Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Misa Amis

Nền tảng điều hành và quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS.

Professional Status
Employed
Available
Resume created on DoYouBuzz
  • Nền tảng điều hành và quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS. Thực hiện các nghiệp vụ như: Kế toán, Bán hàng (CRM), Điều hành, Nhân sự...12.000+ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, giải pháp hàng đầu giúp doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng, tiết kiệm.
  • Website: https://amis.misa.vn
  • Sđt: 0904885833
  • Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 100000
  • #misaamis #MISA AMIS #AMIS MISA