Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Гордана Петровић

Биографија

Гордана Петровић
Краљево (36000) Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
About Me
Наставник стручних предмета у Машинско техничкој школи "14.октобар" Краљево.
Resume created on DoYouBuzz

Дипломирани машински инжењер

Машински факултет Београд , ООУР за тешку машиноградњу, Универзитет Београд

October 1983 to July 1990
Производно машинство
Learn more

Средње усмерено – математички смер

Гимназија, Врњачка Бања

September 1979 to June 1983

Самостални педагошки саветник

Машинска техничка школа „14 октобар"
Since February 2018

Педагошки саветник

Машинска техничка школа „14 октобар“
Since February 2015

Наставник машинске групе предмета

Машинска техничка школа „14 октобар"
Since September 2000
Краљево
Serbia and Montenegro

Самостални конструктор у бироу за развој

Кочна пнеуматика „Прва Петолетка Трстеник“
October 1990 to September 2000
Трстеник
Serbia and Montenegro
 • Прво место на такмичењу у оквиру пројекта „''Улога школе у заустављању и превенцији дигиталног насиља'' у категорију средњих шокола, ментор ученицима, децембар 2021. године. Организатор УПИС и Министарство просвете и технолошког развоја, пројекат од националног значаја.
 • Прво место на такмичењу у оквиру пројекта „У правом тренутку, на правом месту за ендемите“ у категорију средњих шокола, ментор ученицима, децембар 2021. године. Организатор УПИС и Центар за промоцију науке, пројекат од националног значаја.
 • Прво место на такмичењу Еко-пакет, ментор ученици за рад креативна рециклажа Тетрапак амбааже на тему Биодиверзитет у категорију средњих шокоа и факултета. 2018. година
 • Прво место на такмичењу Еко-пакет, ментор ученицима за рад креативна рециклажа Тетра-пак амбалаже, ментор-коаутор и треће место за појединачни рад ученика, ментор, у категорији стрдњих школа и факултета. мај 2017. године. http://ambassadors-env.com/blog/2017/05/10/mladi-predstavili-gradove-buducnosti-proglaseni-su-rezultati-eko-paket-kreativnog-konkursa/
 • Награда за најактивнијег учесника у Он-лајн недељи 2017. Организатор школсих активности и реализатор активности, ИАН Телецентар, марта 2017. http://onlajnnedelja.telecentar.rs/pobednici-takmicenja-2017/ .
 • Филмић 2016, награда за најбољу идеју за филмић као ментор ученицима, http://www.cnti.info/mainportal/index.php/filmic/320-filmic-2016/946-rezultati-filmic-2016#средња-школа
 • Награда за најактивнијег учесника у Он-лајн недељи 2016. Организатор школсих активности и реализатор активности, ИАН Телецентар, марта 2016, http://onlajnnedelja.telecentar.rs/pobednici-takmicenja-2016/
 • Награда „Најбољи едукатори србије“, Удружење „Живојин Мишић“ уз подршку Монистарства просвете, Децембар 2014.године, http://zivojinmisic.rs/najbolji-edukatori/
 • На такмичењу "Енергију штедим ја више вредим" треће место у категорији средњих школа, ментор ученицима, ЕГШ „Никола Тесла“ Јагодина, јун 2015.
 • Награда за најактивнијег учесника у Он-лајн недељи, Реализатор активности, ИАН Телецентар, марта 2015, http://onlajnnedelja.ian.org.rs/pobednici-takmicenja/
 • Прва награда на конкурсу "Креативна школа 2013/14" у категорији средњих школа. http://www.mpn.gov.rs/vesti/1549-kreativna-skola
 • На такмичењу "Енергију штедим ја више вредим" треће место у категорији средњих школа, ментор ученицима, ЕГШ „Никола Тесла“ Јагодина, јун 2014.
 • На такмичењу "Играј безбедно", Министарство спољне трговине и унутрашње и телекомуникација и Цермес (CERMES), друго место у категорији презентација, треће место у категорији игрица као ментор ученицима и прво место у категорији ризнице као наставник.
 • Друга награда на конкурсу „Блог за безбедан интернет“, Удружење професора информатике из Новог Сада, 2013. ментор ученицима
  http://internetbezbednost.weebly.com/
 • Као члан тима "Клик до знања" - Плакета Друштва за информатику Србије, за развијену и примењену информатичку услугу: Клик до знања – неформална група српских наставника: www.klikdoznanja.edu.rs
 • Пројекат ''Улога школе у заустављању и превенцији дигиталног насиља''Организатор УПИС и Министарство просвете и технолошког развоја, пројекат од националног значаја. Ментор ученицима, октобар-децембар 2021. године.
 • Пројекат „У правом тренутку, на правом месту за ендемите“ Организатор УПИС и Центар за промоцију науке, пројекат од националног значаја. Ментор ученицима, новембар-децембар 2021. године.
 • Паметно и безбедно, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство трговине, телекомуникацијеи туризма у сарадњи са Мајкрософтом, рализатор радионице. 2016. http://mtt.gov.rs/vesti/it-karavan-nastavlja-putovanje-kraljevo/
 • Национални пројекат за развој информационог друштва „Пројекат без краја – Дан по дан, школски календар сећања“. Дигитализација културне баштине, формирање годишњег циклуса важних општеобразовних догађаја за сваки дан у години на једном месту - „памћење човечанства“. Модератор обука, аутор упутстава, ментор ученицима, ментор наставницима за рад саученицима. Пројекат је реелаизован у претходне три школске године . http://danpodan.weebly.com/index.html 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016.
 • Пројекту "Развионица - Подршка развоју људског капитала и истраживању- развој општег образовања и људског капитала." Министарство просвете и ЗУОВ, Реализатор ИКТ обука http://www.zuov.gov.rs/ikt-obuke/
 • Веб-технологија у функцији повећања ефикасности комуникације и интеракције у савременој школи http://skolskibibliotekari.files.wordpress.com/2012/07/letak_veb-tehnologija3.pdf , Дигитална агенда и Министарство за унутрашњу и спољну трговину и телекомуникације. Предавач и модератор. 2014. година
 • Пројекат "Занимају ме занимања – унапређење запошљивости младих кроз каријерно информисање средњошколаца о занимањима" Београдске отворене школа Реализован од 1. 06. до 30. 11 2013. године, подржао од Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Канцеларија у Србији. Реализатор радионица http://www.bos.rs/cgcc/arhiva-vesti/135/2013/09/19/radionice-karijernog-informisanja-i-senke-na-poslu-u-backoj-palanci-bujanovcu-i-kraljevu.html и учешће у припреми материјала за виртуелни сајам занимања. http://karijera.bos.rs/sajam/
 • Регионална конференција „Предузетништво и дигитална писменост младих Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине”, учесник у панел дискусији, Београд, Метропол 06.12.2018. године.
 • Конференција Дана безбедног интернета - „Креирај, повежи, подели поштовање: Бољи интернет почиње са тобом“ http://www.pametnoibezbedno.gov.rs/rs-cir/galerije/dan-bezbednog-interneta, учесник панел дискусије. Научно-технолошком парку Београд. 6. фебруара 2018.
 • Трећа Еду конференција (EduConferene2017), http://www.friends-of-education.org/speakers-3/ конференција, Струга, Македонија, излагач, 08 и 09.04.2017.
 • Истраживачке технике и трансфер знања https://www.bigmarker.com/club_130/77, 14. април 2014, излагач.
 • Члан комисије испита за лиценцу за наставнике машинске гупе предмета, Завод за вредновање образовања и васпитања. од 2016. године.
 • Конференција „Комуникација-интеракција- акција“,Код S0222012. http://checkthis.com/programkia, 8.12.2012, излагач.
 • Објављен рад у електронском зборнику радова "Сазнали на семинару и применили у пракси" Завода за унапређење образовања и васпитања, Од лименке до украса, новембар 2021. године. https://zuov.gov.rs/saznali-na-seminaru-i-primenili-u-praksi/
 • Објављен рад у електронском зборнику радова Примери успешних ваннаставних активност 2018. https://zuov.gov.rs/vannastavne-aktivnosti/#235-srednja-strucna-skola-p4
 • Објављен рад у електронском зборнику радова "Сазнали на семинару и применили у пракси" Завода за унапређење образовања и васпитања, Кријерно вођење и саветованје ученика, 2013/2014. http://www.zuov.gov.rs/saznali-primenili-baza-radova-2014/
 • Објављен рад у бази знања "Креативна школа", Завода за унапређење образовања и васпитања 20013/2014. „Учити о Холокаусту кроз истраживање и снимање филма”.
  http://www.kreativnaskola.rs/
 • Објављен рад у електронском зборнику радова "Сазнали на семинару и применили у пракси" Завода за унапређење образовања и васпитања, Ни црно ни бело, 2012/2013. http://www.zuov.gov.rs/saznali-baza-2013/
 • Објављен рад у бази знања "Креативна школа", Завода за унапређење образовања и васпитања 20012/2013. Погоди ко сам.
  http://www.kreativnaskola.rs/
 • Објављен рад у бази знања "Креативна школа", Завода за унапређење образовања и васпитања 20012/2013. Кршенје људских права.
  http://www.kreativnaskola.rs/
 • Објављен рад у у електронском зборнику радова "Сазнали на семинару и применили у пракси", Завода за унапређење образовања и васпитања 2011/2012. Комуникација и интеракција у савременој школи 1. http://www.zuov.gov.rs/saznali-primenili-baza-radova-2012/
 • Коаутор објављеног рада. Кoмуникација - интеракција - акција (Електрпнски извор) : електрпнски зборник радова (компакт-диск) са конференције (Комуникација - интеракција – акција) одржане 12.12. 2012. у Београду , Друштво шкплских библиптекара Србије, 2014 - 1 електрпнски оптички диск (CDROM) ,http://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Zbornik/KIA_zbornik.pdf
  ISBN 978-86-917501-0-7
 • Објављен рад у бази знања "Креативна школа", Завода за унапређење образовања и васпитања 20011/2012. Безбедност на интернету.
  http://www.kreativnaskola.rs/
 • Објављен рад у у електронском зборнику радова "Сазнали на семинару и применили у пракси", Завода за унапређење образовања и васпитања, Матерњи језик и лингвистичка екологија 2010/2011. http://www.zuov.gov.rs/saznali-primenili-baza-radova-2011/
 • Објављени радови у зборнику радова „ Живети заједно“, 2010/2011
  http://www.uecpd.org/publikacije/katalogICE
 • Објављен рад у бази знања "Креативна школа", Завода за унапређење образовања и васпитања 2009/2010. Од идеје надљуди до холокауста.
  http://www.kreativnaskola.rs/
 • Обука запослених у основним и средњим школама – развој дигиталних компетенција, а Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 610-00-01423/2019-07, две обуке у октобру 2019. године.
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint) Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (децембар 2018. - јануар 2019.)
 • “Достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа” http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/odluka-o-izboru-voditelja.pdf . ЗУОВ , 2017. 1 обука реалозатор.
 • Обука 4 групе по 9 полазника незапослених лица у Краљеву по ЕЦДЛ стандарду, а у оквиру ИПА пројекта "Побољшање ефикасности запошљавања према угроженим групама" Републике Србије; Основна ИТ обука по ЕЦДЛ стандарду. јануар-мај 2017.
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint) Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (новембар 2015. - децембар 2015.)
 • „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“, Реализатор 11 ИКТ обука, http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/10/IKT-spisak-21-oktobar-+-37-obuka.pdf
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint)
  Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (новембар 2014. - децембар 2014.)
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint)
  Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (фебруар 2014. - март 2014.)
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint)
  Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (фебруар 2013. - март 2013.)
 • Специјалистичка обука незапослених лица за рад у програмском пакету Ауто кед (AutoCAD)
  Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (јануар 2011. - Mарт 2011.)
 • Обука незапослених лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel)
  Национална служба за запошљавање - Краљево – Србија (јануар 2002 - април 2002.)
 • Дигитално образовање 2021, Конференција, EdTech Centar, Зуов, 19-20 мај 2021. године, 4 бода.
 • Пројектна настава у онлајн окружењу. Конференција, 23. 03 2021. НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва “Connecting, 1 бод.
 • Примена садржаја образовног Климатског пакета у редовној настави и ваннаставним активностима за наставнике гимназија и средњих стручних школа. Стручни скуп, 20. 03 2021. Амбасадори одрживог развоја животне средине, 1 бод.
 • Решавање проблема – стимулације интелектуалног развоја (примери добре праксе). 07.11.2020. Сусрети и дани, Удружење креативни учитељ, 1 бод.
 • Проговори да видим ко си - култура говора и усмено изражавање, Изражајност и ЗУОВ, мај 2020. 2 бода.
 • Дигитално образовање 2020, Конференција, EdTech Centar, Зуов, 10-11. мај 2020., 4 бода.
 • Онлајн дидактика, стручни скуп, 15.02. 2020. Београд, ОКЦ Бор,1 бод.
 • Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи, стручни скуп, Фондација Темпус, Београд, 3.10.2019. 1 бод. стручни скуп и Европи, Фондација Темпус, Београд, 3.10.2019. 1 бод.
 • Отворени подаци у образовању, Центар за образовне технологије Западни Балкан, трибина02.03.2019, 2 бода
 • Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе - Селфи, Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 612-00-00368/2019-07 мај 2019.
 • 5th WeB & Serbian Moodle Moot 2017. конференција Учесник Moodle Moot мрежа Србије, октобар Београд, 1бод.
 • Настава програмирања у средњим школама, конференција Учесник Министарство просвете, науке и технолошког развоја и фондација „Петња“ републочки 25.08.2017. Медицинска школа, Звездара и Научно технолошки парк Београд, 1 бод
 • Учење за будућност – примена технологије у образовању, симпозијум, Гимназија "Креативно перо" Београд, 20.6.2017. Београд,
 • Нове технологије у образовању, конференција, British councel и Министарство просвете, 10. и 11. фебруар 2017. Београд, Белехопоцентар, Уверење, 2 бода.
 • Мудл мит (Moodle Moot) 2016. конференција, октобар 2016. Нови Сад, 1 бод
 • Вебциклопедија 3, Зимска школа, ЗУОВ, Заједница која учи „Сазнање“, Интернет октобар 2016. 5 бодова.
 • Мудл мит, 5th WeB & Serbian Moodle Moot 2015. 24. 09.2015. Универзитет Метрополитан Београд, уверење, 1 бод
 • Нове технологије у образовању, конференција, British councel и Министарство просвете, 27. и 28. Фебруар 2016. Београд, Белехопоцентар, Уверење 1183, 2 бода.
 • Културна улога школе и образовна улога културе – Драма у образовању http://www.zuov.rs/programi1 /detaljiStrucniSkup.aspx?kod =S10042015, Конференција, Уметничко удружење БАЗААРТ и Дечји културни центар Београда, 19. и 20. јун 2015. године у Дечјем културном центру Београда, уверење, 2 бода.
 • Вебциклопедија 2, Зимска школа, ЗУОВ, Заједница која учи „Сазнање“, мај 2015. електронски, Уверење II-1-24-2015, 5 бодова.
 • Коришћење нових технологија у образовању, трибина, British councel и Министарство просвете, 27. и 28. Фебруар 2015. Београд, Белехпоцентар, Уверење 2183, 2 бода
 • Нове технологије у образовању, конференција, British councel и Министарство просвете, 27. и 28. Фебруар 2015. Београд, Белехопоцентар, Уверење 1183, 4 бода.
 • MS Power Point 2010 у настави, Електронски факултет у Нишу,електронски, 13.мај-02.јун 2013. 01/04-078/13-039, 5 бодова.
 • Табла и креда данашњице - Интернет, Трибина, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, 16.01.2014. год. Уверење бр. 225, 1 бод.
 • Могућности подучавања о Холокаусту и геноциду
  http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S2642013
  симпозијум, Пољопривредно-хемијска школа,,Др Ђорђе Радић,, Краљево, Уверење бр 57/450-4, 1 бод.
 • Комуникација-интеракција- акција, конференција, Друштво школских библиотекара Србије, Бр. уверења II-1-079-2012, 1 бод.
  http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S0222012
 • Планирање и припрема наставе, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Уверење бр. 883/48, 1 бод.
 • Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа, Семинар, новебар-децембар 2021. године, ОКЦ Бор, 32 сата.
 • Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Обука, ЗУОВ, новембар- децембар 2021. године, 24 сата
 • Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће, обука, ЗУОВ, 21.05. – 01.07.2021. 19,5 сати.
 • Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања, Семинар, 07.12.2020- 17.01.2021, ФондацијаТемпус, 12 сати.
 • Савладавање мрких вештина у релацији наставник-ученик-родитењ, бр.146, 12.12.2019, семинар ОКЦ Бор, 36 сати.
 • Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних компетенција школе - СЕЛФИ, обука, Завод за вредновање квалитета образовања, Београд,14.10.2019. 8 сати.
 • Школско оцењивање у основним и средњим школама, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд, (433/2008/2009), 31.01-01.02.2009. бр.уверења 01-300-06, 12 сати
 • Тестови знања – водич за израду и примену, Каталошки број програма: 581 , Образовни креативни центар, Бор, 36 сати.
 • Каријерно вођење и саветовање у средњој школи Семинар Учесник Фондацја Темпус Каталошки број програма: 35 Београд , 8 сати.
 • Е-тининг за почетнике, Фондација Темпус, Каталошки број програма: 439 28.03.2019. 8 сати
 • Каријерно вођење и саветовање КВис –Од школе до посла, Центар инвентива, Београд,Каталошки број програма: 32 18-20. 01.2018. Београд, 24 сата
 • Репаратура машинских делова – методе, еколошки и енергетски аспекти, каталошки број 676, 2016/17. семинар, Машински факултет Београд. 8 сати.
 • Интердисциплинарност и тематска интеграција у настави техничке групе предмета, каталошки број 661, 2016/17. Семинар, Образовно креативни центар, Бор, Електронски март 2017 28 сати.
 • Извори интеркултуралног учења, каталошки број 479, 2016/17. Семинар Центр за производњу знањаи вештина 02.10.2016. године, 8 сати
 • Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља,каталошки број 59, 2016/18.године, Ужички центар за права детета, 19.11.2016.године, 8 сати
 • Извори интеркултуралног учења каталошки број 479, 2016/17, Центр за производњу знањаи вештина, 02.10.2016. 8 сати.
 • Пословно успешан и остварен наставник (629), електронски семинар, Образовно - методички центар „Катедра”Нови Сад, 24.04-28.05.2016. године, 24 сати
 • Индикатори остварености права детета , Ужички центар за права детета, Ужице, 01.03.2015. ОШ „Светозар Марковић“ Краљево, Уверење 287/2015, 8 сати.
 • Права детета у образовању, Ужички центар за права детета, Ужице, 7-8.02.2015. ОШ „Светозар Марковић“ Краљево, уверење, 16 сати.
 • Примена информационо комуникационих технологија у образовању, Обука за ментора у оквиру ИПА пројекта, ЗУОВ, Београд 21-22. јун.2014, Потврда 1737-13-2014, 16. сати.
 • Визуелно програмирање и примена - Програмирање робота, Политехничка школа Крагујевац, електронски семинар, 09.12.2013. - 02.02.2014. Уверење бр. 270/17, 24 сата.
 • Настава у облаку, образовно креативни центар,Бор, еонслектрки семинар, 15.10—10.11.2013. Уверење бр 3929, 24 сата
 • Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука, Београдска отворена школа, Београд, Kовачица 11-13. Август 2013. 16 сати.
 • Гугл-апликације за Гугл-генерације(516/2012/2013), ОШ "Жарко Зрењанин"Нови Сад,еонслектрки семинар,мај-јуни 2013. уверење бр. 538-1-14-3013, 24 сата
 • Добра припрема за час – успешан час (426/2012/2013), Образовно креативни центар,Бор, еонслектрки семинар, 05.12—7.12.2012. бр.уверења 1211, 24 сата.
 • Комуникација-интеракција- акција, конференција, Друштво школских библиотекара Србије, Бр. уверења II-1-079-2012, 1 сат.
  http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S0222012
 • Школска бежична рачунарска мрежа, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар, (287/2012/2013), 15.10-22.12.2012, бр.уверења 01/04-224/14-151 - 17 сати.
 • Комуникација и интеракција у савременој школи. Друштво школских библиотекара Србије, електронски семинар, 033/2011/2012,изборни, 26.03-19.05.2012. бр уверења19/2012, 20 сати
 • Дигиш-сајт за електронско учеање на платформи Сакаи, Универзитет Метрополитан у Београду, (482/2011/2012), изборни, 17.03.2012. бр. Уверења 2-2-00136, 8 сати.
 • Креирање и одржавање школске серверске инфраструктуре, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар, (097/2011/2012), обавезни, 17.10-11.12.2011. бр. уверења01/04-215/11-074, 24сати.
 • Блог, твитер и фејсбук у настави”, удружење средњих школа,,Доситеј”, електронски семинар, (468/2011/2012), изборни, 07.11.-29.11.2011. бр.уверења 1211/2011, 24 сата.
 • Mатерњи језик и лингвистичка екологија, ОШ „ Свети Сава“ Бачка Паланка (013/2010/2011), изборни, 25-26.12.2010. бр. уверења215/2010, 15 сати
 • Е-комуникација и е-сарадња у оквиру е-система за подршку настави у школским процесима, (78/2010/2011), обавезни, 21.03.-25.05.2011. бр. уверења 01/05-133/11-004, 20 сати
 • Ни црно ни бело, Цип-центар за интеркултуралну педагогију Београд, (823/2009/2010), изборни, 26-28.02.2010. бр уверења112/10, 18 сати
 • Тестови знања у функцији оцењивања ученика, Универзитет у Крагујевцу Учитењски факултет у Ужицу, (589/ 2009/2010), обавезни, 04-05.01.2010. бр уверења100, 16 сати
 • Електронска школа за почетнике, Шеста београдска гимназија Београд, електронски семинар , (81/2010/2011), обавезни, 23.10.-04.03.2010. бр. уверења504/54, 24сата
 • 5th WeB & Serbian Moodle Moot 2017. конференција Учесник Moodle Moot мрежа Србије, октобар Београд,1бод.
 • Администрација система, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар , (130/2009/2010), обавезни, 09.11-14.012.2009. бр.уверења 01/04-010/10-037, 20 сати
 • Менаџмент у образовању, како управљати новом школом 1, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд и Факултет организационих наука Универзитет Београд, електронски семинар, (181/2009), обавезни, 13.07-13,09. 2009 бр. Уверења 3748, 24 сата
 • Социјални софтвер у настави, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, (088/2008/2009), изборни, 16.02.-05.04.2009. бр.уверења 01/04-120/09-023, 16 сати
 • Одржавање рачунарских мрежа, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, етронски семинар, (087/2008), обавезни, 03.11-19.12. 2008. Бр.уверења 01/04-002/09-063, 16 сати.
 • Пројект метода и проблемска настава подржана са информационо-комуникационим технологијама, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад (306/2007/2008), 14-15. 05.2008. бр.уверења 142-ППИКТ-306/(2007- 16сати
 • Активно орјентисана настава- основи2, министарство просвете и немачка организација за техничку сарадњу и подршку GTZ, Београд, Београд, 17-21. 05. 2004. 40 сати
 • Активно орјентисана настава- основи 1, министарство просвете и немачка организација за техничку сарадњу и подршку GTZ, Београд 16-19. 09. 2004. 28сати
 • Водитељ у интеркултуралној размени младих у Дечијем селу Песталоци у Трогену, Швајцарска. 12-28. 05. 2015. год.
 • „ Народи су стари колико и њихова знамења“, Студијско путовање и истраживачка шетња, Заједнице која учи „Сазнање“ уз подршку Министарства спољне и унутрашње траговине и телекомуникација Београд 09. 07.2014.
 • Водитељ у интеркултуралној размени младих у Дечијем селу Песталоци у Трогену, Швајцарска. 3-21. 02. 2012. год.
 • Водитељ у кампу младих на Власини у организацији Министарства просвете и невладине организација Јзас, јин 2001. год.
 • Оперативни систем Виндоус(Windows)
 • Рад у свим Мајкрософтовим Офис-понудама (Office)
 • Рачунарска графика : Ауто кед (Auto CAD), Солид еџ(SolidEdge)
 • Програм за веб-дизајн: Вордпрес (Wordpress)
 • Познавање алата за онлајн колаборацију и рачунарство у облаку(cloud computing), веб сатанке и друштвене мреже
 • Познавање Wеб- алата за прављење сајтова, презентација, мултимедију...
 • Teaching ICT with Inquiry, European Schoolnet Academy, 9 September - 16 October 2019. Сертификат.
 • Social Media Literacy for Change,Семинар, Интернет 29 04. 2019 – 12.06.2019. European Schoolnet Academy,
 • Acquisition, assessment and certification of Digital Competence, курс, Criss mooc, април 2019.
 • The Networked Teacher – Teaching in the 21st Century, European Schoolnet Academy, семинар, Интернет 25 фебруар-03.април 2019
 • Yes I can– Empowering Student Learning, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интерне, 21 јануар-27.фебруар 2019
 • Globally Connected Teaching and Learning Webinar (ASCDEdmodo), Конференција, интернет 12.02.2019.
 • Scientix conference/ Towardes resopnsible STEM education , конференција, Центар за пеомоцију науке и Cenrwr for the Promotion of Science, 22-23.02.2019.
 • STEM Is Everywhere! Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни, Интернет 25 октобар-05.децембар 2018.
 • Inquiry-Based Teaching in Life Sciences, Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни, Интернет 14. март - 16. април 2018
 • Opening Schools to STEM Career Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет 25. септембар- 28. октобар 2017.
 • Progressing Technology-Enhanced Teaching (MENTEP) , семинар учесник European Schoolnet Academy међународни, Интернет 13. октобар - 29. новембар 2017.
 • EdmodoCon_2017 Стручни скуп-онлајн конференциј а учесник Едмодо светска заједница наставника међународни aвгуст 2017.
 • Mentoring in Schools Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет 15 Maј- 25. Јун 2017.
 • Online Safety Course Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет, 10.април- 21. Мај 2017.
 • Opening Minds to STEM Careers Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет, 3-24. арил 2017.
 • Boosting a Sense of Initiative and Entrepreneurship in Your Students Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy, међународни Интернет, 27. фебруар- 17. Март 2017.
 • Navigation through the Ages Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy, међународни Интернет 27. фебруар- 13. Април 2017.
 • Светосавље и
  савремено образовање вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 25. април 2017. године
 • Папирна и електронска књига – friends or foes? вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 1. април 2017. године
 • E-портфолио за наставнике и ученике вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 31. март 2017. године
 • Безбедност рачунарских система и мрежа вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 30. март 2017. године
 • Вештине комуникација у онлајн окружењу вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 29. март 2017. године
 • Мозабук - софтвер за наставу вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 28. март 2017. године
 • Коришћење програма Алис (Alice) у школама вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 27. март 2017. године
 • Смернице за превенцију плагијата вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 21. октобар 2016. године
 • Collaborative Teaching and Learning Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет 24. Октобар- 14. Новембар. 2016.
 • Collaborative Teaching and Learning Курс, семинар учесник European Schoolnet Academy, међународни Интернет 24. Октобар- 14. Новембар. 2016.
 • WizIQ CO16 Conference, Конференција учесник, WizIQ edukator online, међународни Интернет 05-07. фебруар 2017.
 • 2016 Global Education Conference Конференција учесник, The Global Education Conference Network међународни новембар 2016.
 • Смернице за превенцију плагијата вебинара Учесник Заједнице која учи "Сазнање" Републички 21. октобар 2016. године
 • "chief inspiration officer", Steve Hargadon, Интернет заједница Учесник Classroom 2.0 http://live.classroom20.com/, 08.10.2016.
 • Collaborative Teaching and Learning , , European Schoolnet Academy Курс-семинар European Schoolnet Academy http://www.europeanschoolnetacademy.eu/, 24.10. 2016 - 30 .11. 2016
 • Developing Digital Skills in your Classroom Курс-семинар учесник European Schoolnet Academy међународни 4.04.2016 – 22. 05.2016.
 • Tablet Prepared Cetificate Курс учесник Capella Universitey међународни Интернет 08.01.2016..
 • Европски погледи на дигиталну садашњост Стручни скуп – онлајн-предавање модератор Заједнице која учи "Сазнање". Републички Интернет 28.12.2015
 • Computational Thinking for Educators Курс учесник Google for Education https://www.google.com/edu/
 • Базе података у реалном времену Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Заједнице која учи "Сазнање". Републички Интернет 30.11.2015
 • Introducing Computing in your Classroom Курс-семинар учесник European Schoolnet Academy међународни Интернет 10.11- 20.12.2015
 • Tech Tools to Amplify Your Glassroom Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Classroom 2.0 live међународни Интернет 15.децембар 2015.
 • Мудл мрежа Србије Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Заједнице која учи "Сазнање". Републички Интернет 02.11.2015
 • Edmodo Certified Learner program Курс учесник Edmodo заједница међународни Интернет Едмодо платформа, 03.09.2015.
 • Green Screen +iPads=Magic Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Classroom 2.0 live међународни Интернет 17.октобар 2014.
 • Mini CraftEDU Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Classroom 2.0 live међународни Интернет 10.октобар 2014.
 • Digital Assessment Tools Стручни скуп – онлајн-предавање учесник Classroom 2.0 live међународни 7. новембар 2015
 • Math Plaground Games and Apps with Colleen King Стручни скуп-онлајн конференција учесник Classroom 2.0 live међународни 13.јун 2015
 • Најчешће заблуде о ИКТ у образовању http://vebinar.zajednicaucenja.edu.rs/2015/05/45.html, Заједнице која учи "Сазнање", Интернет мај 2015. модератор
 • Развој студијских програма за дигиталне компетенције наставника разредне наставе https://www.youtube.com/watch?v=lBmvLuNoC0E, Заједнице која учи "Сазнање". Републички Интернет мај 2015.
 • .Дигиталне кометенције наставника https://www.bigmarker.com/club_130/21, Заједнице која учи "Сазнање".Интернет мај 2015.
 • Комуникацијске вештине у технолошком окружењу, И-тиме, Центар едукацију и медије, Интернет 02. април 2015.
 • Активно и проактивно учење у веб-окружењу https://www.bigmarker.com/club_130/17, Заједнице која учи "Сазнање".Интернет април 2015.
 • Међународни школски партнерски пројекти Академије https://www.bigmarker.com/club_130/ACES, Заједнице која учи "Сазнање".Интернет март 2014.
 • Одрживи развој - потреба савременог друштва https://www.bigmarker.com/club_130/16, Интернет фебруар 2014. Заједнице која учи "Сазнање".
 • Узајамно професионално оснаживање https://www.bigmarker.com/club_130/15, Заједнице која учи "Сазнање", Интернет јануар 2014.
 • ". Зашто штрајкујемо?! https://www.bigmarker.com/club_130/14 Интернет December 28, 2014 Заједнице која учи "Сазнање.
 • Парадигма агилног образовања https://www.bigmarker.com/club_130/13, Интернет новембар 2014. Заједнице која учи "Сазнање". модератор
 • Мапе умаhttps://www.bigmarker.com/Zbornica_CG/mape-uma, Клуб наставника а 21. Век Удружењеиновативнихнаставника „Зборница ЦГ“Интернет 11. Новембар 2014.
 • Креативност и иновативност, изазови савременог образовања, https://www.bigmarker.com/club_130/12, Интернет 30. октобар 2014. Заједнице која учи "Сазнање".модератор.
 • Примери добре праксе е-учења,https://www.bigmarker.com/club_130/11 Интернет 25. септембар 2014., Заједнице која учи "Сазнање". учесник.
 • Агилне методе и инструменти у образовању – Канбин и технологије отвореног простора, радионица, Фондација Темпус – Еразмус + канцеларија у Србији, учесник, Београд ФОН 18.07.2014.
 • Отворено образовање и дигиталне компетенције наставника, Конференција, учесник, Фондација Темпус – Еразмус + канцеларија у Србији, Београд, 17.07.2014.
 • Обука наставника техничких школа за употребу експеримената на даљину, Округли сто, учесник, Факултет техничких наука у Чачку, 31.05.2014.
 • Школски календар сећања, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, Интернет, новембар 2013. године, модератор, https://www.bigmarker.com/club_130/room43
 • Нит кроз лавиринт или инклузија ИКТ у инклузивну праксу , онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет, учесник, Заједнице која учи "Сазнање", 19.новембар 2013. https://www.bigmarker.com/club_130/room45
 • Аустралијски образовни систем: институције, реформе, евалуација
  Стручни скуп – онлајн-предавање, учесник, 25.октобар 2012. учесник, https://www.bigmarker.com/club_130/room35
 • Онлајн заједница учења – Друштвено, когнитивно и наставно присуство (Eng. Community of Inquiry – Social, Cognitive and Teaching Presence)–онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет,29.март 2013. учесник, https://www.bigmarker.com/club_130
 • Алати за веб-конференције ,онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, Интернет, 27.фебруар 2013. учесник, 2013.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Пројекат Интернест - више од медијске писмености,онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, Интернет 31.јануар 2013. учесник, 2013.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Три алата за интерактивне дигиталне приче, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 27.децембар 2012. учесник, 2012.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Есеј и студија случаја, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 19.новембар 2012. модератор https://www.bigmarker.com/club_130
 • Веб- алати за управљањем пројектима, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 25.октобар 2012. учесник, 2012.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Одјеци онлајн-конференције Larining 2.0, Стручни скуп – онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 27.септембар 2012. учесник https://www.bigmarker.com/club_130
 • Радионица визије (Visionary Workshop) стручни скупу оквиру треће међународне конференције eLearning 2012, Универзитету Метрополитан у Београду,28.09.2012.
  http://ods.metropolitan.ac.rs/visionary-workshop-strucni-skup-o-naucnim-resursima-u-obrazovanju/.
 • Курс у оквиру друштвене и образовне мреже СОФИА (SOPHIA, http://www.sophia.org/) преокренутe учионица (flipped classroom). Капела универзитета (Capella University)САД, електронса обука
  Август 2012.
 • Учесник он-лајн конференције Едмондо (EdmodoCon 2012), Edmodo Team, 8 сати.
  http://www.edmodocon.com/
 • У сусрет дигиталној писмености, 13.5 – 11.6.2012.Диго група Дигитални сусрет, Друштво школ. библиотекара РС, уредништво Вебциклопедије, 12 сати.
 • Писање радне биографије, веб-алати за си-ви и ефектно представљање на мрежи, 26.2 – 19.3. 2012.Едмодо-заједница, група Си-ви, Друштво школ. библиотекара РС, уредништво Вебциклопедије ,12 сати
 • Курс „Примена ИКТ у самозапошљавању“,Електронски семинар, Електронски факултет у Нишу, 2011.
 • Курс „Практични аспекти Електронског учења“,Електронски семинар, Електронски факултет у Нишу, 2011
 • Предавач и модератор вебинар клуба Заједнице која учи „Сазнање“ од 2012- 10.12. 2015.
 • Члан комисије испита за лиценцу за наставнике машинске гупе предмета, од 2015. и дље.
 • Уредник веб-странице Вебцилопедија и аутор упутстава– каталог веб 2.0 алата примењивих у образовању, http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/ , од 2012 - 2016. године.
 • Члан управног одбора заједнице која учи „Сазнање“ 2014. до 2016.године
 • Члан управног одбора Заједнице машинске групе предмета од 2014. -2017.