Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Jelena Volarov

ZNANJE SE MNOŽI DELJENJEM

Jelena Volarov
Beograd Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
About Me
Veoma motivisana, kreativna, odgovorna, sklona timskom radu, pouzdan saradnik.
 • Stručne i metodičke veštine i kompetencije:
  -pohađani seminari
  -objavljeni radovi
  -recenzije i evaluacije udžbenika
 • Informatička i digitalna pismenost:
  -pohađani seminari
  -neformalno učenje
  -administracija sajta
 • Komunikacija, saradnja i organizatorske veštine:
  -pohađani seminari
  -projekti
  -organizacije takmičenja
  -saradnja sa školskom bibliotekom
 • Osnaživanje uloge razrednog starešine:
  -pohađani seminari
  -iskustvo
  -akcije, radionice, istraživanja
 • Strani jezik
 • Pohađani seminari i obuke: - "Portfolio - kolekcija odgovornosti", Beograd, ZUS, elektronski novembar 2015; "Gugl aplikacije za Gugl generacije", OŠ "Žarko Zrenjanin", Novi Sad, 2013. godina, elektronski seminar, 24 sata- "Pisanje radne biografije, veb-alati za CV i efektno predstavljanje na mreži", elektronski seminar na EDMOD-u-"Osnove majkrosoft multipoint operativnog sistema", izborni, Elektronski fakultet u Nišu, 2012. godina, elektronski seminar, 16 sati-"E-komunikacija i E-saradnja u okviru školskog e-sistema za podršku nastavi i školskim procesima", obavezni, Elektronski fakultet u Nišu, 2011 godina, elektronski seminar, 20 sati-"Socijalni softver u nastavi", Majkrosoft, Elektronski fakultet u Nišu, 2009. godina, elektronski seminar, 16 sati-"Elektronsko učenje", obavezni, Elektronski fakultet u Nišu,2010. godine elektronski seminar, 20 sati-"Blog, twitter i facebook u nastavi", UGPSŠ "Dositej", Kula, izborni, 2011. godine, elektronski seminar, 24 edukativna sata-Modularni program permanentne računske obuke, Agencija za informatički inženjering Personal System, 2005. godina, 30 sati
  Good
 • Neformalni oblici učenja:- "eTwinning obuka na internetu", januar 2016, Erasmus+; rad u svim Majkrosoftovim Ofis-ponudama (Office); kancelarijskim Adob-dokumentima;- rad u različitim alatima za obradu slika, audio i video-zapisa;- korišćenje različitih alata i servisa za on-lajn saradnju; - rad u različitim programima za izradu i kreiranje nastavnih sadržaja za elektronsko učenje; - programi za veb-dizajn: Vordpres (Wordpress) - rad u veb 2.0 alatima; - administriranje veb-sajta
 • Administracija veb-strane:
  -administriranje veb-strane Zabavni park:Matlend
  http://volarovj.wordpress.com/
  -administrator školskog naloga na srpskom poddomenu Edmodo-
  zajednice
  http://srb.edmodo.com/?language=en&auto_selected_lang=true&logout=true
 • Iskustvo:
  - od prvog radnog dana, a to znači već petnaest godina radim i kao razredni starešina
  - četiri generacije đaka
 • Pohađani seminari:
  - "Bukvar tolerancije - edukacija i primena", Grupa "Hajde da...", 2002/03. godine, 80 edukativnih sati
  - "Filozofija s decom", "Most", 2009. godine
  - "Rad sa decom i omladinom sa problemima u ponašanju", Centar za dobrovoljni rad i pomoć deci "Duga", Beograd, 16 edukativnih sati
  - "Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan", Savez učitelja Republike Srbije, Beograd, 2010. godina, 18 edukativnih sati
  - "Položaj zaposlenih u prosveti, komunikacijske veštine u pravnoj zaštiti zaposlenih i uloga sindikata", FBOŠ Beograd, 8 sati, 2012. godine
  - Konferencija "Položaj zaposlenih u prosveti, komunikacijske veštine u pravnoj zaštiti zaposlenih i uloga sindikata", FBOŠ Beograd, 1 bod, 2013. godine
 • Istraživanja, akcije, radionice
 • Pohađani seminari:-"Metode, postupci i tehnike prevazilaženja konflikata u procesu obrazovanja", Univerzitet Singidunum, decembar 2015, 8 sati; "Obuka za školsko razvojno planiranje", Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, 2002/03. godina, 40 edukativnih sati-"Komunikacija i interakcija unsavremenoj školi", DŠBS, 2012. godina, 16 sati (moderator i učesnika) http://www.youtube.com/watch?v=7iZ0dinIQvU& -Konferencija "Komunikacija, interakcija, akcija", DŠBS, 1 bod, 2012
 • Projekti:
  -"IN eksperiment u nastavi" projekat u okviru školskog razvojnog planiranja, 2002/03. godina
  -"POKO-podsticajno okruženje za učenje prirodnih nauka i matematike", u toku
 • Organizacija školskih i opštinskih takmičenja iz matematike u periodu od 2002. do 2009. godine
 • Saradnja sa školskom bibliotekom:
  "Školska biblioteka pred izazovima informacionog društva", Društvo školskih bibliotekara Srbije, 2011. godine, elektronski seminar, 24 edukativna sata
  -"Smotra stvaralaštva školskih bibliotekara" Društvo školskih bibliotekara Srbije, obavezni, 2011. godine, 8 edukativnih sati
 • Pohađani seminari iz oblasti struke i metodike nastave matematike:„Diferencirani pristup nastavi matematike u osnovnoj školi“,Kreativni centar, Beograd, Januar 2016; "Nastava geometrije u osnovnoj školi", Društvo matematičara Srbije, 2003. godine, 25 edukativnih sati- "Aktivno učenje, bazični seminar", Institut za psihologiju, 2005. godine- "Aktivno učenje, supervizijski seminar", Institut za psihologiju, 2006. godine - "Školsko ocenjivanje u osnovnoj školi", Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd, 12 edukativnih sati- "Maternji jezik i lingvistička ekologija", OŠ"Sveti Sava", Bačka Palanka, izborni, 2010. godine, 5 edukativnih sati
 • Objavljeni radovi u stručnim časopisima i na vebu
  - "Matematiskop", časopis za učenike osnovne škole, XI godište, broj 1, 2008-2009. godine, objavljen članak u rubrici Moj izbor
  - Priručnik "Aktivno učenje 3", objavljen čas Razlomci i reči
  - Priručnik "Bukvar tolerancije", 2004. godina, objavljena radionica Timski rad
  - Baza znanja "Kreativna škola"za osnovne škole 2006/07. godine, objavljen rad Broj bez kraja
  - "Nastava matematike", sajt koleginice Antonije Horvatek, objavljeno više radova za sve razrede
  http://public.carnet.hr/~ahorvate/
  - "Pomoćnik u nastavi", sajt koleginice Nataše Đorđević, objavljeno više radova za čas odeljenske zajednice
  https://sites.google.com/site/pomocnikunastavi/odelenski-staresina/casovi-odelenskog-staresine
  - "Škola bez zidova", blog posvećen nastavi, objavljeni radovi "Lanac znanja" i "Tolerancija"
  http://www.skolskidnevnik.net/2010/10/lanac-znanja-metoda-u-nastavi-matematike/
 • Recenzije i evaluacije udžbenika
  -Matematika za 6. razred, izdavač Matematiskop, 2007. godine
  - Evaluacija udžbenika "Matematika 5" izdavača Klett, Beograd
 • Engleski jezik, 12 godina, B-1