Votre navigateur est obsolète !

Pour une expériencenet et une sécurité optimale, mettez à jour votre navigateur. Mettre à jour maintenant

×

Слађана Tрајковић

наставник математике

Слађана Tрајковић
Professional Status
Employed
Available
About Me
Наставник математике у ТШ ,,15.мај" у Прокупљу

Дипломирани математичар за теоријску математику и примене

Природно математички факултет, Ниш

October 2001 to September 2007

Последипломске (магистарске ) студије, двогодишње

Природно математички факултет, Крагујевац

October 2007 to March 2010
Научна област: Математика у информатици
магистарски рад- Фузи закључивање у оцењивању
Ментори: проф др Малиша Жижовић, редовни професор, (област- математика)
проф. Данијела Милошевић, ванредни професор, (област -информационе технологије)
 • Најбољи едукатор Србије 2015
 • Положен испит за дозволу за рад наставника математике , 2012. (Министарство просвете)
 • Електронска школа за почетнике - креирање курсева на даљину за учење путем интернета, Шеста београдска гимназија, Београд, октобар - децембар, 2012., 24 едукативних сати

  Комуникација и интеракција у савременој школи, Друштво школских библиотекара, Београд, септембар - децембар, 2012., 24 едукативних сати

  E- комуникација и Е-сарадња,обавезни, Електронски факултет у Нишу, март-мај 2011, 20 едукативних сати

  Електронско учење, обавезни, фебруар-април 2010, Електронски факултет у Нишу, 20 едукативних сати

  Електронски наставни материјали, обавезни, октобар-новембар 2010.,Центар за унапређење наставе „Абакус“, Београд, 16 сати

  Алати за е-учионицу, обавезни, октобар – новембар 2010., центар за образовање „Марина и Јован“, Нови Сад, 20 сати

  Социјални софтвер у настави, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, елктронски, март, април 2009, 16 сати

  Електронско учење, ЦИП, Београд, новембар 2009, акредитован, обавезан, 16 сати

  Коришћење интернета у настави, ЦИП, Београд, новембар 2009, акредитован, обавезан, 16 сати

  Мултимедија у настави и учењу, Друштво учитеља Крагујевац, обавезан, јун, јул 2009. обавезан, 20 сати

  Израда мултимедијалних наставних садржаја, Средња техничка ППТ школа, Београд, јануар 2009., обавезан, 16 сати

  Мултимедија као покретач активног учења, Центар за образовање „Марина и Јован“, Нови Сад, 2011., обавезан, 16 сати

  Наставник као креатор климе у одељењу, Институт за педагошка истраживања, Београд, април 2010., изборни, 8 сати

  Образовно васпитни рад са ученицима са поремећајима у понашању, Школа за основно и средње образовање „Вожд“, Београд, фебруар 2010., изборни, 8 сати

  Изабрани садржаји математике у старијим разредима основне школе, Друштво математичара Србије, Београд, октобар 2011. , обавезан, 8 сати

  Савремени приступи настави математике, Друштво математичара Србије, Београд, новембар 2012. , обавезан, 8 сати

  Унапређење наставе математике у средњим школама, Друштво математичара Србије, Београд, октобар 2010. , обавезан, 8 сати

  Унапређење наставе математике у старијим разредима основне школе, Друштво математичара Србије, Београд, фебруар 2011. , обавезан, 8 сати

  Електронски тестови, Техничка школа Сомбор, мај-јун 2012., 24 едукативних сати, изборни

  Блог, twitter и facebook у настави - новембар-децембар 2011., Образовно креативни центар Бор,обавезан, 24 едукативних сати

  Гугл апликације за Гугл генерације, ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад , мај-јун 2013., 24 бода

  Настава у облаку ,септембар - октобар 2013.,Образовно креативни центар Бор,обавезан, 24 едукативних сати

  Употреба слободног софтвера у настави, октобар - новембар 2013. , Друштво информатичара Србије, Нови Сад, 22 едукативна сата

  ИКТ у настави , јануар-фебруар 2014., ,,Агенција за образовање Марина и Јован", Нови Сад , 24 едукативна сата

  Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља, трибина, Удружење професора информатике Србије, 27.март 2014., 8 едукативних сати
 • Повећање доступности и квалитета образовања кроз припрему индивидуализираног приступa детету/ученику – инклузивно образовање и индивидуални образовни план, Компетенција К3, приоритетна област 8, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 24'25. јануар 2015. год, 18 едукативних сати
 • Комуникација - интеракција - акција , Друштво библиотекара Србије, ОШ "Ђорђе Крстић", Београд, 1бод
 • Квалитет уџбеника и његово коришћење, Клетт друштво за развој образовања, Регионални центар за стручно усавршавање у образовању, Ниш, 1бод
 • International Scientific Conference Gabrovo, 2009.
  Fuzzy Sets in Evaluation Knowledge (Међународна конференција науке, Габрово, Бугарска, 2009., назив рада - Фази скупови у оцењивању знања)
 • Слободан софтвер у настави (Међународна конференција, Сремски Карловци, 30. јануар,2016) , назив рада: Нове димензије рада са open source алатом Oppia
 • рад у Мајкрософтовим Офис-понудама (Office)
  -коришћење различитих алата и сервиса за он-лајн сарадњу
  -рад у различитим алатима за обраду слика, аудио и видео-записа
  -рад у различитим алатима за креирање мултимедијалних садржаја и квизова
  -рад у различитим програмима за израду и креирање наставних садржаја за електронско учење:
  -програми за веб-дизајн: Вордпрес (Wordpress),
  -рад у веб 2.0 алатима
 • Енглески језик (основна, средња школа, последипломске студије, 10 година учења)
 • Руски језик (факултет ,2 године учења)
 • Писање радне биографије, веб-алати за си-ви и ефектно представљање на мрежи,мини он-лајн обука,Друштво школ. библиотекара РС, уредништво Вебциклопедије,26.2 – 19.3. 2012.
  Едмодо-заједница, група Си-ви, 12 сати
 • У сусрет дигиталној писмености (веб-обележивачи) ,мини он-лајн обука, Друштво школ. библиотекара РС, уредништво Вебциклопедије, 13.5 – 11.6.2012.
  Диго-група Дигитални сусрет , 12 сати
 • Образовање и друштвне мреже из угла наставника, Регионални центар Ниш, Образовно креативни центар Бор, 17.5.2013. , 2 едукативна сата
 • Могућности образовања и васпитања деце ометене у психофизичком развоју, Специјална школа
  „Свети Сава“ Прокупље,3.6.2013. , 2 едукативна сата
 • Управљање одељењем, стручни скуп , Регионални центар Ниш, 21.2.2014. , 2 едукативна сата
 • Есеј и студија случаја, месечни вебинар (онлајн предавање), 1 бод
 • Ученици I1 одељења наше школе су 12.децембра 2013. организовали трибину на тему наркоманије. Ученици су говорили о неким дрогама које се често користе (марихуана, хашиш, кокаин, екстази, ЛСД, инхаланти, тродон, хероин). Било је речи и о њиховом штетном утицају на организам, као и како препознати особу која користи наркотике. Присутним ученицима представљени су и резултати анкете, одржане 1.децембра 2013. Анкетирано је 196 ученика трећег и четвртог разреда. Резултати анкете могу се погледати овде http://www.ts15maj.edu.rs/images/pdf/anketa.pdf
  Како је изгледало, можете видеи на следећем линку:
  http://www.youtube.com/watch?v=UQ0KSTJ_ct4
  Презентација коју смо направили за трибину може се погледати овде: https://www.youtube.com/watch?v=yacVZvvEXPk
 • Сајт Безбедно на интернету представља рад ученице четвртог разреда, Милене С. Техничке школе ,,15.мај“ из Прокупља за такмичење ,,Сајт за безбедан интернет“. Уз подршку наставника-ментора, Слађане Трајковић, направљено је веб место на коме ће ученици али и сви они који свакодневно користе интернет наћи информације о злоупотреби интернета, његовом безбедном коришћењу, спречавању злоупотреба и искоришћавању деце и младих, као и како га користити на правилан начин. Ово такмичење део је едукативног програма ,,Безбедан интернет“ Удружења професора информатике Србије које промовише и стимулише безбедно коришћење интернета и превенцију злоупотреба код деце и младих. Такмичење је од националног интереса и подржано је од стране Министарства за спољне трговине и телекомуникацију, Сектора за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај. Сајт се налази на адреси https://sites.google.com/site/bezbednonainternetu/home

Наставник математике

Техничка школа,,15.мај"
December 2012 to December 2015
Internship
Прокупље
Serbia and Montenegro
 • Као наставник математике, радила у:
  -ОШ,,9.октобар", Прокупље
  -Прехрамбено-хемијска школа, Ниш
  -ЕТШ„Никола Тесла" Ниш
  -ОШ"Стефан Немања" Ниш
  -Техничка школа „15.мај“ Прокупље
  -ОШ“ Иво Андрић“, Ниш
  -Трговинска школа, Ниш

 • У слободно време радим у програму PhotoPaintCorel Shop 9

  Неки од мојих радова налазе се овде https://tsladja.jux.com/