Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Contact

E-mail

Professional Status

Employed
Available

About Me

Поуздана, одговорна, спремна за сарадњу и тимски рад, оптимиста

Experience

Наставник машинске групе предмета

СШ " 17. септембар"
Since 2002
 • Наставник механике
 • Наставник моделирања машинских елемената и конструкција
 • Наставник компјутерске графике
 • Одељењски старешина
 • Вођа тима за инклузију
 • Руководилац Стручног већа

Машински инжењер у служби одржавања

" Србијанка"
June 1997 to November 2002
 • Заменик руководиоца Службе одржавања

Наставник физике

ОШ "Милован Глишић"
January 1997 to June 1997
 • Наставник физике

Education

VII

Машински факултет Београд
October 1989 to December 1996

Дипломирани машински инжењер термотехнике

IV

"Ваљевска гимназија"
1985 to 1989

Математичко-технички сарадник

Skills

 • Мајкрософт Офис пакет
 • Мудл платформа
 • Аутокед
 • Проинжињер
 • Програмски језик Ц
 • Енглески језик
  Основни ниво-знања стицано током основног, средњег образовања, на факултету и кроз рад на различитим програмима на рачунару
 • Положен стручни испит за наставника машинске групе предмета 21.4.2006 године
 • "Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредносвање постигнућа ученика", број 457, К2, семинар 28.03. - 29.03.2015..
 • "Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха", Центар за инструктивне комуникације у образовању „Координата“ Београд, семинар 27.12. - 28.12.2014.
 • „Специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у ОШ и СШ“-математичко друштво „Архимедес“-Београд, ЗУОВ бр. 860-217/2012, 8 сати
 • „Образовна постигнућа и интегрисани тематски приступ настави и учењу“, Дуга-ЦО, Београд, ЗУОВ бр.860-411/2012, 16 сати
 • Електронска школа за почетнике - креирање курса за учење на даљину путем Интернета,Завод за унапређивање иобразовања и васпитања, 860-375/2012 од 9. маја 2012. компетенција К1. 06.4.2013.-20.05.2013.
 • Управљање стресом и стресним реакцијама, Завод за унапређивање образовања и васпитања број 860-177/2012. компетенција К2. 17.11.2012.
 • ”Наставник лидер учења”, О.Ш. ”Васа Чарапић”, Бели Поток, 574/2012., 8 сати,
 • Модернизација система средњег стручног образовања, Министарство просвете, 22.10.2012.-24.10.2012.
 • Пракса и прописи, Завод за унапређивање образовања и васпитања, број 860-425/2012 од 9.маја 2012. компетенција К-4, 30.11. 2013.
 • „Специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у ОШ и СШ“-математичко друштво „Архимедес“-Београд, ЗУОВ бр. 131 12 01.2012., 8 сати
 • "Методика реализације садржаја из информатичких технологија у основном и средњем образовању“, Технички факултет Чачак, ЗУОВ 218/2011, 24 сата
 • "Обука наставника у решавању развојних проблема код деце-ученика који имају тешкоће у напредовању“, РЦ Ужице, 563/2009/2010., 16 сати
 • „Технологије за репаратуру машинских делова“, Машински факултет, Београд, бр. 601/00/00044/2012-06, 6 сати
 • „ Одељењски старешина у савременој школи“, РЦ Ужице, ЗУОВ бр.563/2009/2010.,26 сати
 • „Информационо-комуникациона технологија у настави“, Агенција за образовање, Нови Сад, ЗУОВ бр. 114/2009, 10 сати
 • „Мултимедија као покретач активног учења“, Агенција за образовање, Нови Сад, ЗУОВ бр.151/2009, 10 сати
 • „Методологија прорачуна машинских делова и елемената“, Машински факултет, Београд, ЗУОВ бр.184/2008, 8 сати
 • "Едукација и лиценцирање професора за примену и бесплатну инсталацију едукационе верзије пакета PRO/ENGINEER за техничке школе у Србији“, CPS CAD Professional Systems d.o.o., Нови Београд, ЗУОВ 183/2008, 20 сати

Interests

 • путовања
 • музика
 • филмови