Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Славољуб Митић

наставник физике

Славољуб Митић
Ниш Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
Resume created on DoYouBuzz

професор физике

Гимназија ''Светозар Марковић''
Since September 2012
Ниш
Serbia and Montenegro

наставник физике и информатике и рачунарства

ОШ ''Бубањски хероји''
September 2004 to February 2016
Ниш
Serbia and Montenegro

Наставно-научна група за физику

Филозофски факултет Ниш - Природно-математички одсек

October 1980 to December 1987
дипломирани физичар

Испит за лиценцу за наставника физике

Министарство просвете, Београд

June 2006
 1. јун 2006. године
 • Физика, Уџбеник за осми разред основне школе, Креативни центар, 2015, коаутор
 • Збирка питања и задатака из физике с практикумом за осми разред основне школе, Креативни центар, 2015, коаутор
 • Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испи у основном образовању и васпитању за школску 2013/14. - 2018/19., коаутор
 • Физика за седми разред основне школе, уџбеник и збирка задатака, Креативни центар, 2011, рецензент
 • Припреме за наставнике уз уџбеник Физика за осми разред основне школе, Креативни центар, 2016, аутор
 • Припреме за наставнике уз уџбеник Физика за седми разред основне школе, Креативни центар, 2011, аутор
 • Physics Educators for Better Science Education, 4 – 6 November 2022, Sarajevo, Western Blakans Symposium
 • Conference of the Society of Physicists of Macedonia, CSPM 2022, 15 – 18 September 2022, Ohrid, Macedonia
 • Међународна конференција о настави физике у средњим школама, Алексиначка гимназија Алексинац, 24. – 26. 03. 2023. године, три дана, 3 бода
 • Међународна конференција о настави физике и сродних наука, Суботица, 05. – 07. 10. 2018. године, 6 сати, 6 бодова
 • Међународна конференција о настави физике у средњим школама, Алексиначка гимназија Алексинац, 03. – 05. 03. 2017. године, три дана, 3 бода
 • Међународна конференција о настави физике у средњим школама, Алексиначка гимназија Алексинац, 26. – 28. 02 2016. године, три дана, 3 бода, Компетенција К1, Приоритетна област П3
 • Симпозијум ''Угледни наставник'', Microsoft Србија, 21. и 22. фебруар 2015.
 • Симпозијум: ''Експеримент у средњошколској настави физике'', Пољопривредна школа ''Шуматовац'' Алексинац, 21. – 23. 02 2014. године, 3 дана
 • Конференција: ''Положај физике у средњим школама у региону'', Пољопривредна школа ''Шуматовац'' Алексинац, 20. – 22. 02 2015. године, 24 сати, 3 бода, Компетенција К2, Приоритетна област П1, П2, П4, П10
 • ''Moodle moot Serbia 2013'', Ниш, 23.11.2013. приказ радова: - Употреба додатака на Moodle системима: Wiris едитор једначина и формула, Cloze питања са уметнутим одговорима - Пројекат Скајфи – Реализација додатне наставе из физике за ученике основних школа из целе Србије - BBB BigBlueButton – видео конференције
 • учешће на Конгресу физичара Србије, Врњачка Бања, од 28. 04. до 02. 05. 2013.
 • Симпозијум ''Положај физике у средњим школама региона'', Алексинац, 1-3. фебруар 2013. године, презентација рада
 • ''ICTeachers – наставници који постављају нове стандарде“, 22. децембар 2011, Београд
  приказ рада: Физика за основце на Интернету
 • Fifth South-East European Workshop about IBSMe in Primary School, Belgrade, Serbia, Decembar, 02-04. 2010
  приказ рада: Following in the footsteps of Eratosthenes - Measuring the circumference of Earth
 • Workshop on high school physics / innovative teaching - gates to research, 12-18 July 2010, Cheia, Romania
  приказ рада: Following in the footsteps of Eratosthenes - Measuring the circumference of Earth
 • ''Наука за све – Традиционалне и савремене методе предавања наука у млађим и старијим разредима'', Компетенција К1, Приоритети 5 и 6, редни број 667, 2012/2013. и 2013/2014.
 • ''Савремени уџбеник у настави физике'', Компетенција К1, Приоритети 5 и 6, редни број 686, 2012/2013. и 2013/2014.
 • ''Проблемска настава као методичко-дидактички систем'', обавезан, редни број 638, 2011/2012.
 • ''Огледом до знања, од предшколског образовања до предметне наставе природних наука'', обавезан, редни број 211, 2011/2012.
 • ''Савремене методе наставе физике'', обавезан, редни број 223, 2011/2012.
 • ''Огледом до знања, од предшколског образовања до предметне наставе природних наука'', обавезан, редни број 208, 2010/2011.
 • ''Савремене методе наставе физике'', обавезан, редни број 226, 2010/2011.
 • ''Специјализован семинар за наставнике техничког образовања'', редни број 294, 2009/2010.
 • ''Савремене методе наставе физике'', обавезан, редни број 245, 2009/2010.
 • ''Примена рачунара у припреми и реализацији наставе'', редни број 124, 2008/2009, аутор
 • ''Примена рачунара у припреми и реализацији наставе'', редни број 060, 2007/2008, аутор
 • ''Пословна примена рачунара'' (234/2003), од 2004. године, аутор
 • Предлог програма наставе и учења за други разред математичке гимназије, члан радне групе, Завод за унапређивање образовања и васпитања, март 2021.
 • Пројекат ''Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања'', Пројект Државна матура, радна група за израду испитних материјала, јул 2019. – јун 2020.
 • Пројекат ''Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања'', Пројект Државна матура, радна група за израду и ревизију стандарда постигнућа за општеобразовне предмете, координатор радне групе
 • Пројекат ''Ревизија образовних стандарда за крај основног образовања и васпитања'', Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, октобар 2020. – јун 2021.
 • Пројекат ''Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању'', Члан стручног тима за припрему задатака за Комбиновани тест на завршном испиту ученика основних школа за предмет физика, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, мај – новембар 2020. године
 • Предлог програма наставе и учења за први разред математичке гимназије, члан радне групе, Завод за унапређивање образовања и васпитања, март 2020.
 • Пројекат ''Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и општег средњег образовања'', Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, координатор радне групе за физику, новембар 2019. – фебруар 2020.
 • Пројекат ''Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању'', кординатор стручног тима за припрему задатака за Комбиновани тест на завршном испиту ученика основних школа за предмет физика, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, октобар 2019. – јун 2020. године
 • Пројекат ''Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању'', кординатор стручног тима за припрему задатака за Комбиновани тест на завршном испиту ученика основних школа за предмет физика, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, децембар 2018. – фебруар 2019. године
 • Пројекат ''Развој националних испита у средњем образовању – припрема услова за успостављање система матурских испита'' Члан стручног тима за припрему задатака из физике, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, октобар – децембар 2018. године
 • Пројекат ''Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању'' прегледач, контрола квалитета прегледа тестова на завршном испиту ученика основних школа, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, август – септембар 2018. године
 • Пројекат ''Национална испитивања – вредновања исхода учења'' прегледач, преглед и шифровање кластера тестова за основну школу, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, јун – август 2018. године
 • члан Комисије за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/20. и 2020/2021. годину за област ПРИРОДНЕ НАУКЕ – ФИЗИКА, фебруар-мај 2018. године, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 • Пројекат ''Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању'' кординатор стручног тима за припрему задатака за Комбиновани тест на завршном испиту ученика основних школа за предмет физика, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, децембар 2017. – фебруар 2018. године
 • Пројекат ''Национална испитивања-вредновање исхода ученика'' писац задатака, припрема и контрола квалитета задатака за Комбиновани тест на завршном испиту ученика основних школа за предмет физика, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, децембар 2017. – фебруар 2018. године
 • Пројекат ''Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању'' писац задатака, члан стручног тима за припрему задатака за Национално тестирање ученика основних школа и средњих школа, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, јануар 2018.
 • Пројекат ''Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању'' члан стручног тима за припрему задатака за Кобиновани тест на завршном испиту ученика основних школа (од 2011. до 2017. године), Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
 • учесник-предавач, ''ИТ караван'', пројекат Министарства трговине, туризма и телекомуникација који промовише корисну и безбедну употребу информационих технологија у образовању, април-јун 2016.
 • члан Комисије за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину за област ПРИРОДНЕ НАУКЕ – ФИЗИКА, фебруар-април 2016. године, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 • истраживач, Истраживање од националног значаја које се односило на котролу квалитета оцењивања на завршном испиту, школска 2015/16, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
 • члан радне гупе за ''Припрему предлога норматива простора, опреме и наставних средстава потребних за остваривање планова и програма образовања и васпитања у основној школи за наставни предмет – изборни предмет ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО'', децембар 2014, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 • члан стручног тима, Припрема ученика за полагање завршног испита – припрема композитног теста знања из природних и друштвених наука (ИПА 2008), Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, од 05. октобра до 30. новембра 2012. године
 • члан стручног тима, Развој банке задатака за остваривање завршног испита у основном образовању – израда задатака за крај основне школе), Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, од децембра 2011. године до марта 2012. године
 • члан стручног тима, Развој банке задатака за остваривање завршног испита у основном образовању – израда задатака за 6. разред), Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, од октобра до децембра 2011. године
 • Редефинисаност структуре образовног система Републике Србије, Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу, од јуна 2008. до септембра 2009. године