Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Славица Јурић

радна биографија

магистар књижевних наука - VII b

Филозофски факултет Нови Сад

November 1998 to June 2000
Катедра за српску књижевност - полседипломске студије
Details and Extracurriculars
  • Реторика старе српске књиге
  • Живописи старе српске књижевности
  • Заједничке основе европских књижевности средњег века
  • Роман Јакобсон
  • Неосимболизам у српском песништву
  • Савремена српска драма
  • Увод у србистику
  • Драмска књижевност у програмима и у наставној пракси
  • Роланд Барт и француска нова критика
  • Техника научног рада
  • Информатика
  • Руски језик