Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Славица Хорват

радна биографија

Славица Хорват
Professional Status
Employed
Available
About Me
одговорна, комуникативна, вредна
Resume created on DoYouBuzz
 • за наставника српског језика 5.4.2004. године
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ ИЗ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
 • Ка савременој настави српског језика и књижевности, Друштво за српски језик (28.04.2007. - 6 сати; 17.11.2007. - 6 сати; 5.4.2008.- 6 сати;23, 3.2009. - 8 сати; 15.5. 2010. - 8 сати; 13.11.2010. 8 сати; 8.10.2011. - 8 сати; 10.11.2012.- 8 сати 1.12.2013. -8 сати)
 • Зимски семинари за наставнике српског језика и књижевности, Филолошки факултет, Друштво за српски језик и књижевност: 2009. (18 сати) и 2010. године ( 18 сати ) 15-17.1.2015.- 18 бодова 11-13.2.2016.- 18 сати, 9-11.2.2017. - 24 бода
 • Обука за наставника ментора у области српски језик и књижевност, Друштво за српски језик и књижевност, 13 -14.6.2009. 16 сати
 • Семинар језичке културе, Задужбина Илије Коларца, 8- 29.11. 2008. 32 сата
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА
 • Школске библиотеке у 21. веку, ЦСУ Крагујевац, 21.2.2015, Jагодина 8 бодова
 • Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања, Библиотекарско друштво Србије, 27.11.2014. ОШ"Дринка Павловић", 8 бодова
 • Облици сарадње школске библиотеке с другим установама културе и образовања, Филолошки факултет, 24-26.3.2014. - 24 сата
 • Улога школског библиотекара - од плана набавке до расхода библиотечке грађе“ у организацији Библиотеке града Београда, 11.4.2013. године, 6 сати
 • Библиотека место читања, учења и истраживања“, Библиотекарско друштво Србије ,22.и 23.11.2012. године, 16 сати
 • Подршка подстицању и развоју читања код деце, Педагошко друштво Србије, 20.10.2012. 8 сати
 • Смотра стваралаштва школских библиотекара, Друштво школских библиотекара Србије, (25. 10.2010.- 8 сати; 24.10.2011. - 8 сати; , 22.10.2012- 8 сати; 28.10.2013.- 8 сати)
 • Школски супербиблиотекар поново у акцији: пројектни маркетинг, интернет и културна делатност, Библиотека града Београда, 26.5. 2011. 8 сати
 • Школска библиотека и настава језика и књижевности, 10-12.03.2010.
  Филолшки ф. Дом омладине, 24 сата
 • Школски супербиблиотекар- вештине за понети“ 11-13.03.2009.
  Библиотека град Београда, 15 сати
 • Савремена школска библиотека, Филолошки факултет, 28-30.3. 2008. 24 сата
 • Библиотечко пословање- напредни семинар за школске библиотекаре“, 31.10.- 02.11.2007. Библиотека града (12 сати)
 • Библиотечко пословање - почетни семинар, Библиотека града Београда, мај 2007. ( 30 сати)
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ
 • E-сарадња и Е-комуникација, Електронски факултет у Нишу, март-мај 2011. акредитован, 20 сати
 • НЕФОРМАЛНИ ОБЛИЦИ УЧЕЊА
  • рад у Мајкрософтовим(Office) програмима
  • рад у различитим алатима за обраду слика
   -коришћење различитих алата и сервиса за онлајн сарадњу
 • АДМИНИСТРАЦИЈА ВЕБ МЕСТА
 • рад у тиму за школски сајт http://www.drinka.rs
 • фејсбук страница библиотеке ОШ "Дринка Павловић" https://www.facebook.com/biblioteka.drinkapavlovic?ref=tn_tnmn
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ:
 • Успешна комуникација школе са медијима и јавношћу“, Пријатељи деце Србије, 21.12.2012. (7 сати)
 • Комуникација и интеракција у савременој школи, ДШБС, 26.3- 19.5. 2012. (20 сати)
 • Умеће комуникације, 27-28.03.2003. Тим Психокод - Београд (14 сати)
 • МЕЂУШКОЛСКА САРАДЊА
 • учешће у пројекту "Оштро Перце" 2013/14. години
 • реализатор у тиму пројекта "Оштро Перце" у школској 2012/13. години
 • реализатор у тиму пројекта "Оштро перо", 2011/12. године
 • САРАДЊА СА ФИЛОЛОШКИМ ФАКУЛТЕТОМ У БЕОГРАДУ
 • менторски рад са студентима са катедре за Српку књижевност и језик и мастер студентима са катедре за Библиотекарство и информатику
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ
 • НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања, Савез учитеља Србије, 17-19.9.2016. -20 сати
 • Васпитни рад и индивидуални васпитни планови, Савез учитеља Србије, 20-22.2.2016.-24 сата
 • "Читањем и писањем до критичког мишљења", Центар за интерактивну педагогију, Београд, 15-17.4.2011. 24 сата
 • Корак ка култури, Удружење“Млади и игра“ 18.5-15.9.2012. (24 сата)
 • Активно учење, супервизијски семинар, 12-13.01.2004 године
 • Активно учење, базични семинар, 26-28.12.2002. године
 • РАД СА УЧЕНИЦИМА
 • учешће у пројектима подстицања читања, писања и културе говора
 • секције и додатни рад
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ
 • Обука за примену Национлног оквира курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница, Пројекат вежбаоница, 17.7.2015. 72 сата
 • "Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика" , ДШБС, 14-15.5.2015. -16 сати
 • Развијање информационе и медијске писмености код деце/ученика кроз рад библиотекара и наставника, 25.2.2013.
 • Матерњи језик и лингвистичка екологија, ОШ“Свети Сава“Бачка Паланка, 16.4 - 26.5. 2012. 15 сати
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
 • Знакови поред пута ( могућности за учење и професионални развој школских библиотекара) - саветовање, ДШБС, 26. и 27.9.2014. 2 бода
 • Стручна трибина“Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“у организацији Савеза учитеља Србије, 5.2.2013. године, 6 сати
 • Трибина“Рад школског библиотекара у светлу закона о образовању и васпитању, ДШБС, 25.9.2013.( 1 бод)
 • Школска библиотека пред изазовима информационог друштва, 7.2.до 19.3. 2011. Друштво школских библиотекара Србије, 24сата
 • Развијање информационе и медијске писмености код деце/ученика кроз рад библиотекара и наставника, 25.2.2013.
 • Стручни скуп“Комуникација-интеракција-акција“у организацији ДШБС , 8.12.2012. године 1 бод
 • Конференција „Лични план професионалног развоја и портфолио“ , ДШБС, 17.4.2013. 1 бод
 • Школски библиотекар- спона различитих активности у школи, ДШБС, 26.9. 2012. 1 бод
 • ОРГАНИЗОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У ШКОЛИ
 • Читалачка значка
 • рад у тиму који је припремао Свечану академију поводом јубилеја ОШ"Дринка Павловић"
 • рад у тиму за прикупљање и објављивање књиге "Дринка - бескрајна прича" поводом 50 година од оснивања ОШ"Дринка Павловић"
 • Организовање Годишње скупштине ДШБС 2011. и 2014. године
 • Изложба о животу Дринке Павловић у сарадњи са ученицима и наставницима
 • промоције књига и часописа за децу
 • члан Тима за самовредновање од 2012. године
 • члан Управног одбора ДШБС од 2012. до 2014. године
 • руководилац Актива библиотекара Старог града од 2011.године
 • активни члан Друштва школских библиотекара Србије од 2010. године
 • енглески језик - 10 година учења
 • руски језик - 12 година учења
 • Припрема за час обраде наставне јединице“Кањош Мацедоновић“ Стјепана Митрова Љубише у часопису „Школски час“, 2008. број 1, Београд
 • Диплома за активност у Радионици језикословаца "Од А до Ш", Задужбина Доситеј Обрадовић, јун 2013.
 • Диплома за активност у Радионици језикословаца "Од А до Ш", Задужбина Доситеј Обрадовић, јун 2010.