Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Весна Гошовић

Радна биографија

Весна Гошовић
Beograd (11000) Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
About Me
одговорна, комуникативна, кооперативна
Resume created on DoYouBuzz
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ
 • Нове технологије у образовању, међународна конференција, Британски савет и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 26. и 27. 2. 2016. Београд, 2 дана
 • Информационо-комуникационе технологије у образовању - стуб развоја друштва заснованог на знању, конференција, Средња школа за економију, право и администрацију, 24. и 25. 2. 2016. Београд, 2 дана
 • Вебциклопедија 2: Изокренута учионица и веб алати за њену примену (зимска школа), Заједница која учи "Сазнање", 2015, 5 бодова
 • Вебциклопедија 1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настави (летња школа), Заједница која учи “СаЗнање”, 21. 3 – 23. 4. 2014, 7 дана
 • Гугл апликације за Гугл генерације, електронски, ОШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад, септембар-новембар 2013, 24 сата
 • E-сарадња и Е-комуникација, Електронски факултет у Нишу, март-мај 2011. акредитован, 20 сати
 • Мајкрософтов мултипоинт оперативни систем, Електронски факултет у Нишу, март-мај 2012. акредитован, 16 сати
 • Нове технологије у школским библиотекама, ИС Петница, новембар 2003, 28 сати
 • Електронско учење, обавезни, фебруар-април 2010, Електронски факултет у Нишу, 20 едукативних сати
 • Модуларни програм перманентне рачунарске обуке, Агенција за информатички инжењеринг Personal System, мај 2005, 30 сати
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ УЧЕЊА
 • Рад у Мајкрософтовим Офис-понудама (Office)
 • Коришћење различитих алата и сервиса за онлајн сарадњу
 • Рад у библиотечком софтверу Винајсис (Vinisis)
 • Креирање и вођење курсева на Мудл-платформи за електронско учење
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ
 • Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика, ДШБС, 2014.
 • Интегрисани тематски приступ настави и подучавању – вертикална и хоризонтална перспектива, 2011.
 • Матерњи језик и лингвистичка екологија, ОШ "Свети Сава", Бачка Паланка, 2010.
 • Школски библиотекар – сарадник у настави, Филолошки факултет у Београду, 2008.
 • КОАУТОРСТВО, ОРГАНИЗАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА И СТРУЧНИХ СКУПОВА
 • Портфолио - колекција одговорности, ел. семинар, пролеће, јесен 2015. (модератор)
 • Смотра стваралаштва школских библиотекара за 2010/2011. и 2011-2013.
 • Комуникација-интеракција-акција (стручни скуп-конференција), Београд, децембар 2012.
 • Филозофија с децом, за 2007/08; 2010/11; 2011– 2013.
 • Комуникација и интеракција у савременој школи (електронски) за 2011/12. и 212-2014.
 • Школска библиотека пред изазовима информационог друштва (електронски) за 2010/2011.
 • КООРДИНАТОР ТИМА за израду, имплементацију и евалуацију пројекта Ин-експеримент у настави (интердисциплинарни приступ), подржан од МПС и Светске банке (2003)
 • КОАУТОРСТВО У ПРОЈЕКТИМА
 • Школски календар сећања Дан по дан, национални међушколски пројекат, Заједница која учи „Сазнање“, Министарство трговине и телекомуникација РС, октобар 2013 – јун 2014.
 • Веб-технологија у функцији повећања ефикасности комуникације и интеракције у савременој школи, Дигитална агенда, ДШБС; 2012.
 • Филозофија с децом, филозофско истраживање у образовању, Градски секретаријат за образовање, Београд, 2009.
 • КОАУТОРСТВО ПРИРУЧНИКА ЗА НАСТАВНИКЕ
  • Филозофија с децом, приручник за наставнике, Креативни центар, Београд, 1997, коаутор
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ УЧЕЊА
  • Активно учење, супервизијски семинар, Институт за психологију, Уницеф, МПС, новембар, 2006.
  • Школско развојно планирање, Тим 26; МПС, 2003.
  • Умеће комуникације, Тим Психокод, Београд, март 2003.
  • Родослов родне равноправности, основна едукација за наставнике/це основних и средњих школа у Србији, 2002.
  • Учионица добре воље: школски програм за конструктивно решавање сукоба, Група МОСТ, децембар 2000.
 • Матерњи језик и лингвистичка екологија, ОШ "Свети Сава", Бачка Паланка, 2010.
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ Филозофија у филозофирању са децом (Philosophy in Philosophizing with Children), међународни симпозијум, Европска фондација за унапређивање практиковања филозофије са децом и Пожаревачка гимназија, 2012.• Ми и они други, Група 484, Београд, март-јун 2012.• Мотивација и психолошки принципи учења, ОШ „Влада Обрадовић Камени“, Београд, у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу, март 2011.• Инклузивно образoвање и индивидуални образовни план, обавезни, СУРС, октобар 2010.• Култура критичког мишљења, Институт за психологију, Филозофски факултет у Београду; Група Мост, април, 2003.
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
  • Капиларне реформе и нова култура учења; Модел Интернест, Клио; Библиотека +, Београд, 2013.
  • Увод у филозофско истраживање у образовању, 1. ниво САПЕРЕ курса, Група 484; САПЕРЕ, април 2004.
  • Активно учење, базични, Институт за психологију, Уницеф, МПС, јун 2005.
  • Грађанско васпитање 1. ниво (десетодневна обука за средње школе), МПС РС, 2002.
  • Методе и технике психолошког примарног и превентивног рада са децом и адолесцентима, Психокод - Београд, септембар 1994.
 • РАД СА УЧЕНИЦИМА
  • Учешће у пројекту Интернест 2013, у сарадњи са Школом за дизајн
  • Примена програма филозофског истраживања у раду са различитим узрасним групама ученика од 2004. године; секције, додатна настава, часови одељењске заједнице
 • Заједница која учи „СаЗнање“, један од оснивача и потпредседник удружења од 2012. до 2016.
 • Друштвo школских библиотекара Србије, члан од 2007, секретар од 2008. до 2010.
 • Актив школских библиотекара Чукарице, члан од 1986, председник Актива од 1993. до 2003.
 • ПОХАЂАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
 • Улога школског библиотекара од плана набавке до расхода библиотечке грађе, БГБ, 2013.
 • Лични план професионалног развоја и портфолио – конференција, ДШБС, 2013.
 • Школски библиотекар – спона различитих активности у школи – трибина, ДШБС, 2012.
 • Школски супербиблиотекар – вештине за понети, Библиотека града Београда, март 2009, 15 едукативних сати
 • Библиотечко пословање – напредни семинар за школске библиотекаре, Библиотека града Београда, фебруар 2008, 12 сати
 • Библиотечко пословање – почетни семинар за школске библиотекаре, Библиотека града Београда, фебруар-јун 2007, 30 сати
 • ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
  • Маркетинг у школским библиотекама, Библиотека града Београда, јун 2006.
  • Стручни семинар о библиотечком пословању за школске библиотекаре, Библиотека града Београда, април 2002.
  • Обука и рад у програму Винајсис-библио за аутоматизацију фонда библиотеке у НБС и ажурирање базе (од 1994. године)
  • Семинар за школске библиотекаре и медијатекаре, Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, јануар 1988.
  •Републички семинар за школске библиотеке у оквиру Јануарских дана просветних радника, Завод за унапређење васпитања и образовања Београда и НБС, 1989.
  • Трибине за школске библиотекаре
 • Награда Мина Караџић за најбољег школског библиотекара, Друштво школских библиотекара Србије, 2007.
 • Награда Мина Караџић за најбољу школску библиотеку, Друштво школских библиотекара Србије, 2007.
 • за обављање послова библиотечке делатности (Народна библиотека Србије, 1988)
 • за стручног сарадника - школског библиотеката (МПРС, 2012)
 • руски (Ц2) - 11 година учења
 • енглески (Б1) - 4 године учења
 • италијански (А2) - 2 године учења
 • Организовање школских акција и пројеката поводом обележавања важних датума и празника
 • Ђачко песничко сусретање: подстицање ученика на песничко стваралаштво и учешће на такмичењу: школски ниво, организација међушколских такмичења, општински и републички ниво (у сарадњи са Дечјим савезом и Пријатељима деце Чукарице), од 90-их година
 • Слојеви меморије, организовање изложбе слика академске сликарке Маје Обрадовић, бивше ученице школе (2007)
 • Организовање прославе Дана школских библиотекара Србије 2007.
 • И оне су мењале свет: промоција родне равноправности, међушколска акција на општинском нивоу; акцију је финансијски подржала CARE-Београд (2002)
 • Конфликти и шта са њима - промоција културе мирног решавања конфликата за ученике и наставнике из школа Чукарице, у сарадњи са ученицима ОШ „Ђорђе Kрстiћ“ и Издавачком кућом „Креативни центар“, Београд (1994)