Your browser is outdated!

To ensure you have the best experience and security possible, update your browser. Update now

×

Jelena Volarov

ZNANJE SE MNOŽI DELJENJEM

Jelena Volarov
Beograd Serbia and Montenegro
Professional Status
Employed
Available
About Me
Veoma motivisana, kreativna, odgovorna, sklona timskom radu, pouzdan saradnik.
Resume created on DoYouBuzz
Description
Prateći plakat rada "Učionica bez zidova" koji je ušao u zbornik radova Društva fizičara Srbije povodom Republičkog seminara o nastavi fizike 2012. godine.
Rad je postavljen na linku: http://www.slideshare.net/jvolarov/uionica-bez-zidova
Description
Na Smotri školskih bibliotekara koja se održavala u Mladenovačkoj gimnaziji bila je izdvojena kao najbolja prezentacija rada sa kojim smo se prijavili na konskurs "Školski bibliotekar i odeljenski starešina kao partneri u obrazovnom radu".
Description
Na konkursu "Digitalni čas" osvojeno treće mesto sa radom "Potraži me, pronađi me" . Rad je objavljen u zborniku kojem se može pristupiti sa sledećeg linka:
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/razredPredmet.html