Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Славица Хорват

радна биографија

Славица Хорват
Professional Status
Employed
Available
About Me
одговорна, комуникативна, вредна
Resume created on DoYouBuzz

академске студије

Филолошки факултет у Београду

2009
дипломирани филолог српског језика и књижевности - master
29.9.2009. године

основне студије

Филолошки факултет у Београду

1995 to 2001
група: српска књижевност и језик са општом књижевношћу
дипломирала 5.7.2001. године
звање: професор српског језика и књижевности

гимназија

Гимназија "Бранислав Петронијевић", УБ

1991 to 1995
општи тип гимназије

основна школа

ОШ "Милан Муњас", Уб

1983 to 1991

библиотекар

ОШ "Дринка Павловић"
Since September 2010
Београд
United States
 • библиотечка секција
 • менторски рад са студентима

наставник српског језика

ОШ "Дринка Павловић"
September 2008 to August 2010
Београд
United States
 • такмичења
 • рецитаторска секција
 • менторски рад са студентима

библиотекар

ОШ "Дринка Павловић"
November 2007 to August 2008
Београд
United States

наставник српског језика

ОШ "Краљ Александар Први"
February 2007 to November 2007
Београд
United States
 • такмичења

наставник српског језика

ОШ "Дринка Павловић"
September 2005 to January 2007
Београд
United States
 • такмичења
  руководилац рецитаторске секције

наставник српског језика

ОШ "Мирослав Антић"
September 2002 to August 2004
Београд
United States
 • такмичења
  руководилац литерарне секције
  руководилац рецитаторске секције
 • за наставника српског језика 5.4.2004. године
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ ИЗ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
 • Ка савременој настави српског језика и књижевности, Друштво за српски језик (28.04.2007. - 6 сати; 17.11.2007. - 6 сати; 5.4.2008.- 6 сати;23, 3.2009. - 8 сати; 15.5. 2010. - 8 сати; 13.11.2010. 8 сати; 8.10.2011. - 8 сати; 10.11.2012.- 8 сати 1.12.2013. -8 сати)
 • Зимски семинари за наставнике српског језика и књижевности, Филолошки факултет, Друштво за српски језик и књижевност: 2009. (18 сати) и 2010. године ( 18 сати ) 15-17.1.2015.- 18 бодова 11-13.2.2016.- 18 сати, 9-11.2.2017. - 24 бода
 • Обука за наставника ментора у области српски језик и књижевност, Друштво за српски језик и књижевност, 13 -14.6.2009. 16 сати
 • Семинар језичке културе, Задужбина Илије Коларца, 8- 29.11. 2008. 32 сата
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА
 • Школске библиотеке у 21. веку, ЦСУ Крагујевац, 21.2.2015, Jагодина 8 бодова
 • Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања, Библиотекарско друштво Србије, 27.11.2014. ОШ"Дринка Павловић", 8 бодова
 • Облици сарадње школске библиотеке с другим установама културе и образовања, Филолошки факултет, 24-26.3.2014. - 24 сата
 • Улога школског библиотекара - од плана набавке до расхода библиотечке грађе“ у организацији Библиотеке града Београда, 11.4.2013. године, 6 сати
 • Библиотека место читања, учења и истраживања“, Библиотекарско друштво Србије ,22.и 23.11.2012. године, 16 сати
 • Подршка подстицању и развоју читања код деце, Педагошко друштво Србије, 20.10.2012. 8 сати
 • Смотра стваралаштва школских библиотекара, Друштво школских библиотекара Србије, (25. 10.2010.- 8 сати; 24.10.2011. - 8 сати; , 22.10.2012- 8 сати; 28.10.2013.- 8 сати)
 • Школски супербиблиотекар поново у акцији: пројектни маркетинг, интернет и културна делатност, Библиотека града Београда, 26.5. 2011. 8 сати
 • Школска библиотека и настава језика и књижевности, 10-12.03.2010.
  Филолшки ф. Дом омладине, 24 сата
 • Школски супербиблиотекар- вештине за понети“ 11-13.03.2009.
  Библиотека град Београда, 15 сати
 • Савремена школска библиотека, Филолошки факултет, 28-30.3. 2008. 24 сата
 • Библиотечко пословање- напредни семинар за школске библиотекаре“, 31.10.- 02.11.2007. Библиотека града (12 сати)
 • Библиотечко пословање - почетни семинар, Библиотека града Београда, мај 2007. ( 30 сати)
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ
 • E-сарадња и Е-комуникација, Електронски факултет у Нишу, март-мај 2011. акредитован, 20 сати
 • НЕФОРМАЛНИ ОБЛИЦИ УЧЕЊА
  • рад у Мајкрософтовим(Office) програмима
  • рад у различитим алатима за обраду слика
   -коришћење различитих алата и сервиса за онлајн сарадњу
 • АДМИНИСТРАЦИЈА ВЕБ МЕСТА
 • рад у тиму за школски сајт http://www.drinka.rs
 • фејсбук страница библиотеке ОШ "Дринка Павловић" https://www.facebook.com/biblioteka.drinkapavlovic?ref=tn_tnmn
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ:
 • Успешна комуникација школе са медијима и јавношћу“, Пријатељи деце Србије, 21.12.2012. (7 сати)
 • Комуникација и интеракција у савременој школи, ДШБС, 26.3- 19.5. 2012. (20 сати)
 • Умеће комуникације, 27-28.03.2003. Тим Психокод - Београд (14 сати)
 • МЕЂУШКОЛСКА САРАДЊА
 • учешће у пројекту "Оштро Перце" 2013/14. години
 • реализатор у тиму пројекта "Оштро Перце" у школској 2012/13. години
 • реализатор у тиму пројекта "Оштро перо", 2011/12. године
 • САРАДЊА СА ФИЛОЛОШКИМ ФАКУЛТЕТОМ У БЕОГРАДУ
 • менторски рад са студентима са катедре за Српку књижевност и језик и мастер студентима са катедре за Библиотекарство и информатику
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ
 • НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања, Савез учитеља Србије, 17-19.9.2016. -20 сати
 • Васпитни рад и индивидуални васпитни планови, Савез учитеља Србије, 20-22.2.2016.-24 сата
 • "Читањем и писањем до критичког мишљења", Центар за интерактивну педагогију, Београд, 15-17.4.2011. 24 сата
 • Корак ка култури, Удружење“Млади и игра“ 18.5-15.9.2012. (24 сата)
 • Активно учење, супервизијски семинар, 12-13.01.2004 године
 • Активно учење, базични семинар, 26-28.12.2002. године
 • РАД СА УЧЕНИЦИМА
 • учешће у пројектима подстицања читања, писања и културе говора
 • секције и додатни рад
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ
 • Обука за примену Национлног оквира курикулума - Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница, Пројекат вежбаоница, 17.7.2015. 72 сата
 • "Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика" , ДШБС, 14-15.5.2015. -16 сати
 • Развијање информационе и медијске писмености код деце/ученика кроз рад библиотекара и наставника, 25.2.2013.
 • Матерњи језик и лингвистичка екологија, ОШ“Свети Сава“Бачка Паланка, 16.4 - 26.5. 2012. 15 сати
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
 • Знакови поред пута ( могућности за учење и професионални развој школских библиотекара) - саветовање, ДШБС, 26. и 27.9.2014. 2 бода
 • Стручна трибина“Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“у организацији Савеза учитеља Србије, 5.2.2013. године, 6 сати
 • Трибина“Рад школског библиотекара у светлу закона о образовању и васпитању, ДШБС, 25.9.2013.( 1 бод)
 • Школска библиотека пред изазовима информационог друштва, 7.2.до 19.3. 2011. Друштво школских библиотекара Србије, 24сата
 • Развијање информационе и медијске писмености код деце/ученика кроз рад библиотекара и наставника, 25.2.2013.
 • Стручни скуп“Комуникација-интеракција-акција“у организацији ДШБС , 8.12.2012. године 1 бод
 • Конференција „Лични план професионалног развоја и портфолио“ , ДШБС, 17.4.2013. 1 бод
 • Школски библиотекар- спона различитих активности у школи, ДШБС, 26.9. 2012. 1 бод
 • ОРГАНИЗОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У ШКОЛИ
 • Читалачка значка
 • рад у тиму који је припремао Свечану академију поводом јубилеја ОШ"Дринка Павловић"
 • рад у тиму за прикупљање и објављивање књиге "Дринка - бескрајна прича" поводом 50 година од оснивања ОШ"Дринка Павловић"
 • Организовање Годишње скупштине ДШБС 2011. и 2014. године
 • Изложба о животу Дринке Павловић у сарадњи са ученицима и наставницима
 • промоције књига и часописа за децу
 • члан Тима за самовредновање од 2012. године
 • члан Управног одбора ДШБС од 2012. до 2014. године
 • руководилац Актива библиотекара Старог града од 2011.године
 • активни члан Друштва школских библиотекара Србије од 2010. године
 • енглески језик - 10 година учења
 • руски језик - 12 година учења
 • Припрема за час обраде наставне јединице“Кањош Мацедоновић“ Стјепана Митрова Љубише у часопису „Школски час“, 2008. број 1, Београд
 • Диплома за активност у Радионици језикословаца "Од А до Ш", Задужбина Доситеј Обрадовић, јун 2013.
 • Диплома за активност у Радионици језикословаца "Од А до Ш", Задужбина Доситеј Обрадовић, јун 2010.