Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Гордана Петровић

Биографија

Гордана Петровић
Краљево (36000) Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
About Me
Наставник стручних предмета у Машинско техничкој школи "14.октобар" Краљево.
Resume created on DoYouBuzz
 • Прво место на такмичењу у оквиру пројекта „''Улога школе у заустављању и превенцији дигиталног насиља'' у категорију средњих шокола, ментор ученицима, децембар 2021. године. Организатор УПИС и Министарство просвете и технолошког развоја, пројекат од националног значаја.
 • Прво место на такмичењу у оквиру пројекта „У правом тренутку, на правом месту за ендемите“ у категорију средњих шокола, ментор ученицима, децембар 2021. године. Организатор УПИС и Центар за промоцију науке, пројекат од националног значаја.
 • Прво место на такмичењу Еко-пакет, ментор ученици за рад креативна рециклажа Тетрапак амбааже на тему Биодиверзитет у категорију средњих шокоа и факултета. 2018. година
 • Прво место на такмичењу Еко-пакет, ментор ученицима за рад креативна рециклажа Тетра-пак амбалаже, ментор-коаутор и треће место за појединачни рад ученика, ментор, у категорији стрдњих школа и факултета. мај 2017. године. http://ambassadors-env.com/blog/2017/05/10/mladi-predstavili-gradove-buducnosti-proglaseni-su-rezultati-eko-paket-kreativnog-konkursa/
 • Награда за најактивнијег учесника у Он-лајн недељи 2017. Организатор школсих активности и реализатор активности, ИАН Телецентар, марта 2017. http://onlajnnedelja.telecentar.rs/pobednici-takmicenja-2017/ .
 • Филмић 2016, награда за најбољу идеју за филмић као ментор ученицима, http://www.cnti.info/mainportal/index.php/filmic/320-filmic-2016/946-rezultati-filmic-2016#средња-школа
 • Награда за најактивнијег учесника у Он-лајн недељи 2016. Организатор школсих активности и реализатор активности, ИАН Телецентар, марта 2016, http://onlajnnedelja.telecentar.rs/pobednici-takmicenja-2016/
 • Награда „Најбољи едукатори србије“, Удружење „Живојин Мишић“ уз подршку Монистарства просвете, Децембар 2014.године, http://zivojinmisic.rs/najbolji-edukatori/
 • На такмичењу "Енергију штедим ја више вредим" треће место у категорији средњих школа, ментор ученицима, ЕГШ „Никола Тесла“ Јагодина, јун 2015.
 • Награда за најактивнијег учесника у Он-лајн недељи, Реализатор активности, ИАН Телецентар, марта 2015, http://onlajnnedelja.ian.org.rs/pobednici-takmicenja/
 • Прва награда на конкурсу "Креативна школа 2013/14" у категорији средњих школа. http://www.mpn.gov.rs/vesti/1549-kreativna-skola
 • На такмичењу "Енергију штедим ја више вредим" треће место у категорији средњих школа, ментор ученицима, ЕГШ „Никола Тесла“ Јагодина, јун 2014.
 • На такмичењу "Играј безбедно", Министарство спољне трговине и унутрашње и телекомуникација и Цермес (CERMES), друго место у категорији презентација, треће место у категорији игрица као ментор ученицима и прво место у категорији ризнице као наставник.
 • Друга награда на конкурсу „Блог за безбедан интернет“, Удружење професора информатике из Новог Сада, 2013. ментор ученицима
  http://internetbezbednost.weebly.com/
 • Као члан тима "Клик до знања" - Плакета Друштва за информатику Србије, за развијену и примењену информатичку услугу: Клик до знања – неформална група српских наставника: www.klikdoznanja.edu.rs
 • Пројекат ''Улога школе у заустављању и превенцији дигиталног насиља''Организатор УПИС и Министарство просвете и технолошког развоја, пројекат од националног значаја. Ментор ученицима, октобар-децембар 2021. године.
 • Пројекат „У правом тренутку, на правом месту за ендемите“ Организатор УПИС и Центар за промоцију науке, пројекат од националног значаја. Ментор ученицима, новембар-децембар 2021. године.
 • Паметно и безбедно, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство трговине, телекомуникацијеи туризма у сарадњи са Мајкрософтом, рализатор радионице. 2016. http://mtt.gov.rs/vesti/it-karavan-nastavlja-putovanje-kraljevo/
 • Национални пројекат за развој информационог друштва „Пројекат без краја – Дан по дан, школски календар сећања“. Дигитализација културне баштине, формирање годишњег циклуса важних општеобразовних догађаја за сваки дан у години на једном месту - „памћење човечанства“. Модератор обука, аутор упутстава, ментор ученицима, ментор наставницима за рад саученицима. Пројекат је реелаизован у претходне три школске године . http://danpodan.weebly.com/index.html 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016.
 • Пројекту "Развионица - Подршка развоју људског капитала и истраживању- развој општег образовања и људског капитала." Министарство просвете и ЗУОВ, Реализатор ИКТ обука http://www.zuov.gov.rs/ikt-obuke/
 • Веб-технологија у функцији повећања ефикасности комуникације и интеракције у савременој школи http://skolskibibliotekari.files.wordpress.com/2012/07/letak_veb-tehnologija3.pdf , Дигитална агенда и Министарство за унутрашњу и спољну трговину и телекомуникације. Предавач и модератор. 2014. година
 • Пројекат "Занимају ме занимања – унапређење запошљивости младих кроз каријерно информисање средњошколаца о занимањима" Београдске отворене школа Реализован од 1. 06. до 30. 11 2013. године, подржао од Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Канцеларија у Србији. Реализатор радионица http://www.bos.rs/cgcc/arhiva-vesti/135/2013/09/19/radionice-karijernog-informisanja-i-senke-na-poslu-u-backoj-palanci-bujanovcu-i-kraljevu.html и учешће у припреми материјала за виртуелни сајам занимања. http://karijera.bos.rs/sajam/
 • Регионална конференција „Предузетништво и дигитална писменост младих Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине”, учесник у панел дискусији, Београд, Метропол 06.12.2018. године.
 • Конференција Дана безбедног интернета - „Креирај, повежи, подели поштовање: Бољи интернет почиње са тобом“ http://www.pametnoibezbedno.gov.rs/rs-cir/galerije/dan-bezbednog-interneta, учесник панел дискусије. Научно-технолошком парку Београд. 6. фебруара 2018.
 • Трећа Еду конференција (EduConferene2017), http://www.friends-of-education.org/speakers-3/ конференција, Струга, Македонија, излагач, 08 и 09.04.2017.
 • Истраживачке технике и трансфер знања https://www.bigmarker.com/club_130/77, 14. април 2014, излагач.
 • Члан комисије испита за лиценцу за наставнике машинске гупе предмета, Завод за вредновање образовања и васпитања. од 2016. године.
 • Конференција „Комуникација-интеракција- акција“,Код S0222012. http://checkthis.com/programkia, 8.12.2012, излагач.
 • Објављен рад у електронском зборнику радова "Сазнали на семинару и применили у пракси" Завода за унапређење образовања и васпитања, Од лименке до украса, новембар 2021. године. https://zuov.gov.rs/saznali-na-seminaru-i-primenili-u-praksi/
 • Објављен рад у електронском зборнику радова Примери успешних ваннаставних активност 2018. https://zuov.gov.rs/vannastavne-aktivnosti/#235-srednja-strucna-skola-p4
 • Објављен рад у електронском зборнику радова "Сазнали на семинару и применили у пракси" Завода за унапређење образовања и васпитања, Кријерно вођење и саветованје ученика, 2013/2014. http://www.zuov.gov.rs/saznali-primenili-baza-radova-2014/
 • Објављен рад у бази знања "Креативна школа", Завода за унапређење образовања и васпитања 20013/2014. „Учити о Холокаусту кроз истраживање и снимање филма”.
  http://www.kreativnaskola.rs/
 • Објављен рад у електронском зборнику радова "Сазнали на семинару и применили у пракси" Завода за унапређење образовања и васпитања, Ни црно ни бело, 2012/2013. http://www.zuov.gov.rs/saznali-baza-2013/
 • Објављен рад у бази знања "Креативна школа", Завода за унапређење образовања и васпитања 20012/2013. Погоди ко сам.
  http://www.kreativnaskola.rs/
 • Објављен рад у бази знања "Креативна школа", Завода за унапређење образовања и васпитања 20012/2013. Кршенје људских права.
  http://www.kreativnaskola.rs/
 • Објављен рад у у електронском зборнику радова "Сазнали на семинару и применили у пракси", Завода за унапређење образовања и васпитања 2011/2012. Комуникација и интеракција у савременој школи 1. http://www.zuov.gov.rs/saznali-primenili-baza-radova-2012/
 • Коаутор објављеног рада. Кoмуникација - интеракција - акција (Електрпнски извор) : електрпнски зборник радова (компакт-диск) са конференције (Комуникација - интеракција – акција) одржане 12.12. 2012. у Београду , Друштво шкплских библиптекара Србије, 2014 - 1 електрпнски оптички диск (CDROM) ,http://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Zbornik/KIA_zbornik.pdf
  ISBN 978-86-917501-0-7
 • Објављен рад у бази знања "Креативна школа", Завода за унапређење образовања и васпитања 20011/2012. Безбедност на интернету.
  http://www.kreativnaskola.rs/
 • Објављен рад у у електронском зборнику радова "Сазнали на семинару и применили у пракси", Завода за унапређење образовања и васпитања, Матерњи језик и лингвистичка екологија 2010/2011. http://www.zuov.gov.rs/saznali-primenili-baza-radova-2011/
 • Објављени радови у зборнику радова „ Живети заједно“, 2010/2011
  http://www.uecpd.org/publikacije/katalogICE
 • Објављен рад у бази знања "Креативна школа", Завода за унапређење образовања и васпитања 2009/2010. Од идеје надљуди до холокауста.
  http://www.kreativnaskola.rs/
 • Обука запослених у основним и средњим школама – развој дигиталних компетенција, а Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 610-00-01423/2019-07, две обуке у октобру 2019. године.
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint) Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (децембар 2018. - јануар 2019.)
 • “Достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа” http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/odluka-o-izboru-voditelja.pdf . ЗУОВ , 2017. 1 обука реалозатор.
 • Обука 4 групе по 9 полазника незапослених лица у Краљеву по ЕЦДЛ стандарду, а у оквиру ИПА пројекта "Побољшање ефикасности запошљавања према угроженим групама" Републике Србије; Основна ИТ обука по ЕЦДЛ стандарду. јануар-мај 2017.
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint) Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (новембар 2015. - децембар 2015.)
 • „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“, Реализатор 11 ИКТ обука, http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/10/IKT-spisak-21-oktobar-+-37-obuka.pdf
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint)
  Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (новембар 2014. - децембар 2014.)
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint)
  Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (фебруар 2014. - март 2014.)
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint)
  Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (фебруар 2013. - март 2013.)
 • Специјалистичка обука незапослених лица за рад у програмском пакету Ауто кед (AutoCAD)
  Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (јануар 2011. - Mарт 2011.)
 • Обука незапослених лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel)
  Национална служба за запошљавање - Краљево – Србија (јануар 2002 - април 2002.)
 • Дигитално образовање 2021, Конференција, EdTech Centar, Зуов, 19-20 мај 2021. године, 4 бода.
 • Пројектна настава у онлајн окружењу. Конференција, 23. 03 2021. НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва “Connecting, 1 бод.
 • Примена садржаја образовног Климатског пакета у редовној настави и ваннаставним активностима за наставнике гимназија и средњих стручних школа. Стручни скуп, 20. 03 2021. Амбасадори одрживог развоја животне средине, 1 бод.
 • Решавање проблема – стимулације интелектуалног развоја (примери добре праксе). 07.11.2020. Сусрети и дани, Удружење креативни учитељ, 1 бод.
 • Проговори да видим ко си - култура говора и усмено изражавање, Изражајност и ЗУОВ, мај 2020. 2 бода.
 • Дигитално образовање 2020, Конференција, EdTech Centar, Зуов, 10-11. мај 2020., 4 бода.
 • Онлајн дидактика, стручни скуп, 15.02. 2020. Београд, ОКЦ Бор,1 бод.
 • Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи, стручни скуп, Фондација Темпус, Београд, 3.10.2019. 1 бод. стручни скуп и Европи, Фондација Темпус, Београд, 3.10.2019. 1 бод.
 • Отворени подаци у образовању, Центар за образовне технологије Западни Балкан, трибина02.03.2019, 2 бода
 • Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе - Селфи, Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 612-00-00368/2019-07 мај 2019.
 • 5th WeB & Serbian Moodle Moot 2017. конференција Учесник Moodle Moot мрежа Србије, октобар Београд, 1бод.
 • Настава програмирања у средњим школама, конференција Учесник Министарство просвете, науке и технолошког развоја и фондација „Петња“ републочки 25.08.2017. Медицинска школа, Звездара и Научно технолошки парк Београд, 1 бод
 • Учење за будућност – примена технологије у образовању, симпозијум, Гимназија "Креативно перо" Београд, 20.6.2017. Београд,
 • Нове технологије у образовању, конференција, British councel и Министарство просвете, 10. и 11. фебруар 2017. Београд, Белехопоцентар, Уверење, 2 бода.
 • Мудл мит (Moodle Moot) 2016. конференција, октобар 2016. Нови Сад, 1 бод
 • Вебциклопедија 3, Зимска школа, ЗУОВ, Заједница која учи „Сазнање“, Интернет октобар 2016. 5 бодова.
 • Мудл мит, 5th WeB & Serbian Moodle Moot 2015. 24. 09.2015. Универзитет Метрополитан Београд, уверење, 1 бод
 • Нове технологије у образовању, конференција, British councel и Министарство просвете, 27. и 28. Фебруар 2016. Београд, Белехопоцентар, Уверење 1183, 2 бода.
 • Културна улога школе и образовна улога културе – Драма у образовању http://www.zuov.rs/programi1 /detaljiStrucniSkup.aspx?kod =S10042015, Конференција, Уметничко удружење БАЗААРТ и Дечји културни центар Београда, 19. и 20. јун 2015. године у Дечјем културном центру Београда, уверење, 2 бода.
 • Вебциклопедија 2, Зимска школа, ЗУОВ, Заједница која учи „Сазнање“, мај 2015. електронски, Уверење II-1-24-2015, 5 бодова.
 • Коришћење нових технологија у образовању, трибина, British councel и Министарство просвете, 27. и 28. Фебруар 2015. Београд, Белехпоцентар, Уверење 2183, 2 бода
 • Нове технологије у образовању, конференција, British councel и Министарство просвете, 27. и 28. Фебруар 2015. Београд, Белехопоцентар, Уверење 1183, 4 бода.
 • MS Power Point 2010 у настави, Електронски факултет у Нишу,електронски, 13.мај-02.јун 2013. 01/04-078/13-039, 5 бодова.
 • Табла и креда данашњице - Интернет, Трибина, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, 16.01.2014. год. Уверење бр. 225, 1 бод.
 • Могућности подучавања о Холокаусту и геноциду
  http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S2642013
  симпозијум, Пољопривредно-хемијска школа,,Др Ђорђе Радић,, Краљево, Уверење бр 57/450-4, 1 бод.
 • Комуникација-интеракција- акција, конференција, Друштво школских библиотекара Србије, Бр. уверења II-1-079-2012, 1 бод.
  http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S0222012
 • Планирање и припрема наставе, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Уверење бр. 883/48, 1 бод.
 • Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа, Семинар, новебар-децембар 2021. године, ОКЦ Бор, 32 сата.
 • Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Обука, ЗУОВ, новембар- децембар 2021. године, 24 сата
 • Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће, обука, ЗУОВ, 21.05. – 01.07.2021. 19,5 сати.
 • Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања, Семинар, 07.12.2020- 17.01.2021, ФондацијаТемпус, 12 сати.
 • Савладавање мрких вештина у релацији наставник-ученик-родитењ, бр.146, 12.12.2019, семинар ОКЦ Бор, 36 сати.
 • Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних компетенција школе - СЕЛФИ, обука, Завод за вредновање квалитета образовања, Београд,14.10.2019. 8 сати.
 • Школско оцењивање у основним и средњим школама, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд, (433/2008/2009), 31.01-01.02.2009. бр.уверења 01-300-06, 12 сати
 • Тестови знања – водич за израду и примену, Каталошки број програма: 581 , Образовни креативни центар, Бор, 36 сати.
 • Каријерно вођење и саветовање у средњој школи Семинар Учесник Фондацја Темпус Каталошки број програма: 35 Београд , 8 сати.
 • Е-тининг за почетнике, Фондација Темпус, Каталошки број програма: 439 28.03.2019. 8 сати
 • Каријерно вођење и саветовање КВис –Од школе до посла, Центар инвентива, Београд,Каталошки број програма: 32 18-20. 01.2018. Београд, 24 сата
 • Репаратура машинских делова – методе, еколошки и енергетски аспекти, каталошки број 676, 2016/17. семинар, Машински факултет Београд. 8 сати.
 • Интердисциплинарност и тематска интеграција у настави техничке групе предмета, каталошки број 661, 2016/17. Семинар, Образовно креативни центар, Бор, Електронски март 2017 28 сати.
 • Извори интеркултуралног учења, каталошки број 479, 2016/17. Семинар Центр за производњу знањаи вештина 02.10.2016. године, 8 сати
 • Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља,каталошки број 59, 2016/18.године, Ужички центар за права детета, 19.11.2016.године, 8 сати
 • Извори интеркултуралног учења каталошки број 479, 2016/17, Центр за производњу знањаи вештина, 02.10.2016. 8 сати.
 • Пословно успешан и остварен наставник (629), електронски семинар, Образовно - методички центар „Катедра”Нови Сад, 24.04-28.05.2016. године, 24 сати
 • Индикатори остварености права детета , Ужички центар за права детета, Ужице, 01.03.2015. ОШ „Светозар Марковић“ Краљево, Уверење 287/2015, 8 сати.
 • Права детета у образовању, Ужички центар за права детета, Ужице, 7-8.02.2015. ОШ „Светозар Марковић“ Краљево, уверење, 16 сати.
 • Примена информационо комуникационих технологија у образовању, Обука за ментора у оквиру ИПА пројекта, ЗУОВ, Београд 21-22. јун.2014, Потврда 1737-13-2014, 16. сати.
 • Визуелно програмирање и примена - Програмирање робота, Политехничка школа Крагујевац, електронски семинар, 09.12.2013. - 02.02.2014. Уверење бр. 270/17, 24 сата.
 • Настава у облаку, образовно креативни центар,Бор, еонслектрки семинар, 15.10—10.11.2013. Уверење бр 3929, 24 сата
 • Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука, Београдска отворена школа, Београд, Kовачица 11-13. Август 2013. 16 сати.
 • Гугл-апликације за Гугл-генерације(516/2012/2013), ОШ "Жарко Зрењанин"Нови Сад,еонслектрки семинар,мај-јуни 2013. уверење бр. 538-1-14-3013, 24 сата
 • Добра припрема за час – успешан час (426/2012/2013), Образовно креативни центар,Бор, еонслектрки семинар, 05.12—7.12.2012. бр.уверења 1211, 24 сата.
 • Комуникација-интеракција- акција, конференција, Друштво школских библиотекара Србије, Бр. уверења II-1-079-2012, 1 сат.
  http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S0222012
 • Школска бежична рачунарска мрежа, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар, (287/2012/2013), 15.10-22.12.2012, бр.уверења 01/04-224/14-151 - 17 сати.
 • Комуникација и интеракција у савременој школи. Друштво школских библиотекара Србије, електронски семинар, 033/2011/2012,изборни, 26.03-19.05.2012. бр уверења19/2012, 20 сати
 • Дигиш-сајт за електронско учеање на платформи Сакаи, Универзитет Метрополитан у Београду, (482/2011/2012), изборни, 17.03.2012. бр. Уверења 2-2-00136, 8 сати.
 • Креирање и одржавање школске серверске инфраструктуре, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар, (097/2011/2012), обавезни, 17.10-11.12.2011. бр. уверења01/04-215/11-074, 24сати.
 • Блог, твитер и фејсбук у настави”, удружење средњих школа,,Доситеј”, електронски семинар, (468/2011/2012), изборни, 07.11.-29.11.2011. бр.уверења 1211/2011, 24 сата.
 • Mатерњи језик и лингвистичка екологија, ОШ „ Свети Сава“ Бачка Паланка (013/2010/2011), изборни, 25-26.12.2010. бр. уверења215/2010, 15 сати
 • Е-комуникација и е-сарадња у оквиру е-система за подршку настави у школским процесима, (78/2010/2011), обавезни, 21.03.-25.05.2011. бр. уверења 01/05-133/11-004, 20 сати
 • Ни црно ни бело, Цип-центар за интеркултуралну педагогију Београд, (823/2009/2010), изборни, 26-28.02.2010. бр уверења112/10, 18 сати
 • Тестови знања у функцији оцењивања ученика, Универзитет у Крагујевцу Учитењски факултет у Ужицу, (589/ 2009/2010), обавезни, 04-05.01.2010. бр уверења100, 16 сати
 • Електронска школа за почетнике, Шеста београдска гимназија Београд, електронски семинар , (81/2010/2011), обавезни, 23.10.-04.03.2010. бр. уверења504/54, 24сата
 • 5th WeB & Serbian Moodle Moot 2017. конференција Учесник Moodle Moot мрежа Србије, октобар Београд,1бод.
 • Администрација система, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар , (130/2009/2010), обавезни, 09.11-14.012.2009. бр.уверења 01/04-010/10-037, 20 сати
 • Менаџмент у образовању, како управљати новом школом 1, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд и Факултет организационих наука Универзитет Београд, електронски семинар, (181/2009), обавезни, 13.07-13,09. 2009 бр. Уверења 3748, 24 сата
 • Социјални софтвер у настави, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, (088/2008/2009), изборни, 16.02.-05.04.2009. бр.уверења 01/04-120/09-023, 16 сати
 • Одржавање рачунарских мрежа, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, етронски семинар, (087/2008), обавезни, 03.11-19.12. 2008. Бр.уверења 01/04-002/09-063, 16 сати.
 • Пројект метода и проблемска настава подржана са информационо-комуникационим технологијама, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад (306/2007/2008), 14-15. 05.2008. бр.уверења 142-ППИКТ-306/(2007- 16сати
 • Активно орјентисана настава- основи2, министарство просвете и немачка организација за техничку сарадњу и подршку GTZ, Београд, Београд, 17-21. 05. 2004. 40 сати
 • Активно орјентисана настава- основи 1, министарство просвете и немачка организација за техничку сарадњу и подршку GTZ, Београд 16-19. 09. 2004. 28сати
 • Водитељ у интеркултуралној размени младих у Дечијем селу Песталоци у Трогену, Швајцарска. 12-28. 05. 2015. год.
 • „ Народи су стари колико и њихова знамења“, Студијско путовање и истраживачка шетња, Заједнице која учи „Сазнање“ уз подршку Министарства спољне и унутрашње траговине и телекомуникација Београд 09. 07.2014.
 • Водитељ у интеркултуралној размени младих у Дечијем селу Песталоци у Трогену, Швајцарска. 3-21. 02. 2012. год.
 • Водитељ у кампу младих на Власини у организацији Министарства просвете и невладине организација Јзас, јин 2001. год.
 • Оперативни систем Виндоус(Windows)
 • Рад у свим Мајкрософтовим Офис-понудама (Office)
 • Рачунарска графика : Ауто кед (Auto CAD), Солид еџ(SolidEdge)
 • Програм за веб-дизајн: Вордпрес (Wordpress)
 • Познавање алата за онлајн колаборацију и рачунарство у облаку(cloud computing), веб сатанке и друштвене мреже
 • Познавање Wеб- алата за прављење сајтова, презентација, мултимедију...
 • Teaching ICT with Inquiry, European Schoolnet Academy, 9 September - 16 October 2019. Сертификат.
 • Social Media Literacy for Change,Семинар, Интернет 29 04. 2019 – 12.06.2019. European Schoolnet Academy,
 • Acquisition, assessment and certification of Digital Competence, курс, Criss mooc, април 2019.
 • The Networked Teacher – Teaching in the 21st Century, European Schoolnet Academy, семинар, Интернет 25 фебруар-03.април 2019
 • Yes I can– Empowering Student Learning, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интерне, 21 јануар-27.фебруар 2019
 • Globally Connected Teaching and Learning Webinar (ASCDEdmodo), Конференција, интернет 12.02.2019.
 • Scientix conference/ Towardes resopnsible STEM education , конференција, Центар за пеомоцију науке и Cenrwr for the Promotion of Science, 22-23.02.2019.
 • STEM Is Everywhere! Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни, Интернет 25 октобар-05.децембар 2018.
 • Inquiry-Based Teaching in Life Sciences, Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни, Интернет 14. март - 16. април 2018
 • Opening Schools to STEM Career Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет 25. септембар- 28. октобар 2017.
 • Progressing Technology-Enhanced Teaching (MENTEP) , семинар учесник European Schoolnet Academy међународни, Интернет 13. октобар - 29. новембар 2017.
 • EdmodoCon_2017 Стручни скуп-онлајн конференциј а учесник Едмодо светска заједница наставника међународни aвгуст 2017.
 • Mentoring in Schools Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет 15 Maј- 25. Јун 2017.
 • Online Safety Course Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет, 10.април- 21. Мај 2017.
 • Opening Minds to STEM Careers Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет, 3-24. арил 2017.
 • Boosting a Sense of Initiative and Entrepreneurship in Your Students Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy, међународни Интернет, 27. фебруар- 17. Март 2017.
 • Navigation through the Ages Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy, међународни Интернет 27. фебруар- 13. Април 2017.
 • Светосавље и
  савремено образовање вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 25. април 2017. године
 • Папирна и електронска књига – friends or foes? вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 1. април 2017. године
 • E-портфолио за наставнике и ученике вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 31. март 2017. године
 • Безбедност рачунарских система и мрежа вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 30. март 2017. године
 • Вештине комуникација у онлајн окружењу вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 29. март 2017. године
 • Мозабук - софтвер за наставу вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 28. март 2017. године
 • Коришћење програма Алис (Alice) у школама вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 27. март 2017. године
 • Смернице за превенцију плагијата вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 21. октобар 2016. године
 • Collaborative Teaching and Learning Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет 24. Октобар- 14. Новембар. 2016.
 • Collaborative Teaching and Learning Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy, међународни Интернет 24. Октобар- 14. Новембар. 2016.
 • WizIQ CO16 Conference, Конференција учесник, WizIQ edukator online, међународни Интернет 05-07. фебруар 2017.
 • 2016 Global Education Conference Конференција учесник, The Global Education Conference Network међународни новембар 2016.
 • Смернице за превенцију плагијата вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 21. октобар 2016. године
 • "chief inspiration officer", Steve Hargadon, Интернет заједница Учесник Classroom 2.0 http://live.classroom20.com/, 08.10.2016.
 • Collaborative Teaching and Learning , , European Schoolnet Academy Курс-семинар European Schoolnet Academy http://www.europeanschoolnetacademy.eu/, 24.10. 2016 - 30 .11. 2016
 • Developing Digital Skills in your Classroom Курс-семинар учесник European Schoolnet Academy међународни 4.04.2016 – 22. 05.2016.
 • Tablet Prepared Cetificate Курс учесник Capella Universitey међународни Интернет 08.01.2016..
 • Европски погледи на дигиталну садашњост Стручни скуп – онлајн-предавање модератор Заједнице која учи "Сазнање". Републички Интернет 28.12.2015
 • Computational Thinking for Educators Курс учесник Google for Education https://www.google.com/edu/
 • Базе података у реалном времену Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Заједнице која учи "Сазнање". Републички Интернет 30.11.2015
 • Introducing Computing in your Classroom Курс-семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет 10.11- 20.12.2015
 • Tech Tools to Amplify Your Glassroom Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Classroom 2.0 live међународни Интернет 15.децембар 2015.
 • Мудл мрежа Србије Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Заједнице која учи "Сазнање". Републички Интернет 02.11.2015
 • Edmodo Certified Learner program Курс учесник Edmodo заједница међународни Интернет Едмодо платформа, 03.09.2015.
 • Green Screen +iPads=Magic Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Classroom 2.0 live међународни Интернет 17.октобар 2014.
 • Mini CraftEDU Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Classroom 2.0 live међународни Интернет 10.октобар 2014.
 • Digital Assessment Tools Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Classroom 2.0 live међународни 7. новембар 2015
 • Math Plaground Games and Apps with Colleen King Стручни скуп-онлајн конференција учесник Classroom 2.0 live међународни 13.јун 2015
 • Најчешће заблуде о ИКТ у образовању http://vebinar.zajednicaucenja.edu.rs/2015/05/45.html, Заједнице која учи "Сазнање", Интернет мај 2015. модератор
 • Развој студијских програма за дигиталне компетенције наставника разредне наставе https://www.youtube.com/watch?v=lBmvLuNoC0E, Заједнице која учи "Сазнање". Републички Интернет мај 2015.
 • .Дигиталне кометенције наставника https://www.bigmarker.com/club_130/21, Заједнице која учи "Сазнање".Интернет мај 2015.
 • Комуникацијске вештине у технолошком окружењу, И-тиме, Центар едукацију и медије, Интернет 02. април 2015.
 • Активно и проактивно учење у веб-окружењу https://www.bigmarker.com/club_130/17, Заједнице која учи "Сазнање".Интернет април 2015.
 • Међународни школски партнерски пројекти Академије https://www.bigmarker.com/club_130/ACES, Заједнице која учи "Сазнање".Интернет март 2014.
 • Одрживи развој - потреба савременог друштва https://www.bigmarker.com/club_130/16, Интернет фебруар 2014. Заједнице која учи "Сазнање".
 • Узајамно професионално оснаживање https://www.bigmarker.com/club_130/15, Заједнице која учи "Сазнање", Интернет јануар 2014.
 • ". Зашто штрајкујемо?! https://www.bigmarker.com/club_130/14 Интернет December 28, 2014 Заједнице која учи "Сазнање.
 • Парадигма агилног образовања https://www.bigmarker.com/club_130/13, Интернет новембар 2014. Заједнице која учи "Сазнање". модератор
 • Мапе умаhttps://www.bigmarker.com/Zbornica_CG/mape-uma, Клуб наставника а 21. Век Удружењеиновативнихнаставника „Зборница ЦГ“Интернет 11. Новембар 2014.
 • Креативност и иновативност, изазови савременог образовања, https://www.bigmarker.com/club_130/12, Интернет 30. октобар 2014. Заједнице која учи "Сазнање".модератор.
 • Примери добре праксе е-учења,https://www.bigmarker.com/club_130/11 Интернет 25. септембар 2014., Заједнице која учи "Сазнање". учесник.
 • Агилне методе и инструменти у образовању – Канбин и технологије отвореног простора, радионица, Фондација Темпус – Еразмус + канцеларија у Србији, учесник, Београд ФОН 18.07.2014.
 • Отворено образовање и дигиталне компетенције наставника, Конференција, учесник, Фондација Темпус – Еразмус + канцеларија у Србији, Београд, 17.07.2014.
 • Обука наставника техничких школа за употребу експеримената на даљину, Округли сто, учесник, Факултет техничких наука у Чачку, 31.05.2014.
 • Школски календар сећања, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, Интернет, новембар 2013. године, модератор, https://www.bigmarker.com/club_130/room43
 • Нит кроз лавиринт или инклузија ИКТ у инклузивну праксу , онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет, учесник, Заједнице која учи "Сазнање", 19.новембар 2013. https://www.bigmarker.com/club_130/room45
 • Аустралијски образовни систем: институције, реформе, евалуација
  Стручни скуп – онлајн-предавање, учесник, 25.октобар 2012. учесник, https://www.bigmarker.com/club_130/room35
 • Онлајн заједница учења – Друштвено, когнитивно и наставно присуство (Eng. Community of Inquiry – Social, Cognitive and Teaching Presence)–онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет,29.март 2013. учесник, https://www.bigmarker.com/club_130
 • Алати за веб-конференције ,онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, Интернет, 27.фебруар 2013. учесник, 2013.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Пројекат Интернест - више од медијске писмености,онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, Интернет 31.јануар 2013. учесник, 2013.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Три алата за интерактивне дигиталне приче, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 27.децембар 2012. учесник, 2012.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Есеј и студија случаја, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 19.новембар 2012. модератор https://www.bigmarker.com/club_130
 • Веб- алати за управљањем пројектима, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 25.октобар 2012. учесник, 2012.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Одјеци онлајн-конференције Larining 2.0, Стручни скуп – онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 27.септембар 2012. учесник https://www.bigmarker.com/club_130
 • Радионица визије (Visionary Workshop) стручни скупу оквиру треће међународне конференције eLearning 2012, Универзитету Метрополитан у Београду,28.09.2012.
  http://ods.metropolitan.ac.rs/visionary-workshop-strucni-skup-o-naucnim-resursima-u-obrazovanju/.
 • Курс у оквиру друштвене и образовне мреже СОФИА (SOPHIA, http://www.sophia.org/) преокренутe учионица (flipped classroom). Капела универзитета (Capella University)САД, електронса обука
  Август 2012.
 • Учесник он-лајн конференције Едмондо (EdmodoCon 2012), Edmodo Team, 8 сати.
  http://www.edmodocon.com/
 • У сусрет дигиталној писмености, 13.5 – 11.6.2012.Диго група Дигитални сусрет, Друштво школ. библиотекара РС, уредништво Вебциклопедије, 12 сати.
 • Писање радне биографије, веб-алати за си-ви и ефектно представљање на мрежи, 26.2 – 19.3. 2012.Едмодо-заједница, група Си-ви, Друштво школ. библиотекара РС, уредништво Вебциклопедије ,12 сати
 • Курс „Примена ИКТ у самозапошљавању“,Електронски семинар, Електронски факултет у Нишу, 2011.
 • Курс „Практични аспекти Електронског учења“,Електронски семинар, Електронски факултет у Нишу, 2011
 • Предавач и модератор вебинар клуба Заједнице која учи „Сазнање“ од 2012- 10.12. 2015.
 • Члан комисије испита за лиценцу за наставнике машинске гупе предмета, од 2015. и дље.
 • Уредник веб-странице Вебцилопедија и аутор упутстава– каталог веб 2.0 алата примењивих у образовању, http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/ , од 2012 - 2016. године.
 • Члан управног одбора заједнице која учи „Сазнање“ 2014. до 2016.године
 • Члан управног одбора Заједнице машинске групе предмета од 2014. -2017.