Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Jelena Volarov

ZNANJE SE MNOŽI DELJENJEM

Jelena Volarov
Beograd Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
About Me
Veoma motivisana, kreativna, odgovorna, sklona timskom radu, pouzdan saradnik.
Resume created on DoYouBuzz
 • Stručne i metodičke veštine i kompetencije:
  -pohađani seminari
  -objavljeni radovi
  -recenzije i evaluacije udžbenika
 • Informatička i digitalna pismenost:
  -pohađani seminari
  -neformalno učenje
  -administracija sajta
 • Komunikacija, saradnja i organizatorske veštine:
  -pohađani seminari
  -projekti
  -organizacije takmičenja
  -saradnja sa školskom bibliotekom
 • Osnaživanje uloge razrednog starešine:
  -pohađani seminari
  -iskustvo
  -akcije, radionice, istraživanja
 • Strani jezik
 • Pohađani seminari i obuke: - "Portfolio - kolekcija odgovornosti", Beograd, ZUS, elektronski novembar 2015; "Gugl aplikacije za Gugl generacije", OŠ "Žarko Zrenjanin", Novi Sad, 2013. godina, elektronski seminar, 24 sata- "Pisanje radne biografije, veb-alati za CV i efektno predstavljanje na mreži", elektronski seminar na EDMOD-u-"Osnove majkrosoft multipoint operativnog sistema", izborni, Elektronski fakultet u Nišu, 2012. godina, elektronski seminar, 16 sati-"E-komunikacija i E-saradnja u okviru školskog e-sistema za podršku nastavi i školskim procesima", obavezni, Elektronski fakultet u Nišu, 2011 godina, elektronski seminar, 20 sati-"Socijalni softver u nastavi", Majkrosoft, Elektronski fakultet u Nišu, 2009. godina, elektronski seminar, 16 sati-"Elektronsko učenje", obavezni, Elektronski fakultet u Nišu,2010. godine elektronski seminar, 20 sati-"Blog, twitter i facebook u nastavi", UGPSŠ "Dositej", Kula, izborni, 2011. godine, elektronski seminar, 24 edukativna sata-Modularni program permanentne računske obuke, Agencija za informatički inženjering Personal System, 2005. godina, 30 sati
  Good
 • Neformalni oblici učenja:- "eTwinning obuka na internetu", januar 2016, Erasmus+; rad u svim Majkrosoftovim Ofis-ponudama (Office); kancelarijskim Adob-dokumentima;- rad u različitim alatima za obradu slika, audio i video-zapisa;- korišćenje različitih alata i servisa za on-lajn saradnju; - rad u različitim programima za izradu i kreiranje nastavnih sadržaja za elektronsko učenje; - programi za veb-dizajn: Vordpres (Wordpress) - rad u veb 2.0 alatima; - administriranje veb-sajta
 • Administracija veb-strane:
  -administriranje veb-strane Zabavni park:Matlend
  http://volarovj.wordpress.com/
  -administrator školskog naloga na srpskom poddomenu Edmodo-
  zajednice
  http://srb.edmodo.com/?language=en&auto_selected_lang=true&logout=true
 • Iskustvo:
  • od prvog radnog dana, a to znači već petnaest godina radim i kao razredni starešina
  • četiri generacije đaka
 • Pohađani seminari:
  • "Bukvar tolerancije - edukacija i primena", Grupa "Hajde da...", 2002/03. godine, 80 edukativnih sati
  • "Filozofija s decom", "Most", 2009. godine
  • "Rad sa decom i omladinom sa problemima u ponašanju", Centar za dobrovoljni rad i pomoć deci "Duga", Beograd, 16 edukativnih sati
  • "Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan", Savez učitelja Republike Srbije, Beograd, 2010. godina, 18 edukativnih sati
  • "Položaj zaposlenih u prosveti, komunikacijske veštine u pravnoj zaštiti zaposlenih i uloga sindikata", FBOŠ Beograd, 8 sati, 2012. godine
  • Konferencija "Položaj zaposlenih u prosveti, komunikacijske veštine u pravnoj zaštiti zaposlenih i uloga sindikata", FBOŠ Beograd, 1 bod, 2013. godine
 • Istraživanja, akcije, radionice
 • Pohađani seminari:-"Metode, postupci i tehnike prevazilaženja konflikata u procesu obrazovanja", Univerzitet Singidunum, decembar 2015, 8 sati; "Obuka za školsko razvojno planiranje", Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, 2002/03. godina, 40 edukativnih sati-"Komunikacija i interakcija unsavremenoj školi", DŠBS, 2012. godina, 16 sati (moderator i učesnika) http://www.youtube.com/watch?v=7iZ0dinIQvU& -Konferencija "Komunikacija, interakcija, akcija", DŠBS, 1 bod, 2012
 • Projekti:
  -"IN eksperiment u nastavi" projekat u okviru školskog razvojnog planiranja, 2002/03. godina
  -"POKO-podsticajno okruženje za učenje prirodnih nauka i matematike", u toku
 • Organizacija školskih i opštinskih takmičenja iz matematike u periodu od 2002. do 2009. godine
 • Saradnja sa školskom bibliotekom:
  "Školska biblioteka pred izazovima informacionog društva", Društvo školskih bibliotekara Srbije, 2011. godine, elektronski seminar, 24 edukativna sata
  -"Smotra stvaralaštva školskih bibliotekara" Društvo školskih bibliotekara Srbije, obavezni, 2011. godine, 8 edukativnih sati
 • Pohađani seminari iz oblasti struke i metodike nastave matematike:„Diferencirani pristup nastavi matematike u osnovnoj školi“,Kreativni centar, Beograd, Januar 2016; "Nastava geometrije u osnovnoj školi", Društvo matematičara Srbije, 2003. godine, 25 edukativnih sati- "Aktivno učenje, bazični seminar", Institut za psihologiju, 2005. godine- "Aktivno učenje, supervizijski seminar", Institut za psihologiju, 2006. godine - "Školsko ocenjivanje u osnovnoj školi", Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd, 12 edukativnih sati- "Maternji jezik i lingvistička ekologija", OŠ"Sveti Sava", Bačka Palanka, izborni, 2010. godine, 5 edukativnih sati
 • Objavljeni radovi u stručnim časopisima i na vebu
 • Recenzije i evaluacije udžbenika
  -Matematika za 6. razred, izdavač Matematiskop, 2007. godine
  • Evaluacija udžbenika "Matematika 5" izdavača Klett, Beograd
 • Engleski jezik, 12 godina, B-1