мајкрософт мултипоинт оперативног система", изборни, Електронски факултет у Нишу, 2012. године, електронски семинар, 16 едукативних сати
 • Радионица "Информациона писменост – едукација едукатора", Библиотека Плус, Београд, 2013. године
 • "Е-комуникација и Е-сарадња у оквиру школског е-система за подршку настави и школским процесима", обавезни, Електронски факултет у Нишу, 2011. године, електронски семинар, 20 едукативних сати
 • “Модуларни програм перманентне рачунске обуке“, Агенција за информатички инжењеринг Персонал Сyстем, Београд, 2005. године, 30 сати
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
 • "Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља", Београд, новембар 2019. године; К3, П4, 16 сати
 • Тешкоће у учењу и понашању у школи – дисхармонични развој код деце, Београд, април 2018., 16 сати, K2, P1.
 • „НТЦ – систем учења – развој креативног и функционалног размишљања“, Београд, април 2017., 20 бодова К2, П1
 • „Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења и интеграција у образовни систем“, Београд, децембар. 2016.,16 бодова К2, П1
 • "Филозофија с децом-базични програм", Група "Мост"Београд, 2011. године, 24 едукативна сата
 • "Увод у филозофско истраживање", први ниво SEPARE курса, Група 484, Београд, 2004. године, 20 едукативних сати
 • "Буквар толеранције - едукација и примена", Група "Хајде да...", Београд, фебруар – јун 2003. године, 80 едукативних сати
 • "Повратак у регион", Учионица добре вољ – Школски програм за конструктивно решавање проблема, Група Мост, Београд, 15. и 16. децембар 2000. године
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
 • „Акционо истраживање самовредновања рада образовно васпитне установе“, Београд, јануар. 2017.,16 бодова К4, П2
 • "Ми и они други", изборни, Група 484, Београд, 2012. године, 21 сат
 • "Инклузивно образовање и индивидуални образовни план", обавезни, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 2010. године, 18 едукативних сати
 • "Животне вредности у образовању", Образовање Плус, Београд, 2003. године, 15 едукативних сати, K2 P1
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
 • Настава орјентисана ка исходима учења - онлине, ЗУОВ, јун 2020. године
 • „Школско законодавство – основе развоја образовања и васпитања“, теме: 2 и 4, Гимназија „Свети Сава“, Београд, децембарм 2018., 8 сати К1, П4
 • „Школско законодавство – основе развоја образовања и васпитања“, теме: 5 и 6, Гимназија „Свети Сава“, Београд, октобар 2018., 8 сати К1, П4
 • „Школско законодавство – основе развоја образовања и васпитања“, теме: 1 и 3, Гимназија „Свети Сава“, Београд, септембарм 2018., 8 сати К1, П4
 • „За чистоту српског језика" - изложбе карикатура и ликовних радова Бојана Јокановића „Сизиф у борби за праопис и чистоту српског језика“, Заједница која учи „СаЗнање“, 2019.
 • Пројекат „Школски календар сећања“, Министарство за унутрашњу и спољну трговину и телекомуникација, 2014. године
 • "ИН експеримент у настави" школски пројекат у оквиру школског развојног планирања, 2002/03. година, подршка реализацији пројекта
 • „Школски библиотекар и одељењски старешина“ као партнери у образовном раду – пример из праксе“, ДШБС, Смотра стваралаштва школских библиотекара, 2011. године
 • Друштво школских библиотекара Србије доделило је награду „Мина Караџић“ библиотеци ОШ „Ђорђе Крсти“ за најуређенију школску библиотеку у категорији библиотека основних школа, 2007. године
 • Похвалница за развој школског библиотекарства, Смотра стваралаштва школских библиотекара, ДШБС, 2011. година
 • “Тимски рад“, Буквар толеранције “Сад знам да је различито исто вредно“, Београд, Група “Хајде да...“, 2003. година, стр.93-94
 • Члан Комисије за акредитацију семинара из области библиотекарства за шк. 2018/2021. при ЗУОВ-у.
 • Члан Комисије за акредитацију семинара из области библиотекарства за шк. 2016/2017. при ЗУОВ-у.
 • Члан Заједнице која учи „Сазнање“ (Матични број 28104766, ПИБ 107944131, датум оснивања 8.12.2012.)
 • Члан Друштва школских библиотекара Србије од 2007. године
 • Енглески језик (12 година), Б2
 • рад у свим Мајкрософтовим Офис-понудама (Office); канцеларијским Адоб-документима
 • рад у различитим алатима за креирање мултимедијалних садржаја
 • коришћење алата и сервиса за он-лајн сарадњу
 • рад у библиотечком софтверу Винајсис (Vinisis)