Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Jaсмина Стојановић

-радна биографија-

Jaсмина Стојановић
55 years old
Professional Status
Available
About Me
одговорна и посвећена учитељском послу
Resume created on DoYouBuzz
 • MS Office ( Word, Excel, Power Point , Prezzi ), Интернет, познавање рада са “Google“ алатима и окружењa „ Wordpress”, Weebly и Google Sites;
 • Стручна трибина " Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави" ( Друштво учитеља Београда); 18.4. 2018. број бодова: 1
 • Обука водитеља стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција (ЗУОВ); 30.6.2017. број сати : 8
 • Он-лајн стручни семинар: „ Портфолио ученика – алтернативни начин вредновања“ ( ЗУОВ); 17.2-25.3. 2017.; број бодова : 40
  израда ученичког портфолија коришћењем различитих веб алата
 • Међународна конференција и сајам: Нове технологије у образовању (British Council);9.10. и 11.2.2017. број бодова - 3
 • Стручни семинар " Гугл-апликације за Гугл-генерације" (ЗУОВ) 26.9-5.11.2016. бр.у каталогу 366 (2016-18) бр. бодова - 40
  • обука за коришћење гугл диска (чување, дељење и уградња садржаја)
   -обука за претраживање веба ( библиографски подаци, скраћивање урл адреса, јутјуб плејлисте...)
   -обука за коришћење алата и апликација: гугл упитници, презентације, мапе, гугл простор, гугл сајт, блогер, мрежа гугл +...
 • Трибина: Креативна настава- улога видео материјала и ИКТ у креирању подстицајне средине за учење (ЗУОВ) 10.12.2015. бр.у каталогу 1449-4/2015. бр. бодова -1
 • Обука: „ Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби“ ( Београд, ЗУОВ ) 21.2.2015. бр. у каталогу 449-704/2014. бр. бодова - 8
  -обука за израду асоцијација, квизова, различите врсте електронских тестова;
 • Стручни семинар (обука) “ Примена ИКТ у настави“ ( ЗУОВ ) 17 - 19.10. 2014. бр. у каталогу 352 - 1140 / 15. бр. бодова - 24
  -обука за израду веб-сајта и прези презентације;
  -обука за коришћење друштвене мреже намењене учењу - Едмодо;
 • Архимедесова 28. Рачунарска трибина „ Савремена настава рачунарства и информатике“ ( Организација рада на пројектима - пројекти у настави, примери пројеката у школи) ( Архимедес - Београд ) 30.1.2007. бр. у каталогу 61 2006 -2007. бр. сати - 2
  -обука за израду малих одељенских пројеката;
 • Дигитална учионица - модул 5. и модул 7. ( Учитељски факултет у Београду ) 23.5.2006. бр. сати - 8
 • Модуларни програм перманентне рачунарске обуке, Изборни модул : Мултимедиа ( СУРС ) 13 - 14. 2. 2004. бр. сати - 10
 • АКРЕДИТОВАНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ:
 • Сабор учитеља Србије : “ Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ ( СУРС) ЗУОВ, 14.и 15.6.2014. бр.860 - 437- 2012. бр.сати -16
 • Стручна трибина „ Савремени приступи планирању у настави“ ( СУРС) ЗУОВ, 4.6.2014. бр. у каталогу 860-444-2012. бр. сати - 6
 • Зимски сусрети учитеља Србије ( Подршка унапређивању образовно - васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе) ( СУРС ). 4.3.2012. бр.у каталогу 623 2011-2012. бр. сати - 8
 • Зимски сусрети учитеља Србије ( Подршка унапређивању образовно.васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе )( СУРС ), 5.2.2011. бр. у каталогу 473 2010-2011. бр. сати - 8
 • Инклузивно образовање - стратегије и поступци прилагођавања наставе ( МП, DILS) 4.12.2010. бр. сати - 2
 • Зимски сусрети учитеља Србије (Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе) ( СУРС ), 1.3.2009. бр.у каталогу 442 2008 - 2009. бр. сати - 8
 • Зимски сусрети учитеља Србије ( Подршка унапређивању образовно - васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе )( СУРС ), 30.1.2010. бр. у каталогу 565 2009-2010. бр. сати - 8
 • Зимски сусрети учитеља ( тематска настава, оцењивање усмерено на исходе, ток реформе у првом разреду) ( СУРС ),12.2.2004. бр.сати - 4
 • АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ ОБУКЕ:
 • Стручна обука: " Примена ИКТ-а у настави" ( ЗУОВ), 17-19.10.2014. бр. у каталогу 352-1140/15, бр. бодова -24
 • Библиотека - извор истраживања и сазнања - примена у настави ликовне културе ( Издавачка кућа KLETT, Београд ), 20.2.2010. бр. у каталогу 455 2009/2010. бр. сати - 8
 • Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава ( СУРС ) 3. и 4.10.2009. бр.у каталогу 560 2009-2010. бр. сати - 16
 • Унапређивање наставе математике у млађим разредима основне школе - Индивидуализација ( Друштво математичара Србије), 6.12.2008. бр. у каталогу 035 2008-2009. бр.сати - 8
 • Рад у комбинованом одељењу: Упознај и покрени - подршка развоја друштвености код ученика, Унапређивање наставе математике у млађим разредима основне школе ( СУРС ) 9.2.2008. бр у каталогу 316,319,042 2007-2008. бр сати - 3
 • Планирање и реализација наставе предмета Свет око нас и Природа и друштво ( МПС РС, СУРС ) 10.1.2007. бр. сати - 6
 • Савремена организација наставе Познавања природе и могућности коришћења медијатеке, 31.3.2006. бр. сати - 8
 • Методика наставе српског језика и књижевности ( МПС РС ) 9.10.2005. бр. сати - 8
 • Рад са децом са посебним потребама у разредној настави ( МПС РС, СУРС ) 8.и 9.6.2004. бр. сати - 16
 • Тематска настава „ Корак по корак“ ( СУРС ) 12.2.2004. бр. сати - 4
 • Други специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима ( МПС РС и „ Архимедес ) 13.2.2003. бр. сати - 7
 • Програм унапређења саобраћајног образовања учитеља у Београду ( МПС РС, МУП ) 1.6.2003. бр. сати - 8
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ УСАВРШАВАЊА:
 • Присуство и учешће у анализи примене у настави уџбеника за основну школу ( Завод за уџбенике) 28.1.2017. бр. сати : 3
 • Обука за примену Националног оквира курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница - Модул 1-3. део (МПН) решење бр. 1586/2013-06, 2.3-15.3.2015. (16 сати)
 • Обука за примену Националног оквира курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница - Модул 1-2. део (МПН) решење бр. 1586/2013-06, 23.2-1.3.2015. (8 сати)
 • Обука за примену Националног оквира курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница - Модул 1-1. део (МПН) решење бр. 1586/2013-06, 9.2-22.2.2015. (16 сати)
 • АКРЕДИТОВАНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ:
 • Међународна конференција и сајам: Нове технологије у образовању (British Council) 9 - 11. 2.2017. бр. бодова : 3
 • Трибина: Креативна настава- улога видео материјала и ИКТ у креирању подстицајне средине за учење (ЗУОВ) 10.12.2015. бр.у каталогу 1449-4/2015. бр. бодова -1
 • Стручна трибина „ Развој креативног и функционалног мишљења ( НТЦ систем учења ) “ ( СУРС) ЗУОВ, 21.2.2015. бр. у каталогу 2226-4/2014. бр. бодова - 1
 • Зимски сусрети учитеља Србије “ Јачање просфесионалних компетенција просветних радника „ - учешће на радионицама „ Шта сваки наставник треба да зна“ и „ Инклузија у пракси“, 8.2.2014. бр. сати - 8
 • Зимски сусрети учитеља Србије ( Јачање професионалних компетенција просветних радника ( СУРС ) ЗУОВ, 10.2.2013. бр. у каталогу 860-377/2012, бр. сати - 8
 • Зимски сусрети учитеља ( тематска настава, оцењивање усмерено на исходе, ток реформе у првом разреду) ( СУРС), 12.2.2004. бр. сати - 4
 • АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ ОБУКЕ:
 • Стручна обука: Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави (ДУБ) 28.1.2017. бр. у Каталогу: 570-812/2016, бр. бодова : 8
 • Стручна обука : " Гугл-апликације за Гугл- генерације" ( ЗУОВ) 26.9-5.11.2016. бр у каталогу 366 2016-18. бр. бодова - 40
 • Стручна обука : " Портфолио - колекција одговорности" (ЗУОВ), 26.9-14.11. бр. у каталогу 1-2-16-2015 , бр. бодова - 24
 • Иновативно јачање компетенција наставника и стручних сарадника са циљем оснаживања предузетничких компетенција ученика ( Београд, ЗУОВ, ОШ " Веселин Маслеша") 3.10.2015. бр. бодова - 8
 • Обука : „ Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби“ ( Београд , ЗУОВ ) 21.2.2015. бр. у каталогу 449-704/2014. бр. сати - 8
 • Самовредновање „ Корак даље“ ( ЗУОВ ) 28.5.2007. бр. сати - 8
 • Активно учење - базични семинар ( МПС РС, UNICEF, Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд) 21 - 23.2.2003. бр. сати - 7
 • Активно учење - супервизијски семинар ( МПС РС, UNICEF, Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд) 26 - 27.11. 2004. бр. сати - 16
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СУ:
 • Обука за примену Националног оквира курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница - Модул 1-3. део (МПН) решење бр. 1586/2013-06, 2.3-15.3.2015. (16 сати)
 • Обука за примену Националног оквира курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница - Модул 1-2. део (МПН) решење бр. 1586/2013-06, 23.2-1.3.2015. (8 сати)
 • Обука за примену Националног оквира курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница - Модул 1-1. део (МПН) решење бр. 1586/2013-06, 9.2-22.2.2015. (16 сати)
 • Присуство презентацији и учествовање у анализи примене уџбеника од 1. до 4. разреда основне школе, Креативног центра, ( ОШ “ Дринка Павловић“ ) 19.2.2014. бр. сати - 2
 • Присуство презентацији Klett-ових уџбеника од 1. до 4.разреда основне школе, приручника и дидактичког материјала ( Дечји културни центар ) 19.2.2014. бр. сати - 2
 • АКРЕДИТОВАНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ:
 • Присуство стручној трибини: " Разбијање стереотипа у васпитно-образовном процесу јачањем унутрашње мотивације наставника и ученика" (ЗУОВ) 15.12.2015. бр. у каталогу 1544-4/2015. бр. бодова - 1
 • Присуство стручној трибини „ Здрави стилови живота, спортске активности“ ( СУРС) ЗУОВ, 29.10.2013. бр. у каталогу 860-444-2012, бр. сати - 6
 • Присуство стручној трибини Здрави стилови живота : „ Одговорно живљење“ ( СУРС ) ЗУОВ, 25.9.2013. бр.у каталогу 860-444-2012 III/158, бр. сати - 6
 • Присуство стручној трибини „ Инклузивна школа - школа за све“ ( СУБ, ДУБ), 25.3.2008. бр. сати - 2
 • АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ ОБУКЕ:
 • Стручна обука: " Методологија и садржаји рада на часовима одељењског старешине : шта, како и зашто" (ДУБ), 29-30.10.2016. бр. у каталогу 570-44/2016, бр. бодова - 16
 • Школа родитељства ( ДУБ ) 13 -15.2011. бр у каталогу 638 2010-2011. бр. сати - 24
 • Учешће у реализацији хуманитарне акције : « Један пакетић – много љубави», у сарадњи са ЦК Вождовца, 27.12.2014. бр. сати - 2
 • Васпитни проблеми ученика и како их превазићи (Педагошко друштво Србије, Београд ) 16 - 17.2.2009. бр. у каталогу 470 2008 -2009. бр. сати - 12
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СУ:
 • Учешће у реализацији хуманитарне акције : « Пакетићи за најугроженију децу», у сарадњи са МПС и групом « Амадеус бенд» ( Дом синдиката ) 26.12. 2013. бр. сати - 4
 • Учешће у реализацији хуманитарне акције : « Један пакетић – много љубави», у сарадњи са ЦК Вождовца, 29.12.2013. бр. сати - 2
 • АКРЕДИТОВАНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ:
 • Сабор учитеља Србије ( Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава) - СУРС , 4 - 5. 6.2011. бр. у каталогу 621 2010-2011. бр. сати - 16
 • Стручна трибина: „ Сарадња: Пут ка тимском раду и резултатима“ ( СУБ, ДУБ, др Љубица Продановић ) 10.12.2009. бр. у каталогу 648 2008/2009, бр. сати - 3
 • Зимски сусрети учитеља Србије ( Пермаментно стручно усавршавање – потребе и могућности учитеља Србије)( СУРС, ДУБ ) 9.2.2008. бр. сати - 8
 • Зимски сусрети учитеља ( самовредновање и вредновање рада школе, нови наставни план и програм за 4.разред, школа по мери детета, школа без насиља) ( МПС РС , СУРС ) 4.2.2006. бр. сати - 6
 • АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ ОБУКЕ:
 • Онлајн стручни семинар: Подршка развоју људског капитала и истраживања ( Обука за примену Националног курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница) 2.2 - 15.3.2015. бр. сати - 40
 • Семинар: Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања ( Модули 1. и 5.) Гимназија „ Свети Сава“, ЗУОВ, 2.11.2013. бр. у каталогу 962 2012/2013. бр. сати - 8
 • Семинар : Школа родитељства ( ДУБ ) 13 - 15.2011. бр у каталогу 638 2010-2011, бр. сати - 24
 • Вештина комуникације у васпитно - образовним установама ( Институт за педагошка истраживања, Београд ) 22 - 23.5.2009. бр. у каталогу 496 2008-2009. бр. сати - 10
 • Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава ( СУРС ) 3 - 4.10.2009. бр. у каталогу 560 2009/2010. бр. сати - 16
 • Семинар : Самовредновање „ Корак даље“ ( ЗУОВ ) 28.5.2007. бр. сати - 8
 • Семинар: Самовредновање и вредновање рада школе ( ЗУОВ ) 23.3.2006. бр. сати - 8
 • Школско развојно планирање ( ЗУОВ ) 5.5.2004. 25.5.2004. 6.10.2004. 7.10.2004. бр. сати - 32
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СУ:
 • Стручни скуп-саветовање: Актуелности у образовању и васпитању (СУРС и МП)18.1.2017. бр.бодова : 3
 • Обука : " Писање предлога пројекта путем матрице логичког оквира", ЦИП- Центар за интерактивну педагогију, 4-5-12.2015. ( 14 сати)
 • Учешће у раду годишње скупштине Друштва учитеља Београда, 25.3.2015. и 13.4.2016.
 • Супервизија на завршном испиту 16 - 17.6.2014. и 14-14-6.2016.
 • Обука за примену Националног оквира курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница - Модул 1-3. део (МПН) решење бр. 1586/2013-06, 2-15.3.2015. (16 сати)
 • Обука за примену Националног оквира курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница - Модул 1-2. део (МПН) решење бр. 1586/2013-06, 23.2-1.3.2015. (8 сати)
 • Обука за примену Националног оквира курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница - Модул 1-1. део (МПН) решење бр. 1586/2013-06, 9.2-22.2.2015. (16 сати)
 • Е-learning Kurs „ Уметност покретних слика“ ( Фонд за уметност медија „SMArts“ ) - стицање звања ЕДУКАТОР ДЕЧЈЕ И ПУБЛИКЕ ОДРАСЛИХ, 11/12.2006. бр. сати -100
 • Култура интерпретације - култура мишљења ( Пријатељи деце Београд, Савез културно-уметничких друштава Београда, 13. и 14.12.2003. бр. сати - 4
 • за наставника разредне наставе, 1993.
 • енглески језик ( Б1)
 • Трећа награда " Дигитални час 2016. " у области природних наука ( Министарство трговине, туризма и телекомуникација)
 • Захвалница за учешће у школским спортским такмичењима, Градска општина Вождовац, 2016.
 • Захвалница за учешће и помоћ у спровођењу математичког такмичења " Мислиша" Математичко друштво " Архимедес", Београд, 2015/2016.
 • Признање за успешан вишегодишњи допринос у приближавању књиге младима кроз програм " Читалачка значка", Пријатељи деце и Савет Дечјег савеза Вождовца, 2009./2016.
 • Признање за успешно учешће ученика у квизу " Кроз врата знања до путовања, National Geographic Junior, 2009.