Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Mirce Kotur

Радна биографија

Mirce Kotur
Valjevo
Professional Status
Employed
Available
About Me
Волим посао просветног радника. Нарочито задовољство осећам када ми успе да подстакнем креативност и радозналост код младих људи - не само за електротехнику него за свет око себе, за логичко размишљање и схватање узрока и последица. Свој посао видим као својеврсну борбу против апатије, примитивизма свих врста, незнања и доминације глупости у свету у коме живимо, а које се грозим.
Resume created on DoYouBuzz

Специјалистичке струковне студије другог степена

Висока школа техничких струковних студија Чачак

2011 to 2012
Струковни инжењер електронике и рачунарства - Специјалиста електронике и рачунарства

Стручни испит

Виша техничка школа Чачак

Испит положен у периоду 23.11. - 25.11. 1992. г.
чиме је стекао право да самостално изводи наставу - васпитно-образовну делатност наставника.

VI stepen

Виша техничка школа Суботица

1986 to 1989
Електро инжењер
Смер електроника

Средња школа, IV степен

Средња електротехничка школа "Михаило Пупин" Нови Сад

1978 to 1982
Смер "апарати у домаћинству"

Наставник практичне наставе

Средња школа "17. септембар" Лајковац
1991 to 2015
Лајковац

Наставник практичне наставе

Средња школа " Колубара"
September 2011 to August 2012
Лазаревац
 • Microsoft Windows окружење
  напредни ниво
 • Microsoft Office пакет
 • Protel 99 SE
  напредни ниво
 • Мудл (Moodle) платформа
 • Electronics Workbencs
 • Multisim 7
 • "Како унапредити процес самоевалуације у настави?" бр. 467 07.02.2015 К3 у трајању 8 сати
 • „Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредносвање постигнућа ученика", број 457, К2, семинар 28.03. - 29.03.2015..
 • „Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха", Центар за инструктивне комуникације у образовању „Координата“ Београд, семинар 27.12. - 28.12.2014.
 • “Васпитни проблеми и како их превазићи” Слободан Малушић, Милка Богић, Педагошко друштво Србије, компетенција К-1, 25.06.2014.-26.06.2014.
 • „Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова", Context Education Worldwide Ваљево, компетенција К1, семинар 24.06. - 25.06.2013.г., 16 сати
 • "Пракса и прописи", Завод за унапређивање образовања и васпитања, број 860-425/2012 од 9.маја 2012. компетенција К-4, 30.11. 2013.
 • "Електронска школа за почетнике - креирање курса за учење на даљину путем Интернета",Завод за унапређивање иобразовања и васпитања, 860-375/2012 од 9. маја 2012. компетенција К1. 06.4.2013.-20.05.2013.• Електронска школа за почетнике - креирање курса за учење на даљину путем Интернета,Завод за унапређивање иобразовања и васпитања, 860-375/2012 од 9. маја 2012. компетенција К1. 06.4.2013.-20.05.2013.
 • „Образовна постигнућа и интегрисани тематски приступ настави и учењу“, Дуга - ЦО, Београд, ЗУОВ бр.860-411/2012, , Лајковац, 16.03- 17.03..2013. (16 сати )
 • "Пракса и прописи", Завод за унапређивање образовања и васпитања, број 860-425/2012 од 9.маја 2012. К-4, 30.11. 201 ( 8 сати)
 • „Наставник лидер учења“ број 574 изборни, 04.02.2012
 • „Блог, twitter и facebook у настави“, УГПСШ „Доситеј“ Кула, број 468, изборни, 06.03 до 31.03 2012 г. 24 сата
 • „Алати за е – учионицу“ , Агенција за образовање „Марина и Јован“ Нови Сад, бр 075/2010 од 13.12.2010 – 28.01.2011, 24 сата
 • „PLC контролери“, Електротехничка школа „Никола Тесла“ Ниш, број 290, изборни, 14, 15 и 23.03. 2009. г. 24 сата
 • Електроника
 • Путовања
 • Научна фантастика
 • Енглески
  Notions