Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Славица Јурић

радна биографија

 • за наставника српског језика и књижевности
  Филозофски факултет, Нови Сад, 1993.
 • за библиотекара
  Народна библиотека Србије, Београд, 2003.
 • руски језик (Ц1) - 8 година учења
 • енглески (Б1) - 4 година учења
 • италијански (А2) - 2 године учења
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ И ОБУКЕ:
  - E-сарадња и Е-комуникација, Електронски факултет у Нишу, март-мај 2011. акредитован, 20 сати
  - Електронско учење (Мудл-администрација), ЕФ Ниш, електронски, новембар-децембар 2009, 20 сати
  - Електронско учење, ЦИП, Београд, новембар 2009, акредитован, обавезан, 16 сати
  - Рачунари у савременој настави, модул 6, Савез информатичара Војводине, 7. 5. 2009. – 8 сати
  - Социјални софтвер у настави, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, елктронски, март, април 2009, 16 сати
  - Примена методе електронског учења у образовању, децембар, 2008. ПТТ школа, 16 сати
  - Виндоус и Ворд, ПМФ, Нови Сад, март-април, 2002, 20 сати
 • НЕФОРМАЛНИ ОБЛИЦИ УЧЕЊА (самоучење):
  - рад у свим Мајкрософтовим Офис-понудама (Office); канцеларијским Адоб-документима;
  - рад у различитим алатима за обраду слика, аудио и видео-записа;
  - коришћење различитих алата и сервиса за он-лајн сарадњу;
  - рад у различитим програмима за израду и креирање наставних садржаја за електронско учење;
  - програми за веб-дизајн: Вордпрес (Wordpress), Џумла (Joomla);
  - рад у веб 2.0 алатима;
  - рад у библиотечком софтверу Винајсис (Vinisis);
  - администрирање платформи за учење и веб-сајтова.
 • ПРЕДАВАЧ НА МЕЂУНАРОДНИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА:
  - Међународни научни скуп Технологија, информатика, образовање, Нови Сад, 19 – 20. 6. 2009.
  - Међународни научни скуп Информациона писменост и доживотно учење, БДС и Филолошки факултет, Београд, 5 – 7. 10. 2007.
 • ПРОЈЕКТИ:
  - Пројекат РНИДС Креирање интернет-курсева намењених перманентном учењу на даљину, октобар-децембар 2011, реализатор
  - Пројекат РНИДС Школска библиотека и интернет, децембар 2011 – фебруар 2012, реализатор
 • АДМИНИСТРАЦИЈА ВЕБ-МЕСТА:
  - креирање и вођење курсева на Мудл-платформи (Moodle) за електронско учење: http://www.el-kurs.skolskibibliotekari.edu.rs/, http://el-skolasvetisavabp.edu.rs/moodle/, http://kursevi.skolskibibliotekari.edu.rs/ ;
  - Школског веб-сајта за електронско учење – школски Мудл: http://el-skolasvetisavabp.edu.rs/mainportal/ ;
  - Шта све раде деца и одрасли у нашој школи – школски сараднички блог: http://nasaskola.wordpress.com/ ;
  - веб-сајт ДШБС: http://skolskibibliotekari.edu.rs/mainportal/ ; блог Друштва: http://skolskibibliotekari.wordpress.com/;
  - Форум школских библиотекара Србије: http://www.forum.skolskibibliotekari.edu.rs/ ; Форум Електронски писмен: http://forum.e-pismen.rs/ ;
  - технички уредник и администратор он-лајн часописа Школски библиотекар: http://casopisbibliotekar.wordpress.com/ ;
  - Српски поддомен Едмодо-заједнице: http://srb.edmodo.com/ ;
  - Дечији фестивал хлеба – блог манифестације: http://festivaleba.wordpress.com/
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ ИЗ ОБЛАСТИ СТРУКЕ И МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА:
  - Зимски семинари за наставнике српског језика и књижевности, Филолошки факултет, Друштво за српски језик и књижевност: 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 (18+18+20+20+20+18=114 сати)
  - 16. Конгрес Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе, 6 – 8. 10. 2005, Врњачка Бања – 25 сати
  - Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави, МПС, 4. 12. 2005 – 8 сати
  - Ка савременој настави српског језика и књижевности, Филолошки факултет, Друштво за српски језик и књижевност, 2003 – 112 сати
  - Српски језик у реформи школе, МПС, Аранђеловац, 14 – 16. 3. 2002.
  .
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА:
  - Савремена школска библиотека, Филолошки факултет, БДС, октобар 2008, 24 сата
  - Школски библиотекар у информатичком друштву, НБС, Београд, 5 – 7. 3. 2007, 24 сата
  - Примена стандарда за рад школских библиотека, БДС, Нови Сад, 16 – 17. 10. 2007, 16 сати
  - Школске библиотеке Србије у 21. веку, МПС, Сремски Карловци, 16 – 17. 11. 2006, 13 сати
  - Школске библиотеке Србије у 21. веку, МПС, Београд, 13. 10. 2006, 6 сати
  - предавање Примена рачунара у савременој библиотеци, Градска библиотека, Нови Сад, 5. 6. 2008.
  .
 • ИЗЛАГАЧ НА МЕЂУНАРОДНИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА, САВЕТОВАЊИМА И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА:
  - Међународни научни скуп "Дечани у светлу археографских истраживања", НБС, 24-25. новембар 2011.
  - Међународно саветовање "Информациона. културна и издавачка делатност библиотека", Гордиком, Врњачка Бања, 16 – 18. 3. 2006.
  - Саветовање "Савремена српска књижевност у настави и неговање стваралаштва ученика у оквиру наставе књижевности", Гордиком, Велика Плана, 16 – 18. маја 2006.
  - Међународни научни скуп "Деца и библиотеке", Београд, НБС, Филолошки факлултет, 2005.
  - Научни скуп "Ново образовање и реформа школа у Србији", Нови Сад, 4. мај 2001. национални ниво
  .
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ:
  - Учење у медијском окружењу, акредитовани, 27. 12. 2010.
  - Активно учење, Институт за психологију, УНИЦЕФ, МПС, акредитовани, 13 – 15. 12. 2002.
  - Семинар за руководиоце рецитаторских секција, Савез аматера Војводине, Нови Сад, 10. 2. 2002.
  .
 • ПОКАЗАТЕЉИ:
  - резултати на такмичењима и конкурсима за ученике
  - огледни часови на нивоу школе
  - огледно вођење електронског портфолија у два одељења млађег основношколског узраста у сарадњи с учитељицама
  - рад са талентованим и посебно заинтересованим ученицима кроз додатни рад, секције и пројекте
  .
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ:
  - Умеће комуникације, Тiм Психокод, 3 – 4. 12. 2002, 16 сати
  .
 • АУТОР СЕМИНАРА:
  Комуникација и интеракција у савременој школи: http://elektronskiseminar.webnode.com/
  .
 • ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ:
  - Пројекат РАНОН – Разговори наставника о наставницима, 12. 12. 2011. општински координатор
  - Кампања за инклузију, ДИЛС Министарство просвете, ЦИП, СУРС; јануар – јун 2011; локални координатор
  .
 • МЕЂУШКОЛСКА САРАДЊА:
  - Међушколски пројекат Креативно писање- електронски курс за ученике од 3. до 8. разреда, новембар 2011 – мај 2012, координатор, реализатор, идејни творац
  - Електронски курс о медијској писмености –међушколски пројекат; иницијатор и координатор; 2011.
  - Интернест БП – медијска писменост, менторисање и координисање пројектом Интернест ИК Клио, 2010. http://internestbp.wordpress.com/
  - Пројекат У Будиму граду - културна коалиција- сарадња са Српском школом у Будумпешти, 2010. http://el-skolasvetisavabp.edu.rs/blogovi/
  - Деца говоре – он-лајн лингвистичке радионице за међушколску сарадњу, коаутор и креатор радионица, 2010. http://decagovore.wikispaces.com/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
  .
 • ОРГАНИЗАЦИЈА ОБЛИКА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
  - трибина Неговање традиције код деце кроз тему хлеба, Нови Сад, 25. 9. 2009.
  - Књижевно дело Вељка Петровића, Славко Гордић, Филозофски факултет у Новом Саду; Мали принц Антоана Сент-Егзиперија у настави, Оливера Радуловић, Филозофски факултет у Новом Саду, 13. јуна 2006.
  - Представе жене у средњем веку, Светлана Томин, Филозофски факултет у Новом Саду; Стара српска поезија, Томислав Јовановић, Филолошки факултет у Бгд, 5. маја 2006.
  - Наставни приступ књижевном делу Бранка Ћопића на свим образовним нивоима, Нада Тодоров, Учитељски факултет из Сомбора, 3. јун 2006.
  - Народне епске песме о Марку Краљевићу, Бошко Сувајџић, Филолошки факултет Бгд; Глас и прича, Душан Иванић, Филолошки факултет Бгд. - Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије у Бачкој Паланци
  - Низ обука за коришћење библиотечког програма Винајсис са Вером Прокић, 2006-2007, општински ниво
  - Инструктивни семинар за школске библиотекаре општине Бачка Паланка са представником МП Симом Поткоњаком, 5. 7. 2006.
  - Мултимедијални часови српског језика и књижевности: презентације 24.10.2005.
  .
 • ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ:
  - Стручне трибине: Школа по мери сваког деттеа, акредитовани, ДИЛС, ЦИП, СУРС, Бачка Паланка, 18. март 2011, 3 сата
  - Умеће одрастања, Тим Психокод, Нови Сад, 7. јун 2008, 4 сата
  - Учионица добре воље, Група Мост, Бачка Паланка, 7-10. 12. 1995, 24 сата
  - Улога професионалних удружења у развоју професионалних компетенција за инклузивно образовање, Нови Сад, 7. 6. 2011. Нови Сад, истраживачка радионица, републички ниво, неакредитовано
  .
 • ПОКАЗАТЕЉИ:
  - рад са даровитим ученицима кроз додатну наставу и рад секција
  - рад са ученицима са тешкоћама у учењу кроз допунску наставу и индивидуално
  .
 • АУТОР / КОАУТОР АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА
  - Матерњи језик и лингвистичка екологија, акредитовани, 2007 - 2012.
  - Смотра стваралаштва школских библиотекара, акредитован, 2010 - 2013.
  - Школска библиотека пред изазовима информационог друштва, акредитован електронски, 2010/2011.
  - Електронским учењем до креативне наставе, акредитован електронски, 2010/2011.
  .
 • ПРЕДАВАЧ НА АКРЕДИТОВАНИМ СЕМИНАРИМА:
  - Ка савременој настави српског језика и књижевности, акредитовани, 2010/11.
  - Електронска школа за почетнике, акредитовани електронски, 2010/2011.
  - Примена стандaрда за рад школских библиотека, акредитовани, 2009/10.
  - Смотра стваралаштва у изборним предметима, акредитовани, 2009/10.
  - Сабор учитеља, акредитовани, 2009/10.
  - Сабор учитеља и Смотра стваралаштва у изборним предметима, акредитовани, 2007/08.
  - Савремена школска библиотека, акредитовани, 2007/08.
  .
 • НЕФОРМАЛНИ ОБЛИЦИ УЧЕЊА - предавач
  - Он-лајн обука Писање биографије, веб-алати за си-ви и ефектно представљање на вебу, Едмодо-платформа, бесплатна обука за колеге, републички ниво, аутор и предавач, март 2012.
  - Вебинар Едмодо у раду с ученицима и у професионалном развоју (Биг-маркер, Вебинар-клуб), републички ниво, 24. 2. 2012.
  - Вебинар Лидерство, предузетништво, следбеништво – нове парадигме професионалног развоја (Вебинар-клуб), републички ниво, 2. 10. 2011.
  - Вебинар Од земље хлеба до неба, ПИЛ, Хрватска, регионални ниво, 26. 4. 2010.
  - Обуке наставника у школи за коришћење рачунара у настави – елементарни ниво (рад са табелама, оптимализација фотографија, прављење наставних листића, претраживање и напредно претраживање, коришћење екстерних уређаја: штампач, видео-бим, скенер), зима-пролеће 2008-2009.
  .
 • ИСТРАЖИВАЊА:
  - Компетенције просветних радника, Центар за образовне политике, 2006, анкетар
  - Наставник - ученик - родитељ, СПРВ, М. Ратковић, 2005, анкетар
  .
 • АНГАЖМАН У СТРУЧНИМ И ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА:
  - потпредседник Друштва школских библиотекара Србије (2008 - )
  - председник подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије (2006 - 2010)
  - члан Друштва учитеља
  - секретар Друштва за српску духовност и традицију Пастир (1997 - )
  - повереник Друштва за заштиту ћирилице "Ћирилица" (2002 - )
  .
 • ОРГАНИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У ШКОЛИ И ГРАДУ:
  - Дечији фестивал хлеба, републички ниво, носилац школа, 2009, коаутор и реализатор http://festivaleba.wordpress.com/
  - Видовданске свечаности, 1997 - 1999, градски ниво, аутор
  - Свечана академија поводом прославе 600 година постојања Хиландара, градски ниво, аутор
  - Парада књига, поводом Месеца књиге, са Градском библиотеком, градски ниво, идејни творац
  - иницијатор низ предавања, трибина у оквиру Друштва за српску духовност и традицију, 1997-2003.
  - организатор књижевних сусрета и предавања у школи
  .
 • Дигитални час, Министарство за телекомуникацију, републичка, 2011.
  - Специјална награда за интердисциплинарност за рад "Музика тражи уши" (са Драганом Менчик)
  - 1. награда у области друштвених наука за рад "Музика тражи уши" (са Драганом Менчик)
  - 3. награда у области друштвених предмета за рад "Медији у савременом друштву" (са Ксенијом Суђић)
  - 3. награда у области друштвених наука за рада "Разумевање медијских порука" (са Ксенијом Суђић)
  .
 • Фестивал креативности, ИК Клио, републичка, 2010.
  1. награда за пројекат медијске писмености Интернест БП - студијско путовање у Будимпешту
  НАЈДРАЖА и НАЈКВАЛИТЕТНИЈА награда до сада зато што:
  - су је добили и ученици и ментори;
  - нема лажи, нема преваре да је урађено нешто што није урађено, све је документовано и условима пројекта захтевано;
  - постоји детаљно образложење стручног жирија о свим аспектима пројекта, што ни на једном такмичењу нисмо доживели, иако се чланови жирија плаћају за свој рад углавном на свим такмичењима и жирирањима на републичком нивоу.
  - учешћем у полугодишњем пројекту ученици су добили толико нових знања и вештина да се могу мерити са читавим једним новим предметом о медијској писмености који нам недостаје. Између осталог, један од споредних захтева пројекта је био да учесници имају радну биографију с елементима портфолија
  - сама награда доноси бенефиције и подстицај за даљи развој и учење, није материјална, па готово: у књигама, у уприличеним трибинама, у студисјком путовању, победник постаје центар изврсности за даље учеснике и инспиратор њихових активности.
  Овако би требало да буду осмишљени сви образовни конкурси. Тада би се могло говорити о добијању награда по квалитету, препознавању квалитета, поштено и транспарентно, умно и подстицајно за даљи рад. Осталом прети да постане резултат случајности, нездравих амбиција и каријеризма, корупције итд. а да стварно не показују икакав напредак.
  .
 • Мина Караџић, најбољи школски библиотекар, ДШБС, 2009.
  Награда се састоји од повеље и новчане награда. Предлагач је било Матично одељење Градске библиотеке у Новом Саду.
  .
 • Европски форум иновативних наставника, Мајкрософт, Беч, 2009 - 1. награда у категорији сарадње
  .
 • Креативна школа, ЗУОВ, Мајкрософт, 2008. и 2009.
  - 1. награда за тимски рад (са Драганом Менчик и Рајкицом Зубац) "Прича о хлебу" (интердисциплинарно)
  - 2. награда за тимски рад (са Драганом Менчик и Љубицом Ковачевић) "Божић и божићни обичаји" (верска настава)
  .
 • Др Ђорђе Натошевић, покрајинска награда за допринос образовању, Покрајински секретаријат за образовање и културу, 2007.
  Награда се сваке године додељује за допринос образовању у претходне две године појединцима и установима. Предлагач је била школа. Награда је новчана, повеља и значка.
  .
 • Светосавље и наше доба - награда наставнику-ментору, Епархија бачке, 2007, 2006, 1999, 1997
  Награда се уручује сваке године по једном ментору, наставнику који је послао најуспешнију збирку ликовних или литерарних радова на републички конкурс "Светосавље и наше доба".
  У годинама у којима сам награђена истовремено су ученици чији сам ментор била добили по неколико награда. Године1999. добили су све прве три, специјалну и неколико похвала. По награде смо, те године у Кикинду, ишли комбијем, а по леденом и магловитом дану возио нас је пок. Милан Јањић јер је имао разумевања за то како заједница слабо вреднује оне који постигну било какав успех. Незабораван пут.
  Награде су се састојале из диплома и поклона: комплета књига, једне године летовање за првонаграђеног ученика, али због бомбардовања није отишао. Награда ментору такође се састојала из дипломе, књига, а у години бомбардовања и новчана награда.
  .
 • Републичко такмичење из српског језика, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Вукова задужбина, 1996, 1998.
  - 1. награда Гордани Чупковић и захвалница ментору 1998.
  - 3 награда Олги Пешић и захвалница ментору, 1996.
  Ове награде сматрам најзначајнијим за једног наставника српског језика јер сведоче о континуираном свакодневном раду и на часовима и у додатном раду, а не само повремено поводом неког конкурса и слично.
 • Такмичење литерарних ђачких дружина, Друштво за српски језик и књижевност Србије, 1996.
  2. награда литерарно-новинарској дружини школе и руководиоцу секције
  .
 • Похвалница ментору и диплома школи за најбољи драмски сценарио на 4. Дечијем васкршњем сабору, МП и ДУМ, Бања Врујци, 2008, републички ниво (сценарио драмских радионица Одјеци Христовог васкрсења)
  .
 • 3. награда ментору на Такмичењу из књижевности школа Србије, (ученик учесник Славица Прпа), Друштво за српски језик и књижевност, СКЗ, 1993.
  .
 • Похвала за постигнуте врхунске резултате на такмичењима из литерарног стваралаштва ученику (Кнежевић Милошу) и ментору (С. Јурић), Покрајински секретаријат за спорт и омладину, покрајински ниво, 2007.
  .
 • Облици несмотрености, Школски библиотекар (он-лајн), децембар 2011.
  http://casopisbibliotekar.wordpress.com/2011/12/31/%D1%81%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
 • Ауторска права и владавина знања, он-лајн часопис Школски библиотекар, Београд, мај 2011.
  http://casopisbibliotekar.wordpress.com/2011/05/22/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9A%D0%B0/
 • Радионице – новоговор модерног доба, Панчевачко читалиште, 2009 / 14
  http://citaliste.rs/casopis/br14/juric_slavica.htm
 • Медијска писменост- инклузивна настава и језичка култура, Просветни преглед – Педагошка пракса, бр. 738, октобар 2009.
 • Рецензије књига Креативног центра за српски језик за 1, 2, 3. и 4. разред ОШ, 2008.
 • Између елементарне, функционалне и информационе писмености, Информациона писменост и доживотно учење, међународни научни скуп 5-7. октобар 2007, Београд, 2007.
 • Методи рада са ученицима и наставницима основне и средње школе, Савремена школска библиотека, зборник предавања одржаних 10. и 11. новембра на Филолошком факултету у Београду, Београд, 2007, стр. 77- 101.
 • Методи рада са ученицима и наставницима основне и средње школе, Савремена школска библиотека, зборник предавања одржаних 10. и 11. новембра на Филолошком факултету у Београду, Београд, 2007, стр. 77- 101.
 • Превазилажење супротстављености традиционалног и модерног у раду школских библиотека, Годишњак библиотека Срема, 2007, бр. 7, стр. 77-82.
 • Занимљива веронаука, Просветни преглед, Београд, 2007, бр. 675, додатак Педагошка пракса.
 • Предмети другачији од осталих, Просветни преглед, Београд, 2007, бр. 650, додатак Педагошка пракса
 • Трагови трајања, монографија школе, Бачка Паланка, 2006. (коаутор)
 • Средњовековна уметност као сведочење религије, Сунчаник, бр. 12-13 (2005), стр. 53-58.
 • О косовском завету, Православно дело, бр. 6 (2005), стр. 63-84.
 • Критички осврт на заступљеност драмског дела у програмима основних школа, Школски час српског језика и књижевности, 1999 /5.
 • "Васпитно-образовне" секте или мајстори паклених радионица, Школски час српског језика и књижевности, 1999/ 1-2.
 • Рецензије књига: Светло истине Мире Грк, Гетсеманске ноћи Жаклине Николашевић, Људи из собе 221 Миленка Ераковића, Зауставите мртве Бориса Максимовића.
 • Електронски ПИЛ-часопис (Мајкрософт): Два начина претварања пауер-поинта у филм, јун-јул 2011; Дигитална бележница у функцији портфолија, август 2011; Вредновање он-лајн курса техникама веб-мајнинга, мај 2011; Примена фотографије у настави и Аутоколаж, април 2011; Креирање школског веб-сајта, 4 наставка, новембар, децембар 2010,јануар, март 2011.
  http://pilcasopis.wordpress.com/
 • база знања Креативна школа: Прича о хлебу (наставна целина, интердисциплинарно), Божић и божићни обичаји (наставна целина, верска настава), Даљина ми не смета да вест о Дејани пошаљем на крај света,
  Трагом једне школске клупе (наставне целине, српски језик): http://www.kreativnaskola.rs/
 • Дигитална школа: Музика тражи уши (наставна целина, интердисципл), Разумевање медијских порука, Медији у савременом друштву (наставне целине, грађанско, српски језик): http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/zbornikRadova.html
 • Блог Концептуалне мапе – учење с разумевањем током целог живота: http://konceptualnemape.wordpress.com/
 • Он-лајн Клуб читалаца – сараднички блог за ученике који читају више и мисле о прочитаном: http://klubcitalaca.wordpress.com/
 • У Будиму граду – културна коалиција, „Ко је ранко Сибињанин Јанко“ - истраживање о хероју у српској и мађарској култури: http://el-skolasvetisavabp.edu.rs/blogovi/
 • Интернест БП – грађа пројекта о медијској писмености и медијском проширењу књиге „Из школе – Да ли ученика пустити с ланца“ Д. Хентковског: http://internestbp.wordpress.com/
 • Деца говоре – он-лајн лингвистичке радионице: http://decagovore.wikispaces.com/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
 • Вебциклопедија – каталог веб 2.0 алата примењивих у образовању: http://vebciklopedija.weebly.com/
 • Веб-алатница – сараднички блог, техничка упутства за веб 2.0 алате: http://alatnica.posterous.com/
 • Шта не знамо о портфолију - дискусиона група са веб-референцама о портфолију у образовању:
  http://list.ly/list/TM-af43d34a0bfe12dafa2aaec8006504dce81f708f
 • Вебинар-клуб за наставнике – клуб за месечне вебинаре за образовне раднике: http://www.bigmarker.com/club_130
 • Образовно окружење – професионални развој - сараднички блог о професионалном развоју: http://eduobr.blogspot.com/
 • Школске приче – наставничке рефлексије и згоде из школског живота: http://skolskeprice.posterous.com/