Contact

E-mail

Professional Status

Employed
Open to opportunities

About Me

Предности: студиозна, посвећена
Мане: нетактична, глагољива

Education

магистар књижевних наука - VII b

Филозофски факултет Нови Сад
November 1998 to June 2000
Short description

Катедра за српску књижевност - полседипломске студије

Details and Extracurriculars
 • Реторика старе српске књиге
 • Живописи старе српске књижевности
 • Заједничке основе европских књижевности средњег века
 • Роман Јакобсон
 • Неосимболизам у српском песништву
 • Савремена српска драма
 • Увод у србистику
 • Драмска књижевност у програмима и у наставној пракси
 • Роланд Барт и француска нова критика
 • Техника научног рада
 • Информатика
 • Руски језик