Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Elvira Hadžić

Radna biografija

Elvira Hadžić
Nova Varoš (31320) Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Open to opportunities
About Me
Vrline: odgovorna, savesna, požrtvovana, društvena,iskrena, dosledna
Mane:brzopleta, previše emotivna, bučna,više veruje srcu nego razumu, još uvek me mogu lako kupiti s nekoliko naizgled iskrenih riječi.
 • POHAĐANI SEMINARI I OBUKE:-Od hardvera do veb servisa-GIMP slobodan softver za obradu slika;-NeReLa zimska i letnja škola u okviri međunarodnog projekta TEMPUS; -Primena slobodnog softvera u nastavi;-Školska bežična računarska mreža; -Osnove Majkrosoft Multipoint OS;-Praktični aspekti elektronskog učenja; -Blog, tviter i fejsbuk u nastavi ; -Kreiranje i održavanje školske serverske infrastrukture; -E-komunikacija i e-saradnja u okviru školskog e-sistema za podršku nastavi i školskim procesima; -Elektronski nastavni materijali;-ECDL sertifikat(svi moduli);-ECDL sertifikat za ovlašćenog ispitivača;-Elektronsko učenje; -Socijalni softver u nastavi; -Održavanje računarskih mreže.
 • NEFORMALNI OBLICI UČENJA :

  -rad u svim Majkrosoftovim Ofis-ponudama ;
  -rad u različitim alatima za obradu slika, audio i video-zapisa;
  -rad sa različitim alatima za kreiranje multimedijalnih sadržaja;
  -korišćenje različitih alata i servisa za on-lajn saradnju;
  -rad u različitim programima za izradu i kreiranje nastavnih sadržaja za elektronsko učenje;
  -rad u veb 2.0 alatima;
  -programi za veb-dizajn: Vordpres (Wordpress), Džumla (Joomla);
  -administriranje platformi za učenje i veb-sajtova.
 • ADMINISTRACIJA WEB MESTA:

  -Školskog veb-http://tehnicka.org.rs
  -Školskog veb-sajta za elektronsko učenje – školski Mudl http://tehnicka.org.rs/moodle/;
 • NEFORMALNI OBLICI UČENJA-VEBINARI:

  -Odjeci onlajn konferencije Learning 2.0, Društvo školskih bibliotekara Srbije, 27.09.2012.
  -Projekat Internest-nova kultura učenja, Društvo školskih bibliotekara Srbije, 31.01.2013.
  -Objekti učenja i repozitorijumi znanja, Zajednica koja uči "SaZnanje", 18.04.2013.
  -Školski kalendar sećanja-predstavljanje projekta, Zajednica koja uči "SaZnanje", 07.11.2013.
  -Nit kroz lavirint ili inkluzija IKT u inkluzivnu praksu, Zajednica koja uči "SaZnanje", 28.11.2013.
  -Informaciona pismenost-edukacija edukatora, Biblioteka plus, 03.03.2014.
 • za nastavnika grupe predmeta elektrotehničke struke
 • ruski jezik - deset godina učenja(C1)
 • engleski jezik - dve godine učenja(A2)
 • -Diskriminacija i mehanizmi zaštite od diskriminacije.-Načini zaštite mladih od opasnosti i zlostavljanja na internetu.-Akciono istraživanje u funkciji samovrednovanja rada škole.- Dopunska nastava sa posebnim osvrtom na obrazovni računarski softver.-Vodič za čas odeljenskog strešine, Obrazovno kreativni centar Bor, 15.10.-10.11.2013., akreditovan, 24 sata.-Osiguranje kvalitetne komunikacije- OK2-, BIGZ, Školstvo, Beograd, decembar 2012. akreditovan, 8 sati-Osnaživanje kompetencija nastavnika i vaspitača, Ministarstvo prosvete RS-Školska uprava Užice, avgust 2011. akreditovan, 8 sati-Pretpostavke uspešne nastave, Centar za primenjenu pedagogiju Beograd, maj 2011. akreditovan, 8 sati-Stručno pedagoški i upravni nadzor u funkciji osiguranja kvaliteta II, Ministarstvo prosvete RS-Školska uprava Užice, decembar 2010. akreditovan, 8 sati-Dopunska nastava u savremenoj školi, Ministarstvo prosvete RS-Školska uprava Užice, oktobar 2010. akreditovan, 6 sati-Stručno pedagoški i upravni nadzor u funkciji osiguranja kvaliteta , Ministarstvo prosvete RS-Školska uprava Užice, januar 2010. akreditovan, 8 sati