Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Jaсмина Стојановић

-радна биографија-

Jaсмина Стојановић
55 years old
Professional Status
Available
About Me
одговорна и посвећена учитељском послу
Resume created on DoYouBuzz

учитељица

ОШ" Војвода Путник"
Since 1994
Full-time
Рипањ
Serbia and Montenegro
 • одељењски старешина шест генерација ученика
 • уредник школског сајта и летописа (2015/2016. 2016/2017.)
 • координатор школе са Друштвом учитеља Београда (од 2012. до 2017.)
 • руковођење Стручним тимом за самовредновање и вредновање рада школе ( 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010. 2014/2015. 2016/2017.)
 • члан Тима за самовредновање рада у школи, за школску 2015/2016.
 • члан школског Тима за ИОП
 • руковођење Стручним активом за развој школског програма (2011/2012; 2012/2013.)
 • руковођење Стручним тимом за заштиту ученика од насиља и занемаривања (2008/2009. 2009/2010; 2010/2011.)
 • руковођење Одељењским већем разредне наставе (2011/2012.)
 • руковођење Стручним већем разредне наставе (2009/2010.)
 • руковођење Стручним активом за развојно планирање (2005/2006.)
 • руковођење Дечјим савезом и координатор са Пријатељима деце Вождовца (2008/2009; 2012/2013.)
 • аутор и реализатор акционог истраживања „ Карактеристике наставе и мотивација ученика за школско учење“( 2006.)
 • аутор идејног пројекта истраживања“ Предности и недостаци комплексног поступка у настави почетног читања и писања“( 2005.)
 • учешће у изради и реализацији пројекта „ Медијатека-кутак за лепши тренутак“ (2005/2006.);-одговорна особа за праћење временског плана и реализације пројекта и информисање интересних група о реализацији
 • учешће у изради пројекта „ Свака учионица –прозор у свет“ (2009/2010.)
 • аутор и реализатор пројекта " Одељењске новине" (2006-2009.)
 • аутор дечјег филма: "Живот у школи" (2009.) " Моћ воде"(2016.)
 • супервизор на завршном испиту 2014.и 2016.

учитељица

ОШ " Вук Караџић"
1992 to 1994
Part-time
Рипањ
Serbia and Montenegro

учитељица

ОШ " Васа Чарапић"
1991 to 1992
Part-time
Бели Поток
Serbia and Montenegro