Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Славица Јурић

радна биографија

магистар књижевних наука - VII b

Филозофски факултет Нови Сад

November 1998 to June 2000
Катедра за српску књижевност - полседипломске студије
Details and Extracurriculars
 • Реторика старе српске књиге
 • Живописи старе српске књижевности
 • Заједничке основе европских књижевности средњег века
 • Роман Јакобсон
 • Неосимболизам у српском песништву
 • Савремена српска драма
 • Увод у србистику
 • Драмска књижевност у програмима и у наставној пракси
 • Роланд Барт и француска нова критика
 • Техника научног рада
 • Информатика
 • Руски језик

професор југословенских књижевности и СХ језика - VII a

Филозофски факултет Нови Сад

October 1983 to April 1991
Катедра за југослевонске књижевности и српскохрватски језик у основи је имала разрађен програм историје српске књижевности, а осталих југословенских књижевности и светске по један предмет. Након распада заједничке државе програм је преименован у Српску књижевност са истим планом, а југословенсе су постале изборни предмети, светска и даље обавезан.
Details and Extracurriculars
 • Српска књижевност средњег века (2 семстра)
 • Књижевност хуманизма и ренесансе - дубровачка (2)
 • Српска књижевност 18. века (2)
 • Српска књижевност 19. века (3)
 • Српска књижевност 20. века (3)
 • Светска књижевност (5)
 • Македонска књижевност (2)
 • Словеначка књижевност (2)
 • Хрватска књижевност (2)
 • Теорија књижевности (2)
 • Методологија проучавања књижевности (2)
 • Увод у лингвистику (2)
 • Старословенски језик (1)
 • Историја језика и дијалектологија (2)
 • Савремени стандардни српски језик (5)
 • Педагогија (2)
 • Педагошка психологија (2)
 • Социлогија (2)
 • Политичка економија (2)
 • Италијански језик (4)
 • Одбарана 1, 2

књижњичар

Гимназија "20. октобар" Бачка Паланка

September 1978 to September 1982
културолошки смер - библиотекарски
Details and Extracurriculars
 • Историја писма
 • Историја филма
 • Савремено културно стваралаштво
 • Увод у библиотекарство
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Књижевност и уметност
 • Филозофија и логика
 • Психологија
 • Информатика
 • Латински језик