Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Весна Гошовић

Радна биографија

Весна Гошовић
Beograd (11000) Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
About Me
одговорна, комуникативна, кооперативна
Resume created on DoYouBuzz

Стручни сарадник - школски библиотекар

ОШ "Ђорђе Крстић", Београд
Since 1993
Београд
Serbia and Montenegro

Школски библиотекар

ОШ "Аца Милосављевић", Београд
1986 to 1993
Београд
Serbia and Montenegro
  • Награда Мина Караџић за најбољег школског библиотекара, Друштво школских библиотекара Србије, 2007.
  • Награда Мина Караџић за најбољу школску библиотеку, Друштво школских библиотекара Србије, 2007.
  • за обављање послова библиотечке делатности (Народна библиотека Србије, 1988)
  • за стручног сарадника - школског библиотеката (МПРС, 2012)
  • руски (Ц2) - 11 година учења
  • енглески (Б1) - 4 године учења
  • италијански (А2) - 2 године учења